Slovenska kuhinja

V Figovcu je znova domače in živahno
Figovec revitalised with local cuisine

Objavljeno dne/Published on: 28.02.2020

Gostilna Figovec na Gosposvetski ulici je od ljubljanskih gostiln, ki še obratujejo, verjetno najstarejša. Stavbo, v kateri domuje, so zgradili daljnega leta 1700, 70 let pozneje je v njej že obratovala gostilna, znana po domači hrani. Po nekaj neuspelih poskusih s tujo kulinarično ponudbo v zadnjem obdobju je Figovec prevzelo podjetje, ki je gostilni s tradicionalno slovensko hrano in imenom Slovenska hiša – Figovec znova vdihnilo življenje.

Figovec, which is found on Gosposvetska Ulica, is most probably the oldest inn in Ljubljana that is still open for business. The inn, which has always been known for exquisite local cuisine, was established 70 years after the construction of the building in 1700. Recently, after several failed attempts...Preberi članek v celoti

Znani Slovenci

ADRIANA OMAHNA: KJE SEM DOMA?
ADRIANA OMAHNA: WHERE IS MY HOME?

Objavljeno dne/Published on: 28.01.2020

Življenje in delo uveljavljene argentinsko-slovenske vizualne umetnice in likovne pedagoginje Marie Adriane Omahna zaznamujejo nenehno raziskovanje lastne identitete in usode prednikov beguncev ter obeh domovin. Teme njenega umetniškega ustvarjanja pa so povezane tudi z ljubeznijo do narave in planeta ter Adrianinimi prizadevanji, da bi jo čim bolj neokrnjeno ohranili za zanamce.

The life and work of established Argentine Slovenian visual artist and fine arts teacher Maria Adriana Omahna have been marked by an incessant exploration of her own identity, the fate of her refugee ancestors and the fate of both her homelands. Her artistic endeavours often intertwine with her love...Preberi članek v celoti

Odkrivajmo Slovenijo

Slovenija v letu 2019

Objavljeno dne/Published on: 31.12.2019

Slovenija je v letu 2019 zabeležila veliko uspehov in pozitivnih dogodkov na področju športa, gospodarstva, znanosti in kulture. Na tem mestu objavljamo izbor vidnejših od začetka leta do sredine decembra. Preberi članek v celoti

Predstavljamo Vam

Slovenska novinarja v Argentini
Slovenian journalists in Argentina

Objavljeno dne/Published on: 18.12.2019

Andrej Osojnik in Fabian Kovačič sta novinarja slovenskega rodu, ki sta ohranila slovenski jezik in sta zaposlena na področju, ki ju zanima, to je pisanje, novinarstvo. O Fabianu smo v Rodni grudi že pisali, ko je izšla njegova knjiga o Angelelliju. Tokrat vam ju želimo predstaviti oba.

Andrej Osojnik and Fabian Kovačič are both Slovenian-born journalists, who have preserved their language and built careers that spark their interest, namely in writing and journalism. We already covered Fabian in Rodna gruda, back when he published his book about Angelelli. This time, we want to...Preberi članek v celoti

Ali ste vedeli

ALI STE VEDELI ... da je ameriška Slovenka Isabelle Kralj po očetovi strani potomka tržaške družine Kralj
DID YOU KNOW ... That on her father’s side of the family, American Slovenian Isabelle Kralj is a descendant of the Kralj family from Trieste

Objavljeno dne/Published on: 22.03.2019

… da je ameriška Slovenka Isabelle Kralj po očetovi strani potomka tržaške družine Kralj, v kateri je bilo več priznanih slovenskih igralcev, režiserjev in piscev, po materini pa družine Oblak iz Poljanske doline, ki je v 17. stoletju obogatela s trgovanjem, pridobila plemiški naziv in grad Puštal?

Isabelle Kralj je avtorica, plesalka, pedagoginja, koreografinja, igralka, režiserka, ustanoviteljica in umetniška direktorica gledališča Theatre Gigante v prestolnici ameriške zvezne države Wisconsin Milwaukee. Življenje v ZDA rojene umetnice je od mladih nog posvečeno plesnim in igralskim odrom ter povezovanju ameriške in slovenske kulture.


… That on her father’s side of the family, American Slovenian Isabelle Kralj is a descendant of the Kralj family from Trieste, who were esteemed Slovenian actors, film directors and writers. On her mother’s side, she is a descendant of the Oblak family from the Poljane Valley, who in the 17th...Preberi članek v celoti

Tradicija in obrt

70 LET LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA: OHRANJANJE TRADICIJE IN RAZISKOVANJE NOVIH OBLIK
70 YEARS OF THE LJUBLJANA PUPPET THEATRE: PRESERVING THE TRADITION AND STUDYING NEW FORMS

Objavljeno dne/Published on: 16.05.2018

Lutkarstvo je pomemben del naše kulturne dediščine pa tudi sodobne slovenske kulture. 70 let institucionalnega lutkarstva in s tem Lutkovnega gledališča Ljubljana ter njegovih predhodnikov temelji na več kot stoletni slovenski lutkarski tradiciji. O njej ter pomenu in ugledu LGL danes, tako doma kot po svetu, sem se pogovarjala z direktorjem gledališča Urošem Korenčanom.

Puppetry is an important part of both the Slovenian cultural heritage and the contemporary Slovenian culture. The 70-year history of institutional puppetry, the Ljubljana Puppet Theatre, and its predecessors are based on the Slovenian puppetry tradition which spans over more than a century. With Uroš...Preberi članek v celoti

Slovenska društva

Prekmurci in Esther Cmor
Prekumurian Slovenians and Esther Cmor

Objavljeno dne/Published on: 14.01.2020

V Južni Ameriki so se Prekmurci naselili v skupinah. Največ v prestolnici Urugvaja, v Montevideu in na jugu prestolnice Argentine, Buenos Airesu, najprej v mestu Avellaneda in potem v mestu Bernal.
Med letoma 1922 in 1929 je v Argentino prispelo veliko število Prekmurcev. Da bi si ustvarili neko skupno življenje, so ustanovili društva, a v začetku so nastala nesoglasja, saj se katoličani in protestanti niso mogli zediniti. Prvi so v Avellanedu, tik ob meji z mestom Buenos Aires, leta 1930 ustanovili društvo, ki pa ni imelo večinske podpore. Šele trinajst let pozneje so uspeli združiti oba tabora in ustanoviti društvo, ki je združevalo vse politične in verske struje. V ta namen so imeli Kolman Škrilec, Jože Ošlaj, Víktor Skalic in Jože Kuzma tudi predhodne sestanke in se končno dogovorili za osnutek pravil, ki so jih tudi vsi, ki so se želeli včlaniti, podpisali. Ustanovitveni občni zbor Podpornega društva je bil 1. maja 1943.


Prekmurian Slovenians moved to South America in several waves. The majority have moved to Montevideo, the capital of Uruguay, and just south of Buenos Aires, the capital of Argentina – first to Avellaneda and then to Bernal.
From 1922 to 1929, many Prekmurians arrived in Argentina. Aspiring...
Preberi članek v celoti

Zgodilo se je

VEČER SLOVENSKE POEZIJE V NOVEM SADU
A night of Slovenian poetry in Novi Sad

Objavljeno dne/Published on: 20.12.2019

Pod okriljem novosadskega Društva Slovencev Kredarica so med 7. in 9. novembrom 2019 v Novem Sadu potekali VII. Dnevi slovenske kulture. Že XVI. Večer slovenske poezije je bil letos posvečen slovenskemu pesniku, novinarju, pisatelju, literarnemu kritiku, jezikoslovcu, duhovniku, prevajalcu, učitelju, uredniku in redovniku Valentinu Vodniku. Povabilu organizatorjev se je odzval tudi goriški Literarni klub Govorica iz Nove Gorice.

From 7 to 9 November 2019, Slovenian Society Kredarica in Novi Sad organized the 7th Annual Days of Slovenian Culture in Novi Sad. This year’s 16th Annual Night of Slovenian Poetry commemorated Valentin Vodnik, a Slovenian poet, journalist, novelist, literary critic, linguist, priest, translator,...Preberi članek v celoti

Muzejska mreža

Muzej novejše zgodovine Celje – odprt prostor, kjer se prepletajo preteklost, sedanjost in prihodnost
Celje Museum of Recent History – an open space where the past, present and future intertwine

Objavljeno dne/Published on: 09.09.2019

Muzej novejše zgodovine Celje je sodoben muzej, ki varuje, ohranjanja in predstavlja zgodovino in dediščino mestnega ter lokalnega regionalnega prostora od začetka 20. stoletja dalje. Za razliko od večine drugih muzejev ni usmerjen zgolj v preteklost, pač pa se intenzivno ukvarja tudi z aktualnimi vsebinami. Gre za znanstvenoraziskovalno in vzgojno-izobraževalno ustanovo, ki raziskuje in pojasnjuje preteklost, obenem pa pomaga pri razumevanju sedanjosti in soustvarja prihodnost. Muzej je tudi intelektualno in kulturno središče, kjer se srečujejo različne generacije, od otrok, mladostnikov do odraslih. Stalne in občasne razstave ter številni spremljevalni dogodki letno pritegnejo okrog 30 tisoč obiskovalcev, kar ga postavlja v sam vrh po številu obiskov med slovenskimi muzeji.

The Celje Museum of Recent History is a contemporary museum that safeguards, preserves and presents the history and heritage of the city and the broader local region from the beginning of the 20th century on. By contrast to most other museums, its focus is not on the past exclusively. Instead, the...Preberi članek v celoti

Mladi

V TUJINI SE JE POTREBNO BORITI ZA VSAKO SLOVENSKO BESEDO
EACH SLOVENIAN WORD HAS TO BE FOUGHT FOR ABROAD

Objavljeno dne/Published on: 12.07.2018

Ribničanko Katarino Pajnič, ki se je priselila v zavedno slovensko družino na avstrijskem Koroškem, navdušujejo vnema in borbenost tamkajšnjih rojakov za slovenstvo ter njihova vključenost v manjšinsko društveno, kulturno in politično življenje. Tudi Katarina je aktivno vključena v to delovanje, želi pa si, da bi imeli Slovenci v matični domovini v sebi vsaj delček te slovenske gorečnosti.

Katarina Pajnič from Ribnica, who has moved in with a conscious Slovenian family in Austrian Carinthia, is fascinated by the zeal and fighting spirit of the Slovenians living in the area and the degree of their minority’s integration in the social, cultural, and political spheres of life. Katarina,...Preberi članek v celoti

Knjižnična mreža

Od talenta do uspeha
From Talent to Success

Objavljeno dne/Published on: 15.03.2018

Nenad Vladić je oseba, ki ljudem pomaga odkriti talente in jih popeljati na novo, lepšo življenjsko pot, polno priložnosti in pristne ljubezni. Človek na misiji, ki je svoje hipoteze o pomembnosti odkritja in udejanjanja talentov za vsakega posameznika potrdil v druženju in pogovoru z izjemno uspešnimi Slovenci, ki uživajo svetovni sloves. Prepričan je, da ima vsakdo izmed nas talent in naša dolžnost do nas samih in naših prednikov je, da jih uresničimo. Da ne bi njegova dognanja ostala samo del osebne izkušnje, je napisal knjigo "Od talenta do uspeha".
Vabljeni k branju!


Nenad Vladić is a man who helps discover people's talents and aids people in finding a new, better life path, full of opportunities and genuine love. He is a man with a mission who has – by spending time and conversing with exceptionally successful and world-famous Slovenians – supported his...Preberi članek v celoti