Tradicija in obrt

Jurjevanje - multikulturni prostor prijateljstva in sožitja
St. George's Festival: An intercultural space of friendship and harmony

Objavljeno dne/Published on: 09.06.2020

Jurjevanje je najstarejši folklorni festival v Sloveniji in član Svetovne zveze folklornih festivalov CIOFF. Po starih običajih jurjevanje sicer traja od 24. aprila (Jurjevo) do 24. junija (Ivanje). Jurjevo je po ljudskem izročilu začetek pomladi. 57. jurjevanje v Beli krajini naj bi letos potekalo med 17. in 21. junijem v Črnomlju, vendar bo zaradi epidemije novega koronavirusa skoraj zagotovo odpovedano oziroma ga v dosedanji petdnevni različici junija ne bodo izpeljali. Ker pa gre za festival, s katerim Belokranjci živijo, udeležujejo pa se ga ljubitelji folklore in izvajalci domala z vsega sveta, ga v pogovoru z direktorico Razvojno-informacijskega centra Bela krajina, ki festival organizira, Barbaro Papež Lavrič, predstavljamo bralcem Rodne grude.St. George's Festival is the oldest folklore festival in Slovenia and a member of the International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF). According to tradition, St. George's Festival lasts from 24 April (St George's Day) through 24 June (St. John's Day). Folklore says...Preberi članek v celoti

Znani Slovenci

Fernando Hašaj – in memoriam Ob desetletnici smrti
In memoriam: Fernando Hašaj Marking ten years since his passing

Objavljeno dne/Published on: 25.05.2020

Eden izmed najboljših violinistov Argentine, Urugvaja, Južne Amerike sploh je bil v svojem času prekmalu preminuli Fernando Hasaj (Hašaj).
Po naključju sem spoznal njegovega očeta, Prekmurca iz Urugvaja, ki mi je takrat omenil da je njegov sin violinist v Argentini. Kako? Ko ta priimek bereš v kastiljščini, zveni “asáh” - kdo bi si mislil da je to slovensko?! Tudi samega Fernanda sem potem imel priložnost srečati. Povedal sem mu, da sem spoznal njegovega očeta, sem namreč Slovenec, on pa mi je odgovoril: »Torej sva “sonarodnjaka”!«


In his prime, Fernando Hašaj was one of the best violinists in Argentina, Uruguay and the whole of South America.
By accident, I once met his father, a Prekmurian Slovenian living in Uruguay, who told me he had a son who was a violinist in Argentina. How is that possible? If you read the surname...
Preberi članek v celoti

Predstavljamo Vam

MARIANA POZNIČ: TUDI V NOVIH RAZMERAH OSTAJAMO AKTIVNI IN POVEZANI
MARIANA POZNIČ: WE REMAIN ACTIVE AND CONNCECTED EVEN IN CHANGED CIRCUMSTANCES

Objavljeno dne/Published on: 10.04.2020

Argentinska Slovenka Mariana Poznič je odvetnica, prevajalka, tolmačka za slovenski jezik, urednica časnika Svobodna Slovenija in dejavna članica slovenske skupnosti v Argentini. Poleg tega je tudi članica Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu, v katerem zastopa argentinske Slovence.

Mariana Poznič is an Argentine Slovene who has a lot going on. She is a lawyer, Slovene translator and interpreter, the editor of the Svobodna Slovenija newspaper and an active member of the Slovene community in Argentina. What is more, she is also a member of the Council of Government of Slovenia...Preberi članek v celoti

Slovenska društva

Prekmurci in Esther Cmor
Prekumurian Slovenians and Esther Cmor

Objavljeno dne/Published on: 14.01.2020

V Južni Ameriki so se Prekmurci naselili v skupinah. Največ v prestolnici Urugvaja, v Montevideu in na jugu prestolnice Argentine, Buenos Airesu, najprej v mestu Avellaneda in potem v mestu Bernal.
Med letoma 1922 in 1929 je v Argentino prispelo veliko število Prekmurcev. Da bi si ustvarili neko skupno življenje, so ustanovili društva, a v začetku so nastala nesoglasja, saj se katoličani in protestanti niso mogli zediniti. Prvi so v Avellanedu, tik ob meji z mestom Buenos Aires, leta 1930 ustanovili društvo, ki pa ni imelo večinske podpore. Šele trinajst let pozneje so uspeli združiti oba tabora in ustanoviti društvo, ki je združevalo vse politične in verske struje. V ta namen so imeli Kolman Škrilec, Jože Ošlaj, Víktor Skalic in Jože Kuzma tudi predhodne sestanke in se končno dogovorili za osnutek pravil, ki so jih tudi vsi, ki so se želeli včlaniti, podpisali. Ustanovitveni občni zbor Podpornega društva je bil 1. maja 1943.


Prekmurian Slovenians moved to South America in several waves. The majority have moved to Montevideo, the capital of Uruguay, and just south of Buenos Aires, the capital of Argentina – first to Avellaneda and then to Bernal.
From 1922 to 1929, many Prekmurians arrived in Argentina. Aspiring...
Preberi članek v celoti

Muzejska mreža

Muzej novejše zgodovine Celje – odprt prostor, kjer se prepletajo preteklost, sedanjost in prihodnost
Celje Museum of Recent History – an open space where the past, present and future intertwine

Objavljeno dne/Published on: 09.09.2019

Muzej novejše zgodovine Celje je sodoben muzej, ki varuje, ohranjanja in predstavlja zgodovino in dediščino mestnega ter lokalnega regionalnega prostora od začetka 20. stoletja dalje. Za razliko od večine drugih muzejev ni usmerjen zgolj v preteklost, pač pa se intenzivno ukvarja tudi z aktualnimi vsebinami. Gre za znanstvenoraziskovalno in vzgojno-izobraževalno ustanovo, ki raziskuje in pojasnjuje preteklost, obenem pa pomaga pri razumevanju sedanjosti in soustvarja prihodnost. Muzej je tudi intelektualno in kulturno središče, kjer se srečujejo različne generacije, od otrok, mladostnikov do odraslih. Stalne in občasne razstave ter številni spremljevalni dogodki letno pritegnejo okrog 30 tisoč obiskovalcev, kar ga postavlja v sam vrh po številu obiskov med slovenskimi muzeji.

The Celje Museum of Recent History is a contemporary museum that safeguards, preserves and presents the history and heritage of the city and the broader local region from the beginning of the 20th century on. By contrast to most other museums, its focus is not on the past exclusively. Instead, the...Preberi članek v celoti

Mladi

V TUJINI SE JE POTREBNO BORITI ZA VSAKO SLOVENSKO BESEDO
EACH SLOVENIAN WORD HAS TO BE FOUGHT FOR ABROAD

Objavljeno dne/Published on: 12.07.2018

Ribničanko Katarino Pajnič, ki se je priselila v zavedno slovensko družino na avstrijskem Koroškem, navdušujejo vnema in borbenost tamkajšnjih rojakov za slovenstvo ter njihova vključenost v manjšinsko društveno, kulturno in politično življenje. Tudi Katarina je aktivno vključena v to delovanje, želi pa si, da bi imeli Slovenci v matični domovini v sebi vsaj delček te slovenske gorečnosti.

Katarina Pajnič from Ribnica, who has moved in with a conscious Slovenian family in Austrian Carinthia, is fascinated by the zeal and fighting spirit of the Slovenians living in the area and the degree of their minority’s integration in the social, cultural, and political spheres of life. Katarina,...Preberi članek v celoti

Odkrivajmo Slovenijo

Turistične kmetije – nazaj k naravi in avtentičnosti
Agritourism farms – Back to nature and authenticity

Objavljeno dne/Published on: 22.04.2020

Turizem na kmetijah ima v Sloveniji že dolgo tradicijo. Prvi gostje so na oddih na kmetijah prihajali že pred 2. svetovno vojno. Prelepa slovenska pokrajina, čista narava, bogata kulinarična ponudba in prijazni kmečki ljudje kar kličejo po obisku tovrstnih kmetij. Turizem na kmetijah predstavlja sestavni del turistične ponudbe slovenskega podeželja. Začetki segajo na območje Zgornje Savinjske in Savske doline, danes pa lahko to obliko turizma najdemo praktično povsod po Sloveniji.

Agritourism has long been a tradition in Slovenia. Even before World War II, people would find retreat in agritourism. Picturesque Slovenian landscapes, pristine nature, diverse cuisine and friendly farmers are just some of the factors that contribute to the popularity of agritourism, which has become...Preberi članek v celoti

Slovenska kuhinja

V Figovcu je znova domače in živahno
Figovec revitalised with local cuisine

Objavljeno dne/Published on: 28.02.2020

Gostilna Figovec na Gosposvetski ulici je od ljubljanskih gostiln, ki še obratujejo, verjetno najstarejša. Stavbo, v kateri domuje, so zgradili daljnega leta 1700, 70 let pozneje je v njej že obratovala gostilna, znana po domači hrani. Po nekaj neuspelih poskusih s tujo kulinarično ponudbo v zadnjem obdobju je Figovec prevzelo podjetje, ki je gostilni s tradicionalno slovensko hrano in imenom Slovenska hiša – Figovec znova vdihnilo življenje.

Figovec, which is found on Gosposvetska Ulica, is most probably the oldest inn in Ljubljana that is still open for business. The inn, which has always been known for exquisite local cuisine, was established 70 years after the construction of the building in 1700. Recently, after several failed attempts...Preberi članek v celoti

Zgodilo se je

VEČER SLOVENSKE POEZIJE V NOVEM SADU
A night of Slovenian poetry in Novi Sad

Objavljeno dne/Published on: 20.12.2019

Pod okriljem novosadskega Društva Slovencev Kredarica so med 7. in 9. novembrom 2019 v Novem Sadu potekali VII. Dnevi slovenske kulture. Že XVI. Večer slovenske poezije je bil letos posvečen slovenskemu pesniku, novinarju, pisatelju, literarnemu kritiku, jezikoslovcu, duhovniku, prevajalcu, učitelju, uredniku in redovniku Valentinu Vodniku. Povabilu organizatorjev se je odzval tudi goriški Literarni klub Govorica iz Nove Gorice.

From 7 to 9 November 2019, Slovenian Society Kredarica in Novi Sad organized the 7th Annual Days of Slovenian Culture in Novi Sad. This year’s 16th Annual Night of Slovenian Poetry commemorated Valentin Vodnik, a Slovenian poet, journalist, novelist, literary critic, linguist, priest, translator,...Preberi članek v celoti

Ali ste vedeli

ALI STE VEDELI ... da je ameriška Slovenka Isabelle Kralj po očetovi strani potomka tržaške družine Kralj
DID YOU KNOW ... That on her father’s side of the family, American Slovenian Isabelle Kralj is a descendant of the Kralj family from Trieste

Objavljeno dne/Published on: 22.03.2019

… da je ameriška Slovenka Isabelle Kralj po očetovi strani potomka tržaške družine Kralj, v kateri je bilo več priznanih slovenskih igralcev, režiserjev in piscev, po materini pa družine Oblak iz Poljanske doline, ki je v 17. stoletju obogatela s trgovanjem, pridobila plemiški naziv in grad Puštal?

Isabelle Kralj je avtorica, plesalka, pedagoginja, koreografinja, igralka, režiserka, ustanoviteljica in umetniška direktorica gledališča Theatre Gigante v prestolnici ameriške zvezne države Wisconsin Milwaukee. Življenje v ZDA rojene umetnice je od mladih nog posvečeno plesnim in igralskim odrom ter povezovanju ameriške in slovenske kulture.


… That on her father’s side of the family, American Slovenian Isabelle Kralj is a descendant of the Kralj family from Trieste, who were esteemed Slovenian actors, film directors and writers. On her mother’s side, she is a descendant of the Oblak family from the Poljane Valley, who in the 17th...Preberi članek v celoti

Knjižnična mreža

Od talenta do uspeha
From Talent to Success

Objavljeno dne/Published on: 15.03.2018

Nenad Vladić je oseba, ki ljudem pomaga odkriti talente in jih popeljati na novo, lepšo življenjsko pot, polno priložnosti in pristne ljubezni. Človek na misiji, ki je svoje hipoteze o pomembnosti odkritja in udejanjanja talentov za vsakega posameznika potrdil v druženju in pogovoru z izjemno uspešnimi Slovenci, ki uživajo svetovni sloves. Prepričan je, da ima vsakdo izmed nas talent in naša dolžnost do nas samih in naših prednikov je, da jih uresničimo. Da ne bi njegova dognanja ostala samo del osebne izkušnje, je napisal knjigo "Od talenta do uspeha".
Vabljeni k branju!


Nenad Vladić is a man who helps discover people's talents and aids people in finding a new, better life path, full of opportunities and genuine love. He is a man with a mission who has – by spending time and conversing with exceptionally successful and world-famous Slovenians – supported his...Preberi članek v celoti