Odkrivajmo Slovenijo

Grad Rajhenburg – od gradu, samostana in kazenskih ustanov do prostora sodobne umetnosti in kulture
The Rajhenburg Castle: From a Castle and Monastery to Penal Institutions and Sanctuary of Contemporary Art and Culture

Objavljeno dne/Published on: 09.12.2019

Grad Rajhenburg stoji na šestdeset metrov visokem skalnem pomolu nad sotočjem potoka Brestanica in reke Save. Grad, ki ga je dal v 12. stoletju pozidati salzburški nadškof Konrad, sodi med najpomembnejše spomenike srednjeveške grajske arhitekture v Sloveniji. Stavbo in pripadajoče posestvo je stoletja upravljala vplivna rodbina Rajhenburški. Leta 1881 so se v grad naselili menihi trapisti. Samostan je deloval do okupacije leta 1941, ko ga je zasedel nemški okupator. Le-ta je na gradu vzpostavil taborišče za izgon Slovencev. Leta 1947 je bil grad nacionaliziran. Na njem so kmalu odprli Kazensko poboljševalni dom za ženske in kasneje še druge kazenske ustanove. Od leta 2004 je grad v lasti občine Krško, z njim pa upravlja Kulturni dom Krško. Danes je grad prostor, namenjen muzejski in prireditveni dejavnosti. Za obiskovalce je izredno zanimiva že stavba sama po sebi. Zanimive in poučne pa so tudi stalne in občasne razstave. Da je grad še kako živ, pričajo številne prireditve, na katerih sodelujejo tudi domačini Brestaničani.

The Rajhenburg Castle stands on top of a sixty-meter high rock, above the confluence of the Brestanica creek the Sava river. The castle, which was built in the 12th century by Bishop Conrad from Salzburg, is considered to be one of the most important monuments of Medieval architecture in Slovenia. The...Preberi članek v celoti

Zgodilo se je

AJDOVKE SO ZAPELE S SLOVENSKIM OKTETOM
The Ajda Female Choir Singing with the Slovenian Octet

Objavljeno dne/Published on: 25.11.2019

Dnevi slovenske kulture v Istri so kot vsako leto potekali v oktobru. Slovensko kulturno društvo Ajda v Umagu je ob tej priložnosti pripravilo dva dogodka.
19. oktobra so v preddverju knjižnice najprej odprli razstavo kreativne delavnice Snežnik iz Lovrana, ki jo je predstavila njena voditeljica Branka Širola. Ob odprtju razstave so članice ŽePZ zbora Ajda zapele dve pesmi.
Ob 19.00 uri pa se je v dvorani začel slavnostni koncert Slovenskega okteta.
Na začetku je polno dvorano v slovenščini, hrvaščini in italijanščini pozdravila predsednica društva Danica Bojković, posebej goste Jasmino Ilič, glavno tajnico Slovenske izseljenske matice, Vilija Bassanesea, župana Mestne občine Umag-Umago, podžupana Maura Jurmana, predstojnika Oddelka za družbene dejavnosti Slavišo Šmalca, Pina Degrassija iz italijanske skupnosti in prijatelje iz slovenskih kulturnih društev iz Portoroža, Pulja, Poreča, Lovrana. H kratkemu nagovoru je povabila umaškega župana in glavno tajnico Združenja SIM iz Ljubljane.


As is already tradition, this year’s Istrian days of Slovenian culture took place in October. To mark the occasion, the Slovenian Cultural Society “Ajda” in Umag organized two events.
On October 19, the Society held an exhibition opening in the lobby of the Umag City Library. The exhibition...
Preberi članek v celoti

Slovenska društva

SLOVENSKA IGRALSKA SKUPINA MELBOURNE
Slovenian Theatre Group Melbourne

Objavljeno dne/Published on: 07.11.2019

Zadnjih 11 let je Slovenska igralska skupina Melbourne edina slovenska igralska skupina v Avstraliji. Ustanovili so jo leta 2011, pred tem pa je od leta 1997 delovala pod okriljem Slovenskega verskega središča Kew v Melbournu. V letih od 1974 do 2014 so nekateri igralci z recitacijami in skeči sodelovali tudi pri kulturnih programih Slovenskega društva Melbourne in slovenskih mladinskih koncertih.

For the past 11 years, Slovenian Theatre Group Melbourne has been the only Slovenian theatre group in Australia. Established in 2011, the group had been part of the Slovenian Catholic Mission Kew in Melbourne ever since 1997. From 1974 to 2014, some actors enacted their shows and sketches within the...Preberi članek v celoti

Znani Slovenci

Ipavci – legendarna šentjurska rodbina skladateljev, zdravnikov in domoljubov
The Ipavec family – A legendary family of composers, doctors and patriots from Šentjur

Objavljeno dne/Published on: 25.03.2019

Rodbina Ipavec, znana predvsem po bratih Gustavu in Benjaminu, je pustila globok pečat v glasbi 19. in začetka 20. stoletja. Le kdo ne pozna znamenitih slovenskih pesmi Slovenec sem in Domovini? Prvo je uglasbil Gustav, drugo pa Benjamin Ipavec. Nesojeni slovenski himni sta se globoko vtisnili v zavest slovenskega naroda. Ipavci so pustili neizbrisno sled tudi v medicini. O bogati glasbeni in zdravniški zapuščini se lahko poučimo v Muzeju Ipavčeva hiša v Šentjurju. Od novembra lani je na ogled stalna razstava z naslovom »Ipavci: skladatelji in zdravniki v Šentjurju«. Razstavo, ki se osredotoča na čas od prihoda Ipavcev v Šentjur do smrti Josipa Ipavca, kot zadnjega predstavnika rodbine, ki je združeval skladateljstvo in zdravniško prakso, je pripravil Pokrajinski muzej Celje.

The Ipavec family, most known for the brothers Gustav and Benjamin, have left a significant mark on the music from the 19th to the beginning of the 20th century. Is there anyone who has not heard of the famous Slovenian songs “Slovenec sem” (eng. “I'm a Slovenian”) and “Domovini” (eng....Preberi članek v celoti

Mladi

V TUJINI SE JE POTREBNO BORITI ZA VSAKO SLOVENSKO BESEDO
EACH SLOVENIAN WORD HAS TO BE FOUGHT FOR ABROAD

Objavljeno dne/Published on: 12.07.2018

Ribničanko Katarino Pajnič, ki se je priselila v zavedno slovensko družino na avstrijskem Koroškem, navdušujejo vnema in borbenost tamkajšnjih rojakov za slovenstvo ter njihova vključenost v manjšinsko društveno, kulturno in politično življenje. Tudi Katarina je aktivno vključena v to delovanje, želi pa si, da bi imeli Slovenci v matični domovini v sebi vsaj delček te slovenske gorečnosti.

Katarina Pajnič from Ribnica, who has moved in with a conscious Slovenian family in Austrian Carinthia, is fascinated by the zeal and fighting spirit of the Slovenians living in the area and the degree of their minority’s integration in the social, cultural, and political spheres of life. Katarina,...Preberi članek v celoti

Knjižnična mreža

Od talenta do uspeha
From Talent to Success

Objavljeno dne/Published on: 15.03.2018

Nenad Vladić je oseba, ki ljudem pomaga odkriti talente in jih popeljati na novo, lepšo življenjsko pot, polno priložnosti in pristne ljubezni. Človek na misiji, ki je svoje hipoteze o pomembnosti odkritja in udejanjanja talentov za vsakega posameznika potrdil v druženju in pogovoru z izjemno uspešnimi Slovenci, ki uživajo svetovni sloves. Prepričan je, da ima vsakdo izmed nas talent in naša dolžnost do nas samih in naših prednikov je, da jih uresničimo. Da ne bi njegova dognanja ostala samo del osebne izkušnje, je napisal knjigo "Od talenta do uspeha".
Vabljeni k branju!


Nenad Vladić is a man who helps discover people's talents and aids people in finding a new, better life path, full of opportunities and genuine love. He is a man with a mission who has – by spending time and conversing with exceptionally successful and world-famous Slovenians – supported his...Preberi članek v celoti

Predstavljamo Vam

Če bodo izumrle čebele, bo ogroženo tudi človeštvo
When bees go extinct, mankind is likely to follow suit

Objavljeno dne/Published on: 14.11.2019

Vloga čebel pri vzdrževanju ravnovesja v naravi in pridelavi hrane je ogromna. Čebele kot glavne opraševalke za svoje preživetje potrebujejo čisto in zdravo naravo. Svetovna javnost se vse bolj zaveda, kako zelo pomembno je sožitje med človekom in čebelo. Slovenija, predvsem pa slovenski čebelarji, so v veliki meri »krivi« za to, da pomen čebel in čebelarstva pridobiva na veljavi tudi na globalni ravni. Majhna država z močno čebelarsko tradicijo je lahko zgled mnogim drugim državam v boju za ohranitev čebel. O pomenu čebel in čebelarstva za človeštvo pa tudi o slovenski kulturni dediščini smo se pogovarjali s čebelarjem, raziskovalcem, avtorjem številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja čebel, čmrljev in opraševanja ter podpredsednikom mednarodne čebelarske organizacije Apimondia dr. Petrom Kozmusom.

The role of bees in preserving the natural balance and producing food is of vital importance. Being the main pollinators, all that bees need for survival is a pristine and healthy nature. The global public is becoming increasingly aware of just how important the symbiosis between mankind and bees is....Preberi članek v celoti

Muzejska mreža

Muzej novejše zgodovine Celje – odprt prostor, kjer se prepletajo preteklost, sedanjost in prihodnost
Celje Museum of Recent History – an open space where the past, present and future intertwine

Objavljeno dne/Published on: 09.09.2019

Muzej novejše zgodovine Celje je sodoben muzej, ki varuje, ohranjanja in predstavlja zgodovino in dediščino mestnega ter lokalnega regionalnega prostora od začetka 20. stoletja dalje. Za razliko od večine drugih muzejev ni usmerjen zgolj v preteklost, pač pa se intenzivno ukvarja tudi z aktualnimi vsebinami. Gre za znanstvenoraziskovalno in vzgojno-izobraževalno ustanovo, ki raziskuje in pojasnjuje preteklost, obenem pa pomaga pri razumevanju sedanjosti in soustvarja prihodnost. Muzej je tudi intelektualno in kulturno središče, kjer se srečujejo različne generacije, od otrok, mladostnikov do odraslih. Stalne in občasne razstave ter številni spremljevalni dogodki letno pritegnejo okrog 30 tisoč obiskovalcev, kar ga postavlja v sam vrh po številu obiskov med slovenskimi muzeji.

The Celje Museum of Recent History is a contemporary museum that safeguards, preserves and presents the history and heritage of the city and the broader local region from the beginning of the 20th century on. By contrast to most other museums, its focus is not on the past exclusively. Instead, the...Preberi članek v celoti

Ali ste vedeli

ALI STE VEDELI ... da je ameriška Slovenka Isabelle Kralj po očetovi strani potomka tržaške družine Kralj
DID YOU KNOW ... That on her father’s side of the family, American Slovenian Isabelle Kralj is a descendant of the Kralj family from Trieste

Objavljeno dne/Published on: 22.03.2019

… da je ameriška Slovenka Isabelle Kralj po očetovi strani potomka tržaške družine Kralj, v kateri je bilo več priznanih slovenskih igralcev, režiserjev in piscev, po materini pa družine Oblak iz Poljanske doline, ki je v 17. stoletju obogatela s trgovanjem, pridobila plemiški naziv in grad Puštal?

Isabelle Kralj je avtorica, plesalka, pedagoginja, koreografinja, igralka, režiserka, ustanoviteljica in umetniška direktorica gledališča Theatre Gigante v prestolnici ameriške zvezne države Wisconsin Milwaukee. Življenje v ZDA rojene umetnice je od mladih nog posvečeno plesnim in igralskim odrom ter povezovanju ameriške in slovenske kulture.


… That on her father’s side of the family, American Slovenian Isabelle Kralj is a descendant of the Kralj family from Trieste, who were esteemed Slovenian actors, film directors and writers. On her mother’s side, she is a descendant of the Oblak family from the Poljane Valley, who in the 17th...Preberi članek v celoti

Tradicija in obrt

70 LET LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA: OHRANJANJE TRADICIJE IN RAZISKOVANJE NOVIH OBLIK
70 YEARS OF THE LJUBLJANA PUPPET THEATRE: PRESERVING THE TRADITION AND STUDYING NEW FORMS

Objavljeno dne/Published on: 16.05.2018

Lutkarstvo je pomemben del naše kulturne dediščine pa tudi sodobne slovenske kulture. 70 let institucionalnega lutkarstva in s tem Lutkovnega gledališča Ljubljana ter njegovih predhodnikov temelji na več kot stoletni slovenski lutkarski tradiciji. O njej ter pomenu in ugledu LGL danes, tako doma kot po svetu, sem se pogovarjala z direktorjem gledališča Urošem Korenčanom.

Puppetry is an important part of both the Slovenian cultural heritage and the contemporary Slovenian culture. The 70-year history of institutional puppetry, the Ljubljana Puppet Theatre, and its predecessors are based on the Slovenian puppetry tradition which spans over more than a century. With Uroš...Preberi članek v celoti

Slovenska kuhinja

Kostanj, jesenska dobrota
Chestnuts – An Autumn Delicacy

Objavljeno dne/Published on: 02.11.2017

Kar prehitro smo iz letos zelo vročega poletja skočili najprej v deževno jesen, ki se je počasi pokazala v vsej svoji lepoti barv in vonjav. Ravno zaradi tega pogosto pravimo, da je jesen najlepši letni čas, predvsem ko govorimo o barvah, ki prekrijejo naravo. Jesen je tudi letni čas, ko tisti, ki obdelujejo zemljo, pobirajo plodove svojega dela. Narava pa pogosto, za obdarovanje poskrbi tudi sama. Tu mislim predvsem na gobe in kostanj. In ko po ulicah zadiši po pečenem kostanju, smo že globoko v zlati jeseni.
Kostanj raste skoraj po vsej Sloveniji, vse do 800 m visoko, pogosteje na kislih tleh, na apnenčastih pa ga najdemo tam, kjer so tla zakisana in so običajno v bližini iglavci. Rad ima topla pobočja. Kostanjeva drevesa bomo našli tako v gozdu kot tudi na gozdnem robu, lahko pa tudi na travniku na prostem.


This year, the shift from a hot summer to a rainy autumn happened all too fast, with the colors and scents exploding in full glory. It is precisely due to the colors enveloping the nature that we often refer to autumn as the most beautiful of the four seasons. Autumn also happens to be the time when...Preberi članek v celoti