Slovenska društva

Slovensko kulturno društvo Cankar Sarajevo
Slovenian Cultural Society Cankar in Sarajevo

Objavljeno dne/Published on: 09.11.2018

Slovensko kulturno društvo Cankar Sarajevo obstaja od leta 1934 in je s prekinitvami delovalo od leta 1934 do 1941 ter od leta 1945 do 1951. Tretjič je bilo obnovljeno v vojnem času, leta 1993. Spomin na duh ''Cankarja'' je vzpodbudil nekdanje člane in njihove otroke, da so v najtežjih vojnih dnevih obnovili SKD Cankar Sarajevo. Iniciativni odbor v sestavi Stanko Koblar, Aleksandar Hanak, Bruno Sagagin, Dragoljub Milatović, Dževad Hozo, Šemsudin Nožić, Drago Kobal, Dragutin Murko, Metka Krajger, Drago Bozja, Javorka Jergović (Rejc), Milica Koželj – Hadžimešić, Peta Valdek, Davor Rehar in Marina Jovanović je pripravil in realiziral Obnoviteljsko skupščino SKD Cankar, 13. marca 1993. In kot je na skupščini dejal prvi predsednik obnovljenega „Cankarja“ Stanko Koblar: „Obnova dela SKD Cankar je rezultat notranje duhovne identifikacije, potreba naše sedanjosti in prihodnosti za dediščino večkulturne zakladnice. Obnova SKD Cankar je tudi manifestacija vztrajnosti obstoja Slovencev v BiH in pripadnosti državi, ki je nismo občutili drugače kot svojo domovino ... Zato kot antitezo vsemu, kar nas je doletelo, ponujamo akcijo, vsem ljudem dobre volje na široko odpiramo vrata ''Cankarja'' z željo, da bo svetišče vsega dobrega, prostor, kjer bomo spoznavali sebe in druge.“ S temi besedami se je začelo delovanje obnovljenega ''Cankarja'', v katerem so se vnovič začeli negovati jezik, kultura in tradicija Slovncev. V okviru tega so se v preteklih petindvajsetih letih (od 1993 do 2018) v SKD Cankar odvijale številne in raznovrstne aktivnosti.

The Slovenian Cultural Society Cankar in Sarajevo was first established in 1934. It was operational from 1934 to 1941, and then again from 1945 to 1951. It was re-established once more during the war in 1993. The memory of the Society's spirit incentivized the former members and their children to...Preberi članek v celoti

Odkrivajmo Slovenijo

Grad Podsreda – zelo star, a še kako živ
The Podsreda Castle – Extremely old, but very much alive

Objavljeno dne/Published on: 12.10.2018

V osrčju Kozjanskega, na severnem pobočju Orlice, stoji mogočen grad Podsreda. Zobu časa vztrajno kljubuje že od 12. stoletja. Grad, ki nosi neuradni naziv »najbolj grajski med gradovi na Slovenskem«, je danes v lasti občine Kozje. Leta 1983 je njegovo upravljanje prevzel Kozjanski park in takoj začel obnovo. Grad Podsreda ni zgolj kulturni spomenik romanske dobe. Upravljalec je namreč s številnimi dogodki in razstavami poskrbel, da grad živi in je pomemben nosilec kulturne, izobraževalne, turistične in družabne ponudbe. Z zadnjo prenovo v letu 2015 je grad pridobil še dodatne prostore za izvedbo pestrih dogodkov, ki privabljajo številne obiskovalce iz Slovenije in tujine.

In the heart of the Kozje region, namely on the northern slope of Mt Orlica, stands the mighty Podsreda Castle. Defying the grasp of time, the castle has been there since the 12th century. Unofficially termed “the most castle-like castle in Slovenia”, Podsreda is owned by the Kozje Municipality....Preberi članek v celoti

Predstavljamo Vam

IZJEMNO BOGASTVO SLOVENSKE LJUBITELJSKE KULTURE
OUTSTANDING ABUNDANCE OF THE SLOVENIAN AMATEUR CULTURE

Objavljeno dne/Published on: 06.09.2018

V pet tisoč slovenskih kulturnih društvih deluje več kot 107 tisoč odraslih Slovencev, z otroki in mladino do 18. leta je število še bistveno višje in na to smo lahko izjemno ponosni. Vsi ti ljudje so namreč dejavni ne samo v kulturnih društvih, ampak tudi v svojih okoljih, kar pomeni višjo kakovost življenja za večino prebivalstva, pravi Urška Bittner Pipan, pomočnica direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Po besedah sogovornice slovenska ljubiteljska kultura vsako leto ustvari skoraj 25 tisoč različnih prireditev, ki si jih ogleda štiri milijone obiskovalcev.

The five thousand Slovenian cultural societies are run by more than 107,000 adult Slovenians. Together with children and young adults up to the age of 18, this number becomes significantly higher. This is something we can be exceptionally proud of, for these individuals aren’t actively involved in...Preberi članek v celoti

Muzejska mreža

Muzej Južne železnice Šentjur – predstavitev železnice, železniške postaje in njenih nalog skozi čas
Southern Railway Museum in Šentjur: A Presentation of the Railway, Railway Station, and Its Functions throughout Time

Objavljeno dne/Published on: 08.06.2018

Muzej Južne železnice za Štajersko leži tik ob Železniški postaji Šentjur. Njegova zgodovina sega v leto 2000, ko so odprli obnovljeno muzejsko kretniško postojanko. Muzejsko postavitev so začeli hitro nadgrajevati in širiti v nove prostore. Idejni vodja oziroma kar »oče« muzeja je nekdanji šef postaje Šentjur Mihael Bučar, ki je na terenu štiri desetletja zbiral različno gradivo, povezano z razvojem Južne železnice. Zbirka, ki prikazuje tehnološki razvoj železniškega prometa in vsakdan zaposlenih ter potnikov, zanimive zgodbe, ki jih z navdušenjem pripoveduje upravnik Bučar, in nekakšna »duša« muzeja, prevzamejo še tako zahtevnega obiskovalca.

The Styrian Southern Railway Museum is found directly beside the railway station in Šentjur. The history of the museum dates back to the year 2000, when a renovated railway turnout station was opened as part of the museum. Soon after, the museum was upgraded and its facilities expanded. The creative...Preberi članek v celoti

Knjižnična mreža

Od talenta do uspeha
From Talent to Success

Objavljeno dne/Published on: 15.03.2018

Nenad Vladić je oseba, ki ljudem pomaga odkriti talente in jih popeljati na novo, lepšo življenjsko pot, polno priložnosti in pristne ljubezni. Človek na misiji, ki je svoje hipoteze o pomembnosti odkritja in udejanjanja talentov za vsakega posameznika potrdil v druženju in pogovoru z izjemno uspešnimi Slovenci, ki uživajo svetovni sloves. Prepričan je, da ima vsakdo izmed nas talent in naša dolžnost do nas samih in naših prednikov je, da jih uresničimo. Da ne bi njegova dognanja ostala samo del osebne izkušnje, je napisal knjigo "Od talenta do uspeha".
Vabljeni k branju!


Nenad Vladić is a man who helps discover people's talents and aids people in finding a new, better life path, full of opportunities and genuine love. He is a man with a mission who has – by spending time and conversing with exceptionally successful and world-famous Slovenians – supported his...Preberi članek v celoti

Ali ste vedeli

Ali ste vedeli, da je alpinistični roman Zvezdnate noči zamejskega pisatelja Dušana Jelinčiča največkrat nagrajeno slovensko leposlovno delo?
Did you know that the Alpine novel entitled Zvezdnate noči by Slovenian minority writer Dušan Jelinčič is the most rewarded Slovenian work of literature?

Objavljeno dne/Published on: 09.02.2018

Dušan Jelinčič, novinar, pisatelj, esejist, avtor dramskih tekstov, ki je tudi popotnik in alpinist, je uveljavljen slovenski (tudi italijanski) avtor ter eden najbolj branih in mednarodno nagrajenih slovenskih pisateljev. Izjemno plodovit avtor velja za prvo ime gorniške literature v slovenskem jeziku, s svojim prvim romanom Zvezdnate noči pa je žanr planinskega pisanja dvignil na raven polnopravne literature.

Dušan Jelinčič – a journalist, writer, essayist, and dramatist who also happens to be a traveler and an alpinist – is a renowned Slovenian (and Italian) author and one of the most read and internationally acclaimed Slovenian writers. As a writer, he is extraordinarily productive and is said to...Preberi članek v celoti

Zgodilo se je

OTROCI, KI ČUTIJO SLOVENSKE KORENINE
CHILDREN WHO FEEL CONNECTED TO THEIR SLOVENIAN ROOTS

Objavljeno dne/Published on: 13.09.2018

Tretja jezikovno ustvarjalna šola SIM Slovenščina malo drugače je to poletje potekala v CŠOD v Murski Soboti. Udeležilo se je je 17 otrok, potomcev Slovencev iz Hrvaške, BiH, Srbije, Nemčije in ZDA. Slovenščino sta jih poučevali Katarina Rebič in Lea Lehner, likovno umetnost pa Natalija Veselič – Martinjak. Kot je povedala glavna tajnica ZSIM Jasmina Ilič, so bili vsi otroci prvič na poletni šoli SIM.

This year, the third linguistic and creative summer school, which is organized by the Association for Slovenians Abroad and entitled “The Slovenian language a bit differently”, took place at the Centre for School and Outdoor Education (CŠOD) in Murska Sobota. It was attended by 17 children, all...Preberi članek v celoti

Mladi

V TUJINI SE JE POTREBNO BORITI ZA VSAKO SLOVENSKO BESEDO
EACH SLOVENIAN WORD HAS TO BE FOUGHT FOR ABROAD

Objavljeno dne/Published on: 12.07.2018

Ribničanko Katarino Pajnič, ki se je priselila v zavedno slovensko družino na avstrijskem Koroškem, navdušujejo vnema in borbenost tamkajšnjih rojakov za slovenstvo ter njihova vključenost v manjšinsko društveno, kulturno in politično življenje. Tudi Katarina je aktivno vključena v to delovanje, želi pa si, da bi imeli Slovenci v matični domovini v sebi vsaj delček te slovenske gorečnosti.

Katarina Pajnič from Ribnica, who has moved in with a conscious Slovenian family in Austrian Carinthia, is fascinated by the zeal and fighting spirit of the Slovenians living in the area and the degree of their minority’s integration in the social, cultural, and political spheres of life. Katarina,...Preberi članek v celoti

Tradicija in obrt

70 LET LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA: OHRANJANJE TRADICIJE IN RAZISKOVANJE NOVIH OBLIK
70 YEARS OF THE LJUBLJANA PUPPET THEATRE: PRESERVING THE TRADITION AND STUDYING NEW FORMS

Objavljeno dne/Published on: 16.05.2018

Lutkarstvo je pomemben del naše kulturne dediščine pa tudi sodobne slovenske kulture. 70 let institucionalnega lutkarstva in s tem Lutkovnega gledališča Ljubljana ter njegovih predhodnikov temelji na več kot stoletni slovenski lutkarski tradiciji. O njej ter pomenu in ugledu LGL danes, tako doma kot po svetu, sem se pogovarjala z direktorjem gledališča Urošem Korenčanom.

Puppetry is an important part of both the Slovenian cultural heritage and the contemporary Slovenian culture. The 70-year history of institutional puppetry, the Ljubljana Puppet Theatre, and its predecessors are based on the Slovenian puppetry tradition which spans over more than a century. With Uroš...Preberi članek v celoti

Znani Slovenci

120. obletnica rojstva Louisa Adamiča
120th anniversary of Louis Adamič's birth

Objavljeno dne/Published on: 23.02.2018

Ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča želimo z razstavo v Narodni in univerzitetni knjižnici v sodelovanju z Združenjem Slovenska izseljenska matica obuditi spomin na najuspešnejšega slovenskega izseljenskega pisatelja, novinarja, literarnega kritika in političnega svetovalca ter spomniti na njegov pomemben doprinos k širjenju zavesti o temeljnih družbenih vrednotah, kot so: socialna pravičnost, družbena vključenost, enakopravnost, demokratičnost, svobodomiselnost in neodvisnost.
Louis Adamič je kot 14-letni deček iz vasi Blato pri Grosupljem odšel v Ameriko. Veličina te nove domovine ga je kljub dejstvu, da se je prva leta težko preživljal, fascinirala. Njegova sposobnost kritičnega opazovanja sveta ga je z leti izoblikovala v priznanega pisatelja s področja problematike priseljencev in političnega svetovalca. Njegovo delo so cenili tako v Ameriki kot v rodni domovini.


On the 120th anniversary of Louis Adamič's birth, the exhibition in the National and University Library together with The Slovenian Emigrant Association wants to remind of the most successful Slovenian immigrant writer, journalist, literary critic and political adviser. The exhibition aims to recall...Preberi članek v celoti

Slovenska kuhinja

Kostanj, jesenska dobrota
Chestnuts – An Autumn Delicacy

Objavljeno dne/Published on: 02.11.2017

Kar prehitro smo iz letos zelo vročega poletja skočili najprej v deževno jesen, ki se je počasi pokazala v vsej svoji lepoti barv in vonjav. Ravno zaradi tega pogosto pravimo, da je jesen najlepši letni čas, predvsem ko govorimo o barvah, ki prekrijejo naravo. Jesen je tudi letni čas, ko tisti, ki obdelujejo zemljo, pobirajo plodove svojega dela. Narava pa pogosto, za obdarovanje poskrbi tudi sama. Tu mislim predvsem na gobe in kostanj. In ko po ulicah zadiši po pečenem kostanju, smo že globoko v zlati jeseni.
Kostanj raste skoraj po vsej Sloveniji, vse do 800 m visoko, pogosteje na kislih tleh, na apnenčastih pa ga najdemo tam, kjer so tla zakisana in so običajno v bližini iglavci. Rad ima topla pobočja. Kostanjeva drevesa bomo našli tako v gozdu kot tudi na gozdnem robu, lahko pa tudi na travniku na prostem.


This year, the shift from a hot summer to a rainy autumn happened all too fast, with the colors and scents exploding in full glory. It is precisely due to the colors enveloping the nature that we often refer to autumn as the most beautiful of the four seasons. Autumn also happens to be the time when...Preberi članek v celoti