Knjižnična mreža

Od talenta do uspeha
From Talent to Success

Objavljeno dne/Published on: 15.03.2018

Nenad Vladić je oseba, ki ljudem pomaga odkriti talente in jih popeljati na novo, lepšo življenjsko pot, polno priložnosti in pristne ljubezni. Človek na misiji, ki je svoje hipoteze o pomembnosti odkritja in udejanjanja talentov za vsakega posameznika potrdil v druženju in pogovoru z izjemno uspešnimi Slovenci, ki uživajo svetovni sloves. Prepričan je, da ima vsakdo izmed nas talent in naša dolžnost do nas samih in naših prednikov je, da jih uresničimo. Da ne bi njegova dognanja ostala samo del osebne izkušnje, je napisal knjigo "Od talenta do uspeha".
Vabljeni k branju!


Nenad Vladić is a man who helps discover people's talents and aids people in finding a new, better life path, full of opportunities and genuine love. He is a man with a mission who has – by spending time and conversing with exceptionally successful and world-famous Slovenians – supported his...Preberi članek v celoti

Predstavljamo Vam

Maja Đukanović in slovenščina na Filološki fakulteti v Beogradu
Maja Đukanović and the Slovenian Language at Faculty of Philology in Belgrade

Objavljeno dne/Published on: 28.02.2018

Rojena sem l. 1962 v Ljubljani, celo življenje pa živim v Beogradu, kjer sem končala osnovno in srednjo šolo, ter diplomirala na Filološki fakulteti l. 1986 na Oddelku za romanistiko, kjer sem poleg rednega študija fakultativno opravila izpite iz slovenščine in vzporedne slovnice slovanskih jezikov. Po končanem študiju sem bila na predlog KPSNU na enoletnem strokovnem izpopolnjevanju iz slovenščine na Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani, pri mentorju akademiku J. Toporišiču.
Od leta 1989 sem zaposlena na Filološki fakulteti v Beogradu, najprej kot asistentka za slovenski jezik na Oddelku za srbski jezik in južnoslovanske jezike. Na Filološki fakulteti v Beogradu sem magistrirala s temo iz teorije prevajanja (Prevodi Maupassantovih del iz francoščine v srbščino in slovenščino), leta 2004 pa doktorirala s temo iz primerjalne slovensko-srbske slovnice (Sistem zaimenskih besed v srbskem in slovenskem jeziku). Leta 2005 sem bila izvoljena v naziv docentke, leta 2010 v naziv izredne profesorice in 2015 v naziv redne profesorice na Filološki fakulteti v Beogradu. Ukvarjam se predvsem z vprašanji pouka slovenščine kot drugega/tujega jezika na vseh ravneh, s teorijo prevajanja in primerjalno slovensko-srbsko slovnico. Od l. 1995 delam tudi kot zaprisežena sodna prevajalka za slovenski jezik v Srbiji.


Though I was born in Ljubljana in 1962, I've lived my whole life in Belgrade where I finished my primary, secondary education, and graduated at the Department of Roman Studies at the Faculty of Philology in 1986. In addition to my full-time studies, I also passed exams in the Slovenian language and...Preberi članek v celoti

Mladi

Matura iz slovenskega jezika v Avstraliji
Taking a Slovenian Language Matura Exam in Australia

Objavljeno dne/Published on: 15.02.2018

17-letna Julija Cvetkovič se, kot najverjetneje edina mlada Slovenka iz Avstralije, pripravlja na maturo iz slovenščine. Poletne počitnice, ki se na južni polobli začnejo novembra, je zato v domovini izkoristila za priprave na maturo s profesorico slovenskega jezika. Julijo in njeno mamo Mojco sem uspela med njunimi številnimi obveznostmi malce pred vrnitvijo v Avstralijo v slovenski prestolnici „ujeti“ na pogovor.

17-year-old Julija Cvetkovič is most probably the only young Slovenian in Australia preparing for a matura exam in the Slovenian language. She spent her summer holidays – which in Australia start at the end of November – studying with a Slovenian language teacher. Shortly before their return to...Preberi članek v celoti

Muzejska mreža

Bela krajina, naša predraga …
White Carniola – Slovenia’s Darling

Objavljeno dne/Published on: 25.01.2018

“Vsem rodovom Slovencev in tudi Belokranjci niso izjema, enako močno utripa srce v ljubezni do svojega kraja, četudi jih je življenje razkropilo po vsem svetu. Tudi tisti, ki živimo tu, smo v mislih z vami.“
S tem stavki je začel svojo pripoved Jože Matekovič, rojen leta 1986, ki živi v Radovici, občina Metlika v Beli krajini. Z veliko ljubezni do ohranjanja kulturne dediščine se ukvarja z restavriranjem, zbiranjem ljudskega blaga in izročila, kot so: stari zapiski, knjige, pisma, slike, predmeti. Zanimivo je tudi to, da živi v hiši svojih prednikov, zidani leta 1840, ki jo je preuredil v muzej. V kleti hiše ima že urejen prostor in razstavljene ostanke jamskega medveda, okostje, staro 27 000 let. Gre za prvo najdbo ostankov jamskega medveda v Beli krajini. Razstavo si vsako leto ogleda več sto ljudi iz vse Slovenije in tudi tujine.

Leta 2013 se je iz bližnje vasi preselil v Radovico, V 250 let staro hišo, ki jo je odkupil, obnovil in v njej uredil "šolo" BISTRA BUČA (najdete jo tudi na internetu), v kateri potekajo ure pouka v slogu šestdesetih let prejšnjega stoletja, kar obiskovalce zelo zabava, hkrati pa na lahkoten način spoznavajo Belo krajino, njeno zgodovino, kulturo, etnološke,kulinarične, enološke in druge značilnosti ter znamenitosti.


“Regardless of how far away from Slovenia they might be, all generations of Slovenians – including White Carniolans – have a deep love of their homeland. Those of us who are here, are with with them in thought.”
These are the opening words of a tale by Jože Matekovič who was born in...
Preberi članek v celoti

Odkrivajmo Slovenijo

Slovenija v drugi polovici leta
In the second half of the year

Objavljeno dne/Published on: 20.12.2017

Slovenija je v drugi polovici leta, od junija do konca novembra, bogatejša za številne dosežke in uspehe na področju športa, znanosti, kulture in gospodarstva. Na tem mestu izpostavljamo zgolj nekaj vidnejših dogodkov, ki so zaznamovali drugo polovico letošnjega leta.

In the second half of the year – from June to the end of November – Slovenia has accomplished numerous achievements in the fleids of sports, science, culture, and economy. We would like to highlight some of the most notable events that have co-shaped the second half of this year.Preberi članek v celoti

Tradicija in obrt

MARTINOVA POJEDINA
ST. MARTIN’S FEAST

Objavljeno dne/Published on: 09.11.2017

Martinovo je eno najbolj priljubljenih in razširjenih slovenskih praznovanj. Veseljačenje ob dobri hrani in pijači se pogosto raztegne na teden ali celo 14 dni. V tem obdobju Slovenci radi uživamo in rajamo za bogato obloženimi mizami, polnimi različnih dobrot in mladega vina. Med tradicionalnimi jedmi je najbolj znana martinova pojedina s pečeno gosjo ali raco, rdečim zeljem in mlinci ali štruklji.

St. Martin’s Day is one of the most popular and widespread Slovenian celebrations. The festivities, accompanied by quality food and drinks, normally last a week or two. During this time, Slovenians love to socialize and party around tables filled with various dishes and young wine. Among the...Preberi članek v celoti

Znani Slovenci

120. obletnica rojstva Louisa Adamiča
120th anniversary of Louis Adamič's birth

Objavljeno dne/Published on: 23.02.2018

Ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča želimo z razstavo v Narodni in univerzitetni knjižnici v sodelovanju z Združenjem Slovenska izseljenska matica obuditi spomin na najuspešnejšega slovenskega izseljenskega pisatelja, novinarja, literarnega kritika in političnega svetovalca ter spomniti na njegov pomemben doprinos k širjenju zavesti o temeljnih družbenih vrednotah, kot so: socialna pravičnost, družbena vključenost, enakopravnost, demokratičnost, svobodomiselnost in neodvisnost.
Louis Adamič je kot 14-letni deček iz vasi Blato pri Grosupljem odšel v Ameriko. Veličina te nove domovine ga je kljub dejstvu, da se je prva leta težko preživljal, fascinirala. Njegova sposobnost kritičnega opazovanja sveta ga je z leti izoblikovala v priznanega pisatelja s področja problematike priseljencev in političnega svetovalca. Njegovo delo so cenili tako v Ameriki kot v rodni domovini.


On the 120th anniversary of Louis Adamič's birth, the exhibition in the National and University Library together with The Slovenian Emigrant Association wants to remind of the most successful Slovenian immigrant writer, journalist, literary critic and political adviser. The exhibition aims to recall...Preberi članek v celoti

Ali ste vedeli

Ali ste vedeli, da je alpinistični roman Zvezdnate noči zamejskega pisatelja Dušana Jelinčiča največkrat nagrajeno slovensko leposlovno delo?
Did you know that the Alpine novel entitled Zvezdnate noči by Slovenian minority writer Dušan Jelinčič is the most rewarded Slovenian work of literature?

Objavljeno dne/Published on: 09.02.2018

Dušan Jelinčič, novinar, pisatelj, esejist, avtor dramskih tekstov, ki je tudi popotnik in alpinist, je uveljavljen slovenski (tudi italijanski) avtor ter eden najbolj branih in mednarodno nagrajenih slovenskih pisateljev. Izjemno plodovit avtor velja za prvo ime gorniške literature v slovenskem jeziku, s svojim prvim romanom Zvezdnate noči pa je žanr planinskega pisanja dvignil na raven polnopravne literature.

Dušan Jelinčič – a journalist, writer, essayist, and dramatist who also happens to be a traveler and an alpinist – is a renowned Slovenian (and Italian) author and one of the most read and internationally acclaimed Slovenian writers. As a writer, he is extraordinarily productive and is said to...Preberi članek v celoti

Zgodilo se je

Izid Martina Krpana v Argentini
Publication of “Martin Krpan” in Argentina

Objavljeno dne/Published on: 19.01.2018

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Buenos Airesu je skupaj z argentinsko založbo Bärenhaus novembra 2017 izdalo prevod slovenske povesti Martin Krpan. V španski jezik jo je prevedla Maria Florencia Ferre v sodelovanju z Rokom Finkom.
Martin Krpan je slovenska pripovedka, ki jo je napisal Fran Levstik leta 1858 in je bila prvič objavljena v Slovenskem glasniku. Naslovni junak je bil izredno močan in samosvoj človek, ki je živel na Vrhu pri Sveti trojici in je s pomočjo svoje kobile tihotapil angleško sol. Nekega dne je srečal avstrijskega cesarja, ki ga je Krpanova moč močno presenetila. Ko je po Dunaju začel ljudi strašiti Brdavs, se je cesar spomnil na Krpana in ga povabil na dvor. Slovenski silak je prišel na Dunaj, kjer je premagal Brdavsa, in za nagrado dobil dovoljenje za tovorjenje angleške soli ter vrečo zlatnikov.


In November 2017, the Embassy of the Republic of Slovenia in Buenos Aires, Argentina, published the translation of the Slovenian story “Martin Krpan” in collaboration with Argentine publishing house Bärenhaus. The translation into Spanish was done by Maria Florencia Ferre and Rok Fink.Preberi članek v celoti

Slovenska društva

Slovensko društvo Simon Gregorčič v Köpingu
The Simon Gregorčič Slovenian Society in Köping

Objavljeno dne/Published on: 06.12.2017

Slovensko društvo Simon Gregorčič v Köpingu na Švedskem obstaja že prek 45 let. Prva in pomembna odločitev je bila izrečena leta 1970 v slaščičarni v Bivur Parku. Takrat so se modri možje zbrali in sklenili ustanoviti društvo. Vsega, kar so se takrat odločili, pa žal niso zapisali ali dokumentirali. Dve leti so potem vodili društvo tako rekoč neformalno, vodilni člani so se zbirali drug pri drugem ali v kavarni, sklepali, se dogovarjali in naposled sklenili registrirati društvo pri svoji domači občini Köpings Komun. Tako je bilo društvo ustanovljeno leta 1972 in registrirano pod imenom »Simon Gregorčič Köping«.
Društvo je dobilo ime po znanem pesniku in pisatelju Simonu Gregorčiču, cilj vodilnih je bil ukvarjanje s kulturo, predvsem pa ohranjanje slovenskega jezika. Kmalu po ustanovitvi društva so tamkajšnji Slovenci organizirali in ustanovili slovensko šolo, ki je potekala povsem izven rednih šolskih ur, pouk in poučevanje slovenščine sta potekala ob sobotah, v učilnici na Nyckeberg Skolan, vodila ga je ga. Rezka Hleb, ki je sicer imela službo v tovarni Volvo, tako kot tudi vsi drugi slovenski rojaki. Šele leta 1972 je bil izvoljen prvi upravni odbor.


The Simon Gregorčič Slovenian Society in Köping (Slovensko društvo Simon Gregorčič Köping) has existed for over 45 years. The first and the most important decision was made at a confectionery store in Bivunparken, back in 1970. However, not everything they said was written down or documented....Preberi članek v celoti

Slovenska kuhinja

Kostanj, jesenska dobrota
Chestnuts – An Autumn Delicacy

Objavljeno dne/Published on: 02.11.2017

Kar prehitro smo iz letos zelo vročega poletja skočili najprej v deževno jesen, ki se je počasi pokazala v vsej svoji lepoti barv in vonjav. Ravno zaradi tega pogosto pravimo, da je jesen najlepši letni čas, predvsem ko govorimo o barvah, ki prekrijejo naravo. Jesen je tudi letni čas, ko tisti, ki obdelujejo zemljo, pobirajo plodove svojega dela. Narava pa pogosto, za obdarovanje poskrbi tudi sama. Tu mislim predvsem na gobe in kostanj. In ko po ulicah zadiši po pečenem kostanju, smo že globoko v zlati jeseni.
Kostanj raste skoraj po vsej Sloveniji, vse do 800 m visoko, pogosteje na kislih tleh, na apnenčastih pa ga najdemo tam, kjer so tla zakisana in so običajno v bližini iglavci. Rad ima topla pobočja. Kostanjeva drevesa bomo našli tako v gozdu kot tudi na gozdnem robu, lahko pa tudi na travniku na prostem.


This year, the shift from a hot summer to a rainy autumn happened all too fast, with the colors and scents exploding in full glory. It is precisely due to the colors enveloping the nature that we often refer to autumn as the most beautiful of the four seasons. Autumn also happens to be the time when...Preberi članek v celoti