Zgodilo se je

Vrtec Naš otrok-Unser Kind v Celovcu letos praznuje svojo 40-letnico!
Naš Otrok–Unser Kind Kindergarten in Klagenfurt Celebrating Its 40th Anniversary

Objavljeno dne/Published on: 20.06.2018

Ustanovitev društva Naš otrok – Unser Kind

Vrtec Naš otrok – Unser Kind je s svojo 40 let dolgo in uspešno zgodbo lahko vzgled številnim slovenskim pobudnikom za ustanovitev vrtcev povsod po svetu, ki si morda tudi sami že dlje časa potihem ali kar na glas želijo odprtja podobnega dvojezičnega vrtca. Brez dvomov je 40-letno delovanje vrtca v večjezičnem okolju dokaz uspešne aktivnosti Slovencev na avstrijskem Koroškem, ki so svoja prva prizadevanja za ustanovitev vrtca v Celovcu/Klagenfurt, ki bi nudil dvojezično vzgojo v obeh jezikih, izrazili leta 1976. V tem letu je zasebna iniciativa staršev sprva organizirala dodatni pouk slovenščine za ljudskošolske otroke, ki takrat v Celovcu niso imeli možnosti dvojezičnega pouka. Iz te iniciative je leta 1977 nastalo društvo »Naš otrok« z namenom, da podpira in krepi vzgojo in varstvo otrok v predšolski dobi in dobi obveznega šolanja v obeh deželnih jezikih. In to kljub vsemu ali pa ravno zaradi tega, ker 70-leta s političnega vidika na Koroškem ni bila ravno enostavna. Kdor pobliže pozna dogajanja ve, da so bile antislovenske struje zelo močne.
Ker ni bilo mogoče ustanoviti dvojezične skupine v enem izmed številnih otroških vrtcev mesta Celovec, se je društvo »Naš otrok« odločilo za ustanovitev društvenega otroškega vrtca. V ta namen so najeli prostore v Mohorjevi hiši v Celovcu, v t.i. najbolj slovenskem predelu Celovca, in oktobra leta 1978 sprejeli prve otroke. Z imenom »Naš otrok – Unser Kind« so hoteli izraziti, da je dvojezično otroško varstvo naša skupna skrb in naloga –ne le skrb staršev, temveč tudi narodne skupnosti, njenih ustanov in širše javnosti.


Founding of the Naš Otrok–Unser Kind Society

With its diverse history marked by success, the Naš Otrok–Unser Kind Kindergarten can be a model to others who are considering the option of opening a bilingual kindergarten, be it secretly or openly. Undoubtedly, the 40-year history...
Preberi članek v celoti

Muzejska mreža

Muzej Južne železnice Šentjur – predstavitev železnice, železniške postaje in njenih nalog skozi čas
Southern Railway Museum in Šentjur: A Presentation of the Railway, Railway Station, and Its Functions throughout Time

Objavljeno dne/Published on: 08.06.2018

Muzej Južne železnice za Štajersko leži tik ob Železniški postaji Šentjur. Njegova zgodovina sega v leto 2000, ko so odprli obnovljeno muzejsko kretniško postojanko. Muzejsko postavitev so začeli hitro nadgrajevati in širiti v nove prostore. Idejni vodja oziroma kar »oče« muzeja je nekdanji šef postaje Šentjur Mihael Bučar, ki je na terenu štiri desetletja zbiral različno gradivo, povezano z razvojem Južne železnice. Zbirka, ki prikazuje tehnološki razvoj železniškega prometa in vsakdan zaposlenih ter potnikov, zanimive zgodbe, ki jih z navdušenjem pripoveduje upravnik Bučar, in nekakšna »duša« muzeja, prevzamejo še tako zahtevnega obiskovalca.

The Styrian Southern Railway Museum is found directly beside the railway station in Šentjur. The history of the museum dates back to the year 2000, when a renovated railway turnout station was opened as part of the museum. Soon after, the museum was upgraded and its facilities expanded. The creative...Preberi članek v celoti

Tradicija in obrt

70 LET LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA: OHRANJANJE TRADICIJE IN RAZISKOVANJE NOVIH OBLIK
70 YEARS OF THE LJUBLJANA PUPPET THEATRE: PRESERVING THE TRADITION AND STUDYING NEW FORMS

Objavljeno dne/Published on: 16.05.2018

Lutkarstvo je pomemben del naše kulturne dediščine pa tudi sodobne slovenske kulture. 70 let institucionalnega lutkarstva in s tem Lutkovnega gledališča Ljubljana ter njegovih predhodnikov temelji na več kot stoletni slovenski lutkarski tradiciji. O njej ter pomenu in ugledu LGL danes, tako doma kot po svetu, sem se pogovarjala z direktorjem gledališča Urošem Korenčanom.

Puppetry is an important part of both the Slovenian cultural heritage and the contemporary Slovenian culture. The 70-year history of institutional puppetry, the Ljubljana Puppet Theatre, and its predecessors are based on the Slovenian puppetry tradition which spans over more than a century. With Uroš...Preberi članek v celoti

Knjižnična mreža

Od talenta do uspeha
From Talent to Success

Objavljeno dne/Published on: 15.03.2018

Nenad Vladić je oseba, ki ljudem pomaga odkriti talente in jih popeljati na novo, lepšo življenjsko pot, polno priložnosti in pristne ljubezni. Človek na misiji, ki je svoje hipoteze o pomembnosti odkritja in udejanjanja talentov za vsakega posameznika potrdil v druženju in pogovoru z izjemno uspešnimi Slovenci, ki uživajo svetovni sloves. Prepričan je, da ima vsakdo izmed nas talent in naša dolžnost do nas samih in naših prednikov je, da jih uresničimo. Da ne bi njegova dognanja ostala samo del osebne izkušnje, je napisal knjigo "Od talenta do uspeha".
Vabljeni k branju!


Nenad Vladić is a man who helps discover people's talents and aids people in finding a new, better life path, full of opportunities and genuine love. He is a man with a mission who has – by spending time and conversing with exceptionally successful and world-famous Slovenians – supported his...Preberi članek v celoti

Ali ste vedeli

Ali ste vedeli, da je alpinistični roman Zvezdnate noči zamejskega pisatelja Dušana Jelinčiča največkrat nagrajeno slovensko leposlovno delo?
Did you know that the Alpine novel entitled Zvezdnate noči by Slovenian minority writer Dušan Jelinčič is the most rewarded Slovenian work of literature?

Objavljeno dne/Published on: 09.02.2018

Dušan Jelinčič, novinar, pisatelj, esejist, avtor dramskih tekstov, ki je tudi popotnik in alpinist, je uveljavljen slovenski (tudi italijanski) avtor ter eden najbolj branih in mednarodno nagrajenih slovenskih pisateljev. Izjemno plodovit avtor velja za prvo ime gorniške literature v slovenskem jeziku, s svojim prvim romanom Zvezdnate noči pa je žanr planinskega pisanja dvignil na raven polnopravne literature.

Dušan Jelinčič – a journalist, writer, essayist, and dramatist who also happens to be a traveler and an alpinist – is a renowned Slovenian (and Italian) author and one of the most read and internationally acclaimed Slovenian writers. As a writer, he is extraordinarily productive and is said to...Preberi članek v celoti

Slovenska društva

Slovensko društvo Simon Gregorčič v Köpingu
The Simon Gregorčič Slovenian Society in Köping

Objavljeno dne/Published on: 06.12.2017

Slovensko društvo Simon Gregorčič v Köpingu na Švedskem obstaja že prek 45 let. Prva in pomembna odločitev je bila izrečena leta 1970 v slaščičarni v Bivur Parku. Takrat so se modri možje zbrali in sklenili ustanoviti društvo. Vsega, kar so se takrat odločili, pa žal niso zapisali ali dokumentirali. Dve leti so potem vodili društvo tako rekoč neformalno, vodilni člani so se zbirali drug pri drugem ali v kavarni, sklepali, se dogovarjali in naposled sklenili registrirati društvo pri svoji domači občini Köpings Komun. Tako je bilo društvo ustanovljeno leta 1972 in registrirano pod imenom »Simon Gregorčič Köping«.
Društvo je dobilo ime po znanem pesniku in pisatelju Simonu Gregorčiču, cilj vodilnih je bil ukvarjanje s kulturo, predvsem pa ohranjanje slovenskega jezika. Kmalu po ustanovitvi društva so tamkajšnji Slovenci organizirali in ustanovili slovensko šolo, ki je potekala povsem izven rednih šolskih ur, pouk in poučevanje slovenščine sta potekala ob sobotah, v učilnici na Nyckeberg Skolan, vodila ga je ga. Rezka Hleb, ki je sicer imela službo v tovarni Volvo, tako kot tudi vsi drugi slovenski rojaki. Šele leta 1972 je bil izvoljen prvi upravni odbor.


The Simon Gregorčič Slovenian Society in Köping (Slovensko društvo Simon Gregorčič Köping) has existed for over 45 years. The first and the most important decision was made at a confectionery store in Bivunparken, back in 1970. However, not everything they said was written down or documented....Preberi članek v celoti

Predstavljamo Vam

Slovenščina na Češkem
Slovene Language Course in the Czech Republic

Objavljeno dne/Published on: 30.05.2018

Slovenščino poučujem na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Masarykove univerze v Brnu na Češkem. V Brnu, kamor me je življenje odneslo bolj ko ne naključno, sem sedmo šolsko leto, od jeseni 2011. Spomladi leta 2011 sem v istem dnevu dobila dve informaciji – eno, da se bo v Brnu sprostilo delovno mesto učitelja slovenščine, drugo pa, da na OŠ Beltinci, kjer sem poučevala slovenščino pred tem, najverjetneje zame v naslednjem šolskem letu ne bodo imeli več ur slovenščine.

Na Češko so me vezale močne čustvene vezi, saj sem bila v času študija dvakrat na študijski izmenjavi na Češkem. Najprej v Pragi, nato pa še v Brnu, kjer je v tistem času slovenščino poučevala moja nekdanja študijska in zdaj tudi službena kolegica mag. Laura Fekonja, ki slovenščino poučuje v Beogradu. Ne da bi katera koli od naju slutila, da se lahko zgodi, da bom enkrat za njo nasledila poslanstvo lektorice v Brnu, me je Laura takrat s svojim veseljem do dela navdušila nad to službo. Po študijskih izmenjavah sem se na Češko redno vračala, ves čas me je vleklo v to lepo državo.In the Czech city of Brno, I teach Slovenian at the Department of Slavic Languages at the Faculty of Arts, Masaryk University. Though I ended up here more or less by accident, I have been in Brno for nearly seven years, since fall 2011. In spring 2011, I got two pieces of information on the...
Preberi članek v celoti

Mladi

ŠTUDIJ V TUJINI PONUJA VEČJE MOŽNOSTI, A ZAHTEVA TUDI VEČ TRUDA
STUDYING ABROAD RAISES POSSIBILITIES BUT DEMANDS MORE EFFORT

Objavljeno dne/Published on: 12.04.2018

Prednosti študija v tujini so mednarodno okolje, širjenje socialne mreže, ki odpira nove možnosti za ustvarjanje in delo, širše obzorje, znanje tujih jezikov, večja samostojnost in samozavest … Če ima mlad človek s tako izkušnjo kasneje v življenju večje možnosti, pa je zelo odvisno od posameznika, menita mlada glasbenika, ki študirata na tujem, pianistka Tanja Činč ter kitarist in skladatelj Timotej Kosovinc. Pogovarjali smo se pred njunim nastopom v ljubljanski Mestni hiši.

There are many advantages to studying abroad. Being in an internatonal environment, the student finds it easier to make new connections, and stumbles upon job opportunities faster. Additionally, they can broaden their horions, learn new languages, and become more independent or self-confident. However,...Preberi članek v celoti

Znani Slovenci

120. obletnica rojstva Louisa Adamiča
120th anniversary of Louis Adamič's birth

Objavljeno dne/Published on: 23.02.2018

Ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča želimo z razstavo v Narodni in univerzitetni knjižnici v sodelovanju z Združenjem Slovenska izseljenska matica obuditi spomin na najuspešnejšega slovenskega izseljenskega pisatelja, novinarja, literarnega kritika in političnega svetovalca ter spomniti na njegov pomemben doprinos k širjenju zavesti o temeljnih družbenih vrednotah, kot so: socialna pravičnost, družbena vključenost, enakopravnost, demokratičnost, svobodomiselnost in neodvisnost.
Louis Adamič je kot 14-letni deček iz vasi Blato pri Grosupljem odšel v Ameriko. Veličina te nove domovine ga je kljub dejstvu, da se je prva leta težko preživljal, fascinirala. Njegova sposobnost kritičnega opazovanja sveta ga je z leti izoblikovala v priznanega pisatelja s področja problematike priseljencev in političnega svetovalca. Njegovo delo so cenili tako v Ameriki kot v rodni domovini.


On the 120th anniversary of Louis Adamič's birth, the exhibition in the National and University Library together with The Slovenian Emigrant Association wants to remind of the most successful Slovenian immigrant writer, journalist, literary critic and political adviser. The exhibition aims to recall...Preberi članek v celoti

Odkrivajmo Slovenijo

Slovenija v drugi polovici leta
In the second half of the year

Objavljeno dne/Published on: 20.12.2017

Slovenija je v drugi polovici leta, od junija do konca novembra, bogatejša za številne dosežke in uspehe na področju športa, znanosti, kulture in gospodarstva. Na tem mestu izpostavljamo zgolj nekaj vidnejših dogodkov, ki so zaznamovali drugo polovico letošnjega leta.

In the second half of the year – from June to the end of November – Slovenia has accomplished numerous achievements in the fleids of sports, science, culture, and economy. We would like to highlight some of the most notable events that have co-shaped the second half of this year.Preberi članek v celoti

Slovenska kuhinja

Kostanj, jesenska dobrota
Chestnuts – An Autumn Delicacy

Objavljeno dne/Published on: 02.11.2017

Kar prehitro smo iz letos zelo vročega poletja skočili najprej v deževno jesen, ki se je počasi pokazala v vsej svoji lepoti barv in vonjav. Ravno zaradi tega pogosto pravimo, da je jesen najlepši letni čas, predvsem ko govorimo o barvah, ki prekrijejo naravo. Jesen je tudi letni čas, ko tisti, ki obdelujejo zemljo, pobirajo plodove svojega dela. Narava pa pogosto, za obdarovanje poskrbi tudi sama. Tu mislim predvsem na gobe in kostanj. In ko po ulicah zadiši po pečenem kostanju, smo že globoko v zlati jeseni.
Kostanj raste skoraj po vsej Sloveniji, vse do 800 m visoko, pogosteje na kislih tleh, na apnenčastih pa ga najdemo tam, kjer so tla zakisana in so običajno v bližini iglavci. Rad ima topla pobočja. Kostanjeva drevesa bomo našli tako v gozdu kot tudi na gozdnem robu, lahko pa tudi na travniku na prostem.


This year, the shift from a hot summer to a rainy autumn happened all too fast, with the colors and scents exploding in full glory. It is precisely due to the colors enveloping the nature that we often refer to autumn as the most beautiful of the four seasons. Autumn also happens to be the time when...Preberi članek v celoti