… kakšne so novodobne oblike povezovanja Slovencev po svetu?

... what the contemporary means of connection for Slovenians around the globe are?

Objavljeno dne/Published on: 05.12.2013
Avtor članka/Article Author: Ajda Rogelj

Kot »novodobne« oblike povezovanja Slovencev po svetu imamo v mislih predvsem tiste, ki vključujejo uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (npr. spletni forumi, Google skupine, Skype in druga spletna socialna omrežja). Tokrat bomo kratko predstavili Facebook skupine, ki povezujejo Slovence posvetu.

What we are talking about when mentioning "contemporary" ways of connectiong for Slovenians is primarily information technology (web forums, Google groups, Skype and other social netrowks). This time, we will introduce different Facebook groups that help Slovenians abroad keep in touch.

Že z nekaj kliki na Facebooku najdemo naslednje skupine: Slovenci v Frankfurtu, Linzu, Milanu, Furlaniji-Julijski krajini, Pragi, Španiji, Grčiji, na Novi Zelandiji, v Melbournu, Torontu, Clevelandu, Seattlu, Silicijevi dolini, Córdobi, Zadru, Beogradu, Singapurju, Šanghaju, Dubaiu... Da ne bomo zgolj naštevali, lahko povzamemo, da se podobne Facebook skupine pojavljajo za vsa večja evropska in čezmorska mesta. Zapišemo lahko, da skupine v veliki meri sledijo poseljenosti Slovencev, slovenskih izseljencev in njihovih potomcev po svetu.

Kot smo lahko zasledili na omenjenih Facebook straneh, je z 2.070 člani največja skupina Slovenci v Londonu. Zelo velike so še: Slovenci v Berlinu (1.217 članov), Slovenci v Švici (1.032 članov) in Slovenci v Nemčiji (1.046 članov).

O aktivnostih na tovrstnih straneh smo se pozanimali na eni izmed »odprtih« skupin, kar pomeni, da lahko objavljanje spremljamo vsi uporabniki Facebooka. Taka je na primer skupina Slovenci v Berlinu. Njeni člani se pogosto dogovarjajo o skupnih prevozih v Slovenijo, druženju, sodelovanju pri iskanju stanovanj, informacij o življenju in študiju ter zanimivih dogodkih (npr. predvajanje filma Gorana Vojnovića Čefurji Raus v Kreuzbergu).

Nazaj na prejšnjo vsebinoNatisni članek