Ali ste vedeli, da je Slovenija tudi dežela gozdov?

Did you know that Slovenia is a land of forests?

Objavljeno dne/Published on: 20.04.2016
Avtor članka/Article Author: Jasmina Ilič Draković

Ali ste vedeli, da je Slovenija tudi dežela gozdov? Več kot 56 odstotkov njene površine pokriva gozd, kar jo uvršča med tri najbolj gozdnate države v Evropi! To pa pomeni, da je skoraj vsak slovenski kraj v bližini gozda. Slovenija je izjemna tudi po tem, da za razliko od večine drugih držav v njej delež gozda v zadnjih desetletjih narašča. Slovenci smo tesno povezani z gozdom in ob lepih dnevih je mogoče v primestnih gozdovih najti številne sprehajalce in rekreativce. V davni preteklosti je gozd poraščal skoraj celotno ozemlje Slovenije do višine okoli 1.800 metrov.

Did you know that Slovenia is a land of forests? More than 56% of Slovenian land is covered in forest, making Slovenia one of the three countries with the highest percentage of forest area in Europe! This means that almost every Slovenian town lies close to a forest. What makes Slovenia stand out from most of the other countries with plenty of forests is the fact that, in the past few decades, the percentage of forest area in Slovenia has been rising. Slovenians are tied closely to their forests, which is evident from the number of people who spend their leisure time in the forests near the cities whenever the weather is clear. Once, forests covered nearly the whole of Slovenia, reaching an altitude of approximately 1,800 meters.

V slovenskih gozdovih raste kar 950 rastlinskih vrst, od tega 71 drevesnih (10 iglavcev in 61 listavcev). Mogoče je najti tudi nekaj tujih drevesnih vrst, ki so jih k nam prinesli od drugod (npr.: duglazija, zeleni bor, rdeči hrast, robinija ... ). Najbolj razširjeni drevesni vrsti sta bukev in smreka. Gozd je dom številnim vrstam ptic, sesalcem, dvoživkam in plazilcem.  

Naši gozdovi letno porabijo okoli 7,5 milijona ton ogljikovega dioksida, katerega del se veže v les, in proizvedejo okoli 5,5 milijona ton kisika. V svetovnem merilu predstavljajo pomemben ponor ogljikovega dioksida.

Pragozdov oziroma gozdov s pragozdnim značajem imamo v Sloveniji več. So majhni po površini, vendar je v njih ohranjena prvobitna narava, ki tukaj uveljavlja svoje naravne zakone. Če je človek posegel v pragozd, posekal kakšno drevo in se to še vidi, je to gozd s pragozdnim značajem.

Kočevski pragozdovi ležijo na pobočjih Goteniške gore, Stojne in Roga, poleg tega pa imamo še: Bukov vrh v Trnovskem gozdu pod Golaki, Ždrolc na Snežniku, pragozd Gorjanci-Trdinov vrhRavna gora na Gorjancih, Krakovski pragozd, pragozd Donačka gora, pragozd Belinovec in pragozd Šumik na Pohorju.

Vsi pragozdovi v Sloveniji pokrivajo okoli 540 hektarov.

Nazaj na prejšnjo vsebinoNatisni članek