TRŽIŠKI MUZEJ – VELIKO BOGASTVO MALEGA MUZEJA

Objavljeno dne/Published on: 12.12.2018
Avtor članka/Article Author: Vilja Lukan, mag. etnologije in kulturne antropologije, foto: arhiv muzeja

Tržiški šuštarji, usnjarji, nogavičarji in modrotiskarji so le del kulturne dediščine, ki jo zbira, raziskuje, varuje, interpretira in popularizira Tržiški muzej. Poleg ohranjanja kulturne dediščine in obujanja spomina na preteklost, Tržiški muzej skrbi tudi za izobraževalno dejavnost, saj obiskovalcem ponuja različne programe. Tržiški muzej je bil ustanovljen leta 1964 in ima od takrat v upravljanju 7 enot, Pollakovo kajžo z obrtnimi zbirkami in Slovenskim smučarskim muzejem, Kurnikovo hišo, Koncentracijsko taborišče Ljubelj jug/podružnico koncentracijskega taborišča Mauthausen, Fužino Germovko, Partizansko tehniko Kokrškega odreda, Galerijo Paviljon in Galerijo Atrij. Majhen muzej v središču Tržiča odkriva veliko bogastvo kulturne dediščine Tržiča in širše okolice.

Shoemakers of Tržič, leather-tanners, sockmakers and indigo dyers – are just a part of the cultural heritage which is collected, stored, studied and presented by Museum of Tržič. As well as keeping the cultural heritage and the memory of the past alive, Tržič Museum also carries out educational activities, offering various programs to their visitors. Tržič Museum was established in 1964 and since then it became responsible for running seven units, Pollak's mansion with Slovenian Skiing Museum, Kurnik's house, Loibl south concentration camp, branch of Mauthausen, Ironworks Germovka, Partisan printing works of the Kokrica detachment, Atrij Gallery and Paviljon NOB Gallery. A small museum in the centre of Tržič holds a big treasure of the rich cultural heritage of Tržič and wider.

OBRTNE ZBIRKE V POLLAKOVI KAJŽI Pollakova kajža hrani dragocene obrtne zbirke, zbirko lokalne zgodovine in zbirko Slovenskega smučarskega muzeja. Stalna zbirka o zgodovini tržiške usnjarske obrti prikazuje tradicijo in življenje tržiških usnjarjev, podroben postopek strojenja kož ter uporabo usnja nekoč in danes.

Tržiški muzej

Razstava Tržiški šuštarji predstavlja najbogatejšo čevljarsko zbirko v slovenskem prostoru – tako glede števila predmetov in vsebin, ki so predstavljene na razstavi, kakor glede tradicije čevljarstva, ki je zaznamovala ta prostor.

Tržiški muzej

Razstava predstavlja prek 500 izbranih predmetov, ki govorijo zgodbe o preteklem delu in življenju čevljarjev. V letu 2017 je Tržiški muzej odprl še tri nove obrtne zbirke, Tržiške nogavičarje, tekstilce in modrotiskarje, v letu 2018 pa je bila s sobo posvečeno Bombažni predilnici in tkalnici Tržič, zaključena celotna stalna razstava obrti.

Tržiški muzej  Tržiški muzej

Vse zbirke so interaktivne, sodobne in podprte z avdiovizualnim gradivom. Na razstavah so poleg podrobnih tehničnih postopkov z ilustracijami in fotografijami, tudi podrobni posnetki načina dela, interpretacije pričevanj, zgodbe in pesmi. Skozi vse razstave se vije tudi posebna otroška pot, ki s pomočjo muzejskih jelenčkov otroke popelje skozi interaktivne kotičke razstav.

Tržiški muzej

V Pollakovi kajži je tudi Slovenski smučarski muzej, ki na svoji stalni razstavi Smuk! prikazuje razvoj smučanja od pradavnine do današnjih dni. Razstavljene so številne smuči, od bloških do najsodobnejših, ob njih pa tudi preostala oprema. Del razstave je posvečen tržiškim in slovenskim šampionom.

Tržiški muzej

KURNIKOVA HIŠA Ena od enot Tržiškega muzeja je tudi najstarejša in ena najlepše ohranjenih stavb v Tržiču, v kateri je včasih bival tržiški pesnik, zbiratelj ljudskih pesmi, pregovorov in pripovedk, Vojteh Kurnik. Kurnikova hiša je preurejena v etnološki muzej, ki prikazuje bivanjsko kulturo 19. in začetka 20. stoletja.

Tržiški muzej

KONCENTRACIJSKO TABORIŠČE LJUBELJ JUG Tržiški muzej je v letu 2014 v upravljanje dobil kulturni spomenik državnega pomena Koncentracijsko taborišče Ljubelj, ki je delovalo med letoma 1943 in 1945 in je bilo namenjeno gradnji predora Ljubelj. Na območju nekdanjega taborišča Ljubelj jug so ostaline taboriščnih barak, drugih poslopij in krematorija. Na desni strani ceste stoji spomenik »Obtožujem«, ki sta ga v spomin na medvojne dogodke zasnovala in izdelala arhitekt Boris Kobe in kovač Jože Bertoncelj. Odkrit je bil leta 1954 in ob njem vsakoletno potekajo komemoracije. V kletnih prostorih bližnjega gostišča je spominska soba s stalno razstavo o taborišču Ljubelj.

GALERIJSKA DEJAVNOST Tržiški muzej ima v upravljanju tudi dve galeriji, galerijo Atrij in galerijo Paviljon NOB, kjer se vrstijo občasne razstave vseh likovnih zvrsti in ponujajo promocijo slovenske vizualne umetnosti, predstavitve umetnikov mlajše generacije ter uveljavljenih umetnikov.

Tržiški muzej

V zadnjih petih letih je strokovna ekipa muzeja pod vodstvom direktorice Jane Babšek, popolnoma obnovila stalne razstave v Pollakovi kajži. Ob postavljanju novih razstav in snovanju programov se sodelavci Tržiškega muzeja osredotočajo predvsem na sodoben in interaktiven prikaz vsebin, posebno pozornost pa posvečajo otrokom, mladostnikom, družinam in upokojencem. Muzej ponuja pester nabor programov za vrtce, osnovne in srednje šole, na katerih se na zabaven način učijo ročnih spretnosti in spoznavajo stare poklice. Družine si muzej lahko ogledajo s posebnim tiskanim družinskim vodnikom, programi za upokojence pa poleg vodenega ogleda s kustosom, ponujajo še ustvarjalno delavnico in pogostitev s tržiško fliko. Tržiški muzej velja za enega najpomembnejših muzejev na Gorenjskem, saj bogati kulturni utrip kraja ter s sodelovanjem z lokalnimi ustanovami in ustanovami po Sloveniji in svetu, ljudem odkriva preteklost, da se učijo za prihodnost. S pestrimi in inovativnimi programi in srečanji, obiskovalce osvešča o pomenu kulturne dediščine. Ves čas je na tekočem z novimi muzejskimi standardi, svoje predstavitve in programe razvija in nadgrajuje in tako privablja vedno več tako domačih kot tudi tujih obiskovalcev. Tržiški muzej je bil kot kandidat za najboljši slovanski muzej v letu 2018 nominiran za nagrado ŽIVA, za posebne muzejske dosežke pa je prejel najprestižnejšo nagrado na muzejskem področju, Valvasorjevo nagrado.

Nazaj na prejšnjo vsebinoNatisni članek