Kulturno-prosvetno društvo Bazovica – hitra povezava z matično domovino

Cultural and Educational Society "Slovenski dom Bazovica" – Quick Connection with Homeland

Objavljeno dne/Published on: 05.06.2014
Avtor članka/Article Author: Blanka Markovič Kocen, foto: osebni arhiv P. A.

Rečanka Petra Aničić v Slovenskem domu KPD Bazovica na Reki vodi skupino mladih fotografinj in fotografov in je v tem slovenskem društvu aktivna že od malega. Tekoče govori slovensko in se med našimi rojaki v Reki zelo dobro počuti. Tokrat smo ubrali nasprotno pot od običajne: o Slovencih na Hrvaškem, konkretneje o članih društva Bazovica, smo povprašali domačinko in tako predstavili »drugi pogled«.

Petra Aničić leads a group of young photographers in the Cultural and Educational Society "Slovenski Dom Bazovica", where she has been an active participant ever since her childhood. The BazovicaSociety is situated in Rijeka, which is also her hometown. She speaks fluent Slovenian and feels great among our fellow countrymen in Rijeka. This time, to present an alternative perspective, we opted for a different approach: we spoke to a local and asked her to tell us about Slovenians in Croatia, namely about the members of the Bazovica Society.

Kako se Slovenci, živeči na Reki, na Hrvaškem, med seboj povezujejo?

Slovenci na Reki, priseljeni po osvoboditvi leta 1945, so bili razkropljeni po različnih predelih mesta in med seboj dokaj slabo povezani. Edina tolažba domotožja po domačem kraju so jim bila naključna snidenja ob pesmi, domači slovenski besedi in kozarčku dobre kapljice.

Takšno domoljubno razpoloženje svojih rojakov ob besedi in pesmi je prepoznala goreče zavedna Slovenka, učiteljica Zora Ausec. Tedaj je živela na Reki in kot mnoge druge Slovence so tudi njo mučili žalostni spomini na komaj končano obdobje zatiranja in uničevanja vsega, kar je bilo slovenskega. Zato je dala pobudo in se zavzela za to, da je bilo na Reki 2. oktobra 1947 ustanovljeno Slovensko kulturno-prosvetno društvo Bazovica z željo, da bi Slovenci na Reki ohranili, izražali in tudi izpopolnjevali svojo materinščino in običaje. Društvo je še danes „živo“ in skupine delujejo ter povezujejo Slovence na Reki in v bližnji okolici.

Ker gre za območje, ki je Sloveniji zelo blizu, predvidevam, da na Reki in v njeni okolici živi precej Slovencev. Se morda motim?

Na Reki živi precej Slovencev, po podatkih zadnjega popisa prebivalstva iz leta 2011 jih je 1.019. Številni med njimi so člani KPD Bazovica, bodisi aktivni (v kateri od skupin) bodisi podporni.

Je med njimi tudi veliko mladih?

Veliko mladih prihaja na Reko zaradi študija (medicina) ali ljubezni. Številnim so slovenski starši privzgojili ljubezen do slovenskih običajev in jezika. Danes so ti ljudje člani društva in se radi vključujejo v delovanje različnih skupin.

S čim se v okviru društva ukvarjajo?

V društvu deluje 11 skupin: mešani pevski zbor, dramsko-recitatorska, folklorna, planinska, fotografska, mladinska, glasbena, plesna skupina, likovni krožek, tečaj in dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture. Lahko rečem, da so mladi aktivni v vseh skupinah, v nekaterih jih je več, v drugih manj. Mladinska skupina združuje vse mlajše člane, in tiste, ki se tako počutijo, in so aktivni v drugih skupinah.  Cilj te skupine je še boljše medsebojno spoznavanje in povezovanje članov ter pomoč pri različnih dogodkih, ki jih organizira društvo.

Kot vem, vodite Foto skupino KPD Bazovica. Kdo so njeni člani?

Foto skupina Bazovica deluje od leta 2005 in ima trenutno pet stalnih članov. Glede na to, da združuje mlade ljudi, ki se zaradi študija ali dela pogosto selijo, lahko rečem, da nas je bilo včasih več kot 20. Med člani so tako amaterji kot profesionalci, imamo industrijskega  oblikovalca, likovnika, ekonomista, pravnika … skupna pa nam je ljubezen do fotografije.

Pobuda za ustanovitev Foto skupine Bazovica je nastala med člani mladinske skupine, ki so se želeli redno sestajati, se učiti o fotografiji, fotografirati ter urediti fotografski arhiv društva. V prvi polovici letošnjega leta je skupina je organizirala več kot 30 skupinskih razstav članov iz domovine in tujine. Pomembnejši uspehi so: razpis MINI FORMAT (razpisuje se enkrat letno od leta 2012 za fotografe s primorskega dela Italije, Slovenije in Hrvaške), projekt Bogastvo različnosti skozi fotografski izraz, ki prek skupne razstave povezuje društva narodnih manjšin v mestu Reki, spodbuja zanimanje prebivalstva za njihovo delovanje ter pripomore k  opaznosti njihovega dela, ter projekt Bogastvo različnosti skozi tradicionalne jedi (s pripravo knjige receptov tradicionalnih jedi narodnih manjšina mesta Reke dodatno povezuje društva).

Tudi sami ste fotografinja. Se s fotografijo poklicno ukvarjate?

Ne, po poklicu sem ekonomistka. Fotografija je moj konjiček, način sprostitve. Fotografski medij uporabljam kot komentar na različne stvari, ki jih opazim v svoji bližnji okolici. Fotografirati poskušam trenutek ter omogočiti občinstvu odmik od realne situacije ter vpogled vanjo. Ne pravimo zaman, da je fotografija ustavljen trenutek v večnosti.

Kateri so vaši najbolj priljubljeni motivi?

Rada fotografiram naravo in geometrijske oblike.

Kakšno vlogo ima KPD Bazovica v življenju Slovencev na tem delu Hrvaške?

KPD Bazovica ima ogromno vlogo v ohranjanju tradicije matične domovine, omogočanju ukvarjanja s folkloro, petjem in etnologijo nasploh. Vendar to ni edina vloga, ki jo ima KPD Bazovica! V društvo lahko prideš samo zaradi dveh, treh slovenskih besed ali zaradi kakšne konkretne informacije, ki zadeva življenje v Sloveniji. KPD Bazovica je hitra povezava z matično domovino.

S kakšnim namenom ste se naučili slovensko?

Člani KPD Bazovica so vedno spodbujali dobre odnose s hrvaškim narodom. Moji starši, ki so po rodu Hrvatje, so imeli prijateljske povezave z članom KPD Bazovica in tudi sama sem rada prihajala v društvo. Najprej smo se udeleževali različnih prireditev, po ustanovitvi planinske skupine smo se bolj aktivno vključili. S sestro sva članici mladinske skupine, jaz pa vodim še Foto skupino. Slovensko sem se naučila iz spoštovanja do drugih članov in njihove tradicije, zaradi bolj uspešnega vodenja Foto skupine in navezovanja stikov s Slovenci v Sloveniji in po svetu ter zaradi dela. Na Reki je namreč na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ustanovljeno društvo za razvoj civilne družbe “EU korak”, katerega namen je pomagati slovenski narodni skupnosti na Hrvaškem pri prijavi in vodenju projektov, ki so sofinancirani s strani EU. V društvu EU korak sem bila zaposlena do marca tega leta, ko sem se z Reke preselila.

Kako vi vidite Slovence iz društva Bazovica? Kaj pri njih najbolj cenite?

Slovenci na Reki so izjemno dobro povezani, tako med seboj kot tudi z drugimi slovenskimi društvi na Hrvaškem, z rojaki v Sloveniji in domačini. Med seboj si veliko pomagajo, skupaj ustvarjajo in ohranjajo slovensko kulturo. Zdi se mi, da gre za razgledano in veselo društvo!

Nazaj na prejšnjo vsebinoNatisni članek