O izseljencih praviloma slabšalno

Objavljeno dne/Published on: 07.06.2013
Avtor članka/Article Author: Janez Rogelj

Izseljenci so bili vedno in povsod deležni negativnih oziroma zaničevalnih izrazov. Bralec Tone Č. nas sprašuje, kaj pomeni izraz »bohunk«, ki ga je zasledil v literaturi Louisa Adamiča.

Louis Adamič (in ne samo on) v svojih literarnih in tudi esejističnih prispevkih omenja ta izraz, ki so ga  Slovenci premnogokrat slišali v ZDA. Izraz ima negativno konotacijo in so ga uporabljali predvsem na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Slišala ga je torej zlasti prva - najstarejša generacija slovenskih izseljencev.

Deležni so ga bili  ne samo Slovenci, temveč tudi Hrvatje, Čehi, Madžari, Avstrijci, skratka, prebivalci osrednje centralne Evrope. Izraz izhaja iz »Bohemie«, enega od treh zgodovinskih delov češke republike, poleg Moravske in češke Šlezije, ki je z razpadom Avstroogrske prenehala obstajati, in iz izraza »hunk«, ki predstavlja Madžarsko (Hungary).

Američani so torej ta izraz uporabljali za vse prebivalce avstroogrskega imperija, ki so se naselili v ZDA, in ne samo za Slovence. Teh je bilo relativno malo in v zgodnjem začetku našega naseljevanja v ZDA  tamkajšnji prvotni prebivalci niso poznali izraza Slovenija oziroma  Slovenec. Saj ga tudi sami v večjem obsegu začnemo uporabljati šele po koncu prve svetovne vojne.

Nastanek konkurence

Ta izraz se je uporabljal predvsem, kot smo že rekli, v negativnem pomenu. »Ti bohunki nam bodo odžrli prosta delovna mesta« in »Ti bohunki se samo redijo« in podobno. Mogoče so ga bolj kot Slovenci poslušali Poljaki, Madžari, Rusini, Slovaki, pa tudi Hrvatje ter Bosanci.

Izraz se je najprej udomačil v zahodni Pensilvaniji in New Yorku v zadnjih desetletjih 19. stoletja, ko je bilo v teh delih ZDA  razvito predvsem rudarstvo in železarstvo, kjer je večina teh ljudi tudi začela delati. Čeprav so izhajali iz ruralnih območij centralne oziroma osrednje Evrope, so  skoraj brez izjeme začeli delati v industriji, upajoč, da bodo po nekaj letih dela zaslužili toliko, da se bodo lahko vrnili domov. To se praviloma ni zgodilo. In zato so kmalu postali prava konkurenca tistim naseljencem, tudi iz Evrope, ki so bili v ZDA že dalj časa, (Italijani, Nemci, Francozi, Nizozemci..). Poprijeli so namreč za vsako delo in niso postavljali nobenih pogojev pri plačilu.

Danes se ta izraz vedno manj uporablja. Tudi zato, ker ni več izseljencev iz tega dela Evrope. Predvsem ne v tako velikem obsegu, kot je bilo to nekoč.

Drugi žaljivi izrazi

Seveda pa v ZDA (in ne samo tam) uporabljajo mnogo izrazov, ki so večinoma žaljivi za priseljence različnih držav, kot na primer:

-          DIGO  - star izraz za Italijana, predvsem iz severne Italije. Izhaja iz besede  »dico« ( Jaz ti pravim), ki so jo Italijani pogosto uporabljali, ostali, ki niso razumeli italijanščine, pa so s tem izrazom označevali Italijane.

-          GRASEBALL - izraz, ki izhaja iz prepričanja, da Italijani še danes veliko uporabljajo lasni tonik.

-          GUIDO - izraz, ki se uporablja za že amerikanizirane Italijane.

-          KRAUT - (izraz izhaja iz sauerkrauta – kislo zelje), ki ga Američani uporabljajo za Nemce.

-          BEANER - izraz uporabljajo za žalitev Mehičanov, ki po njihovem mnenju pojedo preveč fižola.

In še in še bi lahko naštevali. Skoraj vsak narod ima v ZDA in tudi drugih priseljenskih državah tudi slabšalni pomen. O teh in ostalih pa mogoče kdaj drugič.

Nazaj na prejšnjo vsebinoNatisni članek