Uredništvo

Objavljeno dne/Published on: 03.06.2015

Obveščamo vas, da je urednica in novinarka e-Rodne grude Blanka Markovič Kocen z aprilom 2015 postala urednica osrednje revije za Slovence v zamejstvu in po svetu Moja Slovenija. Blanki želimo veliko uspeha in srečno pri novih izzivih.

 Pogled v preteklost sedanjost in prihodnost

Od 1860 do leta 1940 se je po nekaterih podatkih iz slovenskega prostora v svet izselilo 320.000 ljudi. Prvi predsednik SIM Tone Seliškar je na enem od prvih občnih zborov dejal, da zunaj meja Slovenije živi že četrta  generacija Slovencev, ki ne govori več slovensko.

Toda kmalu po ustanovitvi SIM se je izkazalo, da je premalo zaposlenih, ki bi lahko odpisali na vsa prispela pisma s poizvedbami, pozdravi, vprašanji o domačih in o dogodkih v domovini. Tako je leta 1954 SIM začela izdajati Slovenski izseljenski koledar in mesečnik Rodna gruda.

V prvem izseljenskem koledarju je uredništvo zapisalo:

"S kakšnim namenom prihaja ta koledar med vas? Kot prijatelj k prijatelju, še več, kot brat k bratu, da bo vez med nami čvrsta in bratska, dokler bo živel slovenski izseljenec. Ta koledar pa naj ne ima samo tega rodoljubnega namena! Kakor vidite, sodelujejo v njem tudi izseljenci sami iz Združenih držav Amerike, Belgije, Argentinije, Francije, Holandije in iz drugih dežel. Ta koledar naj postane resnična knjiga zgodovine slovenskega izseljenstva!"

Skupaj s časopisom Rodna gruda je to tudi postal.

Začetek konca tiskanih publikacij SIM se je kazal na 24. in 25. seji Komisije za odnose s Slovenci v  zamejstvu in po svetu leta 2004. Motivi so v zapisih sej dostopni na spletu. Ostri rezi v proračun SIM so leta 2005 zmanjšali kadrovsko zasedbo in zaprli uredništvo Rodne grude, ki se je takrat imenovala Slovenija.svet. Danes arhiv Rodnih grud in koledarjev obiskujejo študenti in posamezniki, ki jih zanima zgodovina slovenskega ali družinskega izseljevanja.

Pred dvema letoma smo se odločili, da s finančno dostopnejšim elektronskim medijem nadaljujemo poslanstvo, ki si ga je leta 1954 zadalo uredništvo publikacij Slovenske izseljenske matice. Odločitev je bila prava. Obisk in branost spletne strani presegajo pričakovanja.

Tudi danes prihajajo na SIM različna pisma, le da so ta v elektronski obliki.

Generacija mladih, ki se je rodila istega leta kot samostojna Slovenija, danes zelo težko dobi zaposlitev. Predsednik države pravi, da ni nič narobe, če gredo diplomanti v tujino po izkušnje. Toda problem je, da jim država nima kaj ponuditi, ko pridejo nazaj. S trebuhom za kruhom odhajajo v tujino tudi drugi. In mnogi tam ostanejo. Po drugi strani pa se za slovenski jezik ni bati. Ohrani se lahko povsod, kjer je povezava na internet in želja. Le da je povezav za drugo bistveno manj.

Mi se bomo trudili, da z vsebinami vzbudimo zanimanje za branje. Predstavili vam bomo Slovence po svetu vseh vrst in starosti. Povabili vas bomo na izlet, ki ga ne najdete v vsakem vodiču in vas naučili skrivnih receptov, ki so jih znale naše babice.

Vabljeni k branju!

Vesna Vukšinič Zmaić

urednica

Nazaj na prejšnjo vsebino