NAČRT DELA SLOVENSKE IZSELJENSKE MATICE ZA LETO 2016

Objavljeno dne/Published on: 20.04.2016

1. 65. obletnica delovanja ZSIM

Združenje Slovenska izseljenka matica neprekinjeno deluje že od leta 1951. Obletnico 65 let delovanja bomo obeležili z različnimi dogodki, ki se bodo vrstili tokom celega leta. Najpomembnejša dogodka bosta 2, priredili pa jih bomo v dveh krajih – v Ljubljani na sedežu matice in v NUK-u ter v občini Dobrovo v goriških Brdih, v vili Vipolže.

V letu 2015 smo si na matici prizadevali, da bi začeli z vzpostavljanjem Spominskega centra za Slovence izven matične domovine. Takšnega centra v Sloveniji namreč še nimamo. Po kar nekaj opravljenih sestankih in ogledih lokacij smo se z direktorico Zavoda za mlade, šport in turizem Goriška Brda, gospo Tino Novak Samec uspeli dogovoriti, da bi imeli v Vili Vipolže razstavni prostor za dejavnosti vseh društev, ki se ukvarjamo s problematiko Slovencev živečih izven Slovenije. Vila Vipolže stoji na tromeji kultur, slovanske, romanske in tudi germanske zato je ta lokacija idealna za predstavljanje problematike izseljenstva, prikazovanje kulturnih , znanstvenih, gospodarskih dosežkov in doseganja mladih, živečih izven meja Slovenije.

 

Dogodki, k jih bomo  organizirali v Ljubljani in v občini Dobrovo, v vili Vipolže.

1.      V začetku februarja bomo v sodelovanju z NUK-om, z gospo Heleno janežič, ki je zadolžena za tiskovine Slovencev izven RS predstavili v preddverju velike čitalnice NUK-a vse knjižne izdaje Združenja SIM kajti skozi leta delovanja in dobrega sodelovanja z našimi izseljenci smo uspeli tiskati kar lepo število kvalitetnih knjižnih izdaj izseljencev poleg rednega izhajanja Rodne grude in Slovenskega izseljenskega koledarja. V sklopu razstave bodo objavljene tudi arhivske fotografije iz delovanja slovenskih društev po svetu, ki so v lasti matice.  Na spremnih plakatih bomo prikazali glavne dejavnosti ZSIM in načrte za delovanje v bodoče.

2.      Razstavo iz NUK-a bomo spomladi, marca / aprila prenesli v vilo Vipolže v goriška Brda, v občino Dobrovo s katerimi smo sodelovali že pri otvoritvi same vile. Ob tej priložnosti bomo organizirali tudi priložnostni koncert glasbene skupine ali pevskega zbora iz zamejstva.

3.      V letu 2016 obeležujemo tudi 65. obletnico smrti Louisa Adamiča. Ob tej priložnosti bomo organizirali predstavitev njegovega dela na sedežu matice. Pri predstavitvi bomo sodelovali z ZRC SAZU, z ga. Janjo Žitnik Serafin.

4.      Oktobra bomo organizirali razstavo o življenju in delu Louisa Adamiča in jo postavili v vili Vipolže. Organizirali bomo tudi posvet z naslovom: O delu Louisa Adamiča in migracijah, ki ga bomo organizirali v sodelovanju z ZRC SAZU, Inštitutom za slovensko izseljenstvo in migracije ( Janja Žitnik Serafin, Marina Lukšič Hacin,… ), k sodelovanju bomo povabili poznavalce dela L. Adamiča iz Slovenije ( Matjaž Klemenčič ).

Pri razstavah bomo za pokroviteljstvo povprašali tudi Veleposlaništvo Združenih držav Amerike. K sodelovanju bomo povabili tudi OŠ Louisa Adamiča iz Grosupljega s postavitvijo priložnostne razstave tudi v tej OŠ.

2.   Spletna revija Rodna gruda

V tej obliki izhaja revija tretje leto, vendar zaradi omejenih sredstev od leta 2014 žal vsak drug mesec. Ker se na SIM zavedamo, da je spletno stran treba večkrat mesečno osveževati smo dodali rubriko aktualno in novice iz Urada,  kjer so objavljeni aktualni dogodki iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, SIM,  pa tudi   odmevnejši dogodki iz zamejstva in sveta.

Spletno revijo smo  v začetku zasnovali po rubrikah, ki so se nam zdele najbolj primerne, nato pa smo jo postopoma nadgrajevali z novimi rubrikami.

3.   Likovna kolonija

Likovno kolonijo za  Slovence v zamejstvu in po svetu bomo v letu 2016 organizirali v Pišecah v bližini Brežic, katere lastnik je g. Martin Bibič, povratnik iz tujine. V današnjih časih je  zelo težko  najti soorganizatorja, ki bi kril tako velik strošek, kot so nočitve, prehrana  in organizacija poučnih izletov za deset ljudi.

Lastnik turistične nastanitve je tudi sam nekoč živel v tujini, zato razume pomen tovrstne kolonije za rojake iz sveta.

Tema letošnje kolonije bo Dve domovini.

Izseljenci so (nekje drugje) tudi priseljenci. Imajo dve domovini. V njihovem vsakdanu se prepletata dve kulturi, dve tradiciji, dva pogleda na svet. Bolj kot ljudje, ki že generacije živijo v istem kraju ali v isti državi, razumejo, doživljajo in cenijo kulturno raznolikost. V času, ko migracije postajajo aktualen sestavni del evropskega življenja, nam prav izseljenci lahko pomagajo razumeti stiske in izzive, ki izhajajo iz razpetosti posameznika med dve domovini.

Takšna refleksija je dragocena; izseljenci znajo izraziti pogled na Slovenijo skozi oči druge kulturne izkušnje, hkrati pa nam z očmi Slovenca predstaviti tujino. Za slikarje je še posebej značilno natančno opazovanje. Pogled slikarja je drugačen, je slikovit. Slikar vidi detajle, ki jih površen obiskovalec spregleda. Ko s svojo umetniško dojemljivostjo poišče izvirne poglede in jih ustvarjalno izrazi, nam odpira nova obzorja.

 Jeseni bomo pa v prostorih matice v Ljubljani postavili razstavo posvečeno 25. obletnici likovne kolonije z najboljšimi deli nastalimi v času zadnji 5 likovnih kolonij. Ob tej priložnosti bomo natisnili tudi katalog.  

4. Keramična delavnica

Četrta keramična delavnica bo tudi v bodoče ohranila koncept predhodnih. Glede na odlično sodelovanje s Slovenskim etnografskim muzejem in mentorico kiparko  Evo Peterson Lenassi  z zadovoljstvom ugotavljamo, da je delavnica   tudi v letu 2015 dosegla zastavljen cilj.

V letu 2016 torej še vedno ohranjamo koncept delavnice za začetnike, mentorica pa se prilagodi tudi udeleženkam s predhodnim znanjem.

 

Osnovni namen delavnice je animacija na področju kiparstva oziroma lončarstva, delavnica v glini torej s pogledom na slovensko tradicionalno lončarstvo, značilno slovensko  dekoracijo  in malo slovensko plastiko kot so jaslične figurice in podobno.

5. Ustvarjalna poletna šola za otroke – Slovenščina malo drugače

Združenje SIM že 25 let organizira likovno kolonijo za naše izseljence. Velikokrat pa so se na nas obrnili tudi starši otrok, če bi lahko tudi oni sodelovali na takšni koloniji. Ker le-te niso bile organizirane za otroke in mladino, jih seveda nismo mogli sprejeti. Zato pa smo se odločili, da poskušamo v letu 2016 organizirati ustvarjalno poletno šolo za mlade ( starost otrok od 12 do15 let ) z naslovom – Slovenščina malo drugače.

Pri začetnem oblikovanju ideje smo se posvetovali z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, in šport ter z Zavodom RS za šolstvo. Jim predstavili načrt takšne šole. Obe strani sta jo podprli. Pomagali bodo pri sami organizaciji in Ministrstvo za šolstvo tudi finančno. Pri izvedbi šole bo aktivno vključen tudi Center za šolske in obšolske dejavnosti ( CŠOD ), kjer bomo šolo tudi organizirali.

Poletna šola bi trajala 7 dni, organizirali bi jo od 10. 7. do 16. 7. 2016 predvidoma v Radencih v Beli krajini.

Poletna šola – Slovenščina malo drugače je nova ponudba, nov način pridobivanja znanja slovenščine, spoznavanja slovenske tradicije in razvijanja otrokove ustvarjalnosti na temeljih slovenske tradicije. S tem vzgajamo nove generacije morebitnih bodočih umetnikov, ki bodo nova znanja pridobivali v domovini svojih staršev, starih staršev. S tem pa tudi mi spoznavamo mlade talente.

6. Pesniške zbirke Elisabeth Milhacich in Ane Ličen iz Argentine

Na Združenje SIM smo dobili dva rokopisa pesniških zbirk dveh Slovenk, živečih v Argentini, Elisabeth Milharcich in Ane Ličen.  Leto 2016 ob 90. obletnici smrti Zofke Kvedrove bomo posvetili objavi literarnih ustvarjanj Slovenk, ki živijo v tujini. Pesniški zbirki bi radi izdali do prireditve Dobrodošli doma 2016 in ju potem v sklopu te prireditve tudi predstavili.

7. Gostovanje FS Bled pri rojakih v Skopju in Bitoli

 

Na matici se je s prošnjo za pomoč pri organizaciji gostovanja folklornega društva Bled oglasil njen predsednik, gospod Anton Repe. Že 2 leti poskušajo organizirati, na povabilo predsednice slovenskega društva v Skopju, gospe Anastazije Ribarski, gostovanje in nastop pri njih. Sredstva zbirajo iz različnih virov. Glede na uspešno sodelovanje pri gostovanju v Banja Luki, smo se odločili, da jim tudi tokrat poskušamo pomagati predvsem pri zbiranju finančnih sredstev in pomoč pri sami organizaciji gostovanja.

8. Gostovanje Slovenskega citrarskega kvarteta pri rojakih v Zadru

Slovenski citrarski kvartet je zelo kvalitetna zasedba, sestavljena iz akademskih glasbenikov in pedagogov. Vodja kvarteta in tudi predsednik citrarske zveze Slovenije je prof. Peter Napret. Njihov repertoar obsega tako slovensko ljudsko, umetno pesem, kot tudi skladbe tujih avtorjev in moderne skladbe. Svoje nastope so že organizirali pri rojakih v tujini, letos pa se je Slovensko kulturno društvo Lipa iz Zadra obrnilo na matico s prošnjo za kvalitetne izvajalce na praznovanju slovenskega kulturnega praznika. Pri vzpostavljanju kontaktov smo bili uspešni. Dogovorili so se, da bo  nastop v Zadru 12. februarja 2016.

 

Nazaj na prejšnjo vsebino