Obletnice

Objavljeno dne/Published on: 31.03.2017

V letošnjem letu bomo praznovali 70. obletnico vrnitve Primorske k matični domovini in dan reformacije, ki bo sovpadal s 500. obletnico začetka reformacije.

70. obletnica vrnitve Primorske matični domovini
Pisal se je 15. september leta 1947. Po dolgih letih zatiranja, prepovedi in poniževanja, Primorska ponovno postane del Slovenije. Da je bila priključitev tega pomembnega ozemlja izbojevana in ne podarjena, nas spominja Dan vrnitve Primorske k matični domovini. Proslavo ob obletnici priključitve Primorske k matični domovini poteka vsako leto v drugem Primorskem mestu. Organizacija proslave ob tem prazniku je od leta 2010 v rokah primorskih občin.

500. obletnica začetka reformacije
Reformacija je v 16. stoletju vzniknila v Nemčiji iz potrebe po preoblikovanju rimskokatoliške cerkve. Njen glavni začetnik je bil Martin Luther, ki je na današnji dan leta 1517 na vrata cerkve v Wittenbergu protestno obesil 95 tez, s katerimi je zahteval njeno prenovo. Gibanje se je nato razširilo po Evropi.
Ena od Luthrovih zahtev je bila tudi, da bi verniki brali Sveto pismo v maternem jeziku. To je pomembno vplivalo na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim na slovensko. V obdobju reformacije so tako nastale prve slovenske knjige, približno polovico vseh, ki so jih napisali protestantski pisci, je prispeval Primož Trubar (1508-1586), osrednja osebnost reformacije na Slovenskem.
Poleg njegovega Katekizma, ki mu je dodal še Abecednik, sta iz tega obdobja pomembna še prevod Svetega pisma Jurija Dalmatina in prvi slovenski pravopis Zimske urice proste Adama Bohoriča.
V Sloveniji je dan reformacije 31. oktober praznik od leta 1992.

Nazaj na prejšnjo vsebino