Bodimo realisti in optimisti, saj je prihodnost v naših rokah!

Objavljeno dne/Published on: 04.04.2013

S temi besedami je letošnji občni zbor Zveze Slovencev na Madžarskem zaključil predsednik Jože Hirnök. Redni letni občni zbor zveze, ki združuje 16 slovenskih društev v Porabju in je marca potekal v slovenskem kulturnem centru Lipa v Monoštru, je zbral lepo število odbornikov. Pregledali so delo v preteklem in pripravili načrt prireditev in rednih dejavnosti za naslednje leto.

Za zunanjega opazovalca je zagotovo zelo presenetljivo število dogodkov, na katerih so lani nastopile slovenske kulturne organizacije: odrasle skupine so izvedle 100 različnih nastopov , otroške pa še dodatnih 40. Nastopali so tako po Sloveniji kot po Madžarski. Zagotovo so bili najpomembnejši nastopi in prireditve v lastni organizaciji v porabskih vaseh. Preteklo leto so prvič izvedli srečanje porabskih slovenskih družin, ki je bilo zelo dobro obiskano. Velike prireditve sta bila še koncerta v okviru Glasbenega maja in Tanje Žagar ob kresni noči, XI. mednarodna likovna delavnica, prireditev Barve in radosti porabske jeseni ter srečanje ljudskih pevcev in godcev. Za prihodnost narodne skupnosti sta bistvenega pomena ekonomska situacija in čezmejno sodelovanje, zato je bil velik uspeh podpis sporazuma o sodelovanju z goričkimi občinami. Drugi dosežek, na katerem delajo že več let in bo izziv tudi v prihodnje, pa je gradnja vzorčne kmetije na Gornjem Seniku, ki se financira iz evropskega projekta. Obnavljajo sadovnjake in načrtujejo pridelavo sokov, redili bodo tudi živino. Poleg delovnih mest računajo, da bo obdelana pokrajina vedno bolj zanimiva tudi za turiste. Veliko optimizma je vlilo dejstvo, da so končno začeli graditi cesto med Gornjim Senikom in Verico, na katero so ljudje kljub obljubam čakali že zelo dolgo, saj jim bo močno skrajšala razdalje in olajšala življenje.

Porabje1

Predsednik Zveze je na občnem zboru posebej poudaril, da morajo v letu 2013 več pozornosti nameniti mladim, predvsem študentom v Ljubljani, ki jih želijo intenzivneje vključevati v svoje programe. V preteklem letu je zelo zaživelo povezovanje s Klubom prekmurskih študentov, v okviru katerega so ustanovili tudi sekcijo mladih Porabcev. Hirnök je dejal, da bodo mlade spodbujali, da bi si izbrali študijske smeri, za katere menijo, pa bi bile koristne za razvoj slovenske manjšine (učitelji razrednega in predmetnega pouka, turistični delavci, pravniki in ekonomisti).

Porabje2

Letos jih poleg tradicionalnih prireditev čaka tudi 20. obletnica delovanja ljudskih pevk v Monoštru in 75. obletnica delovanja MePZ Avgust Pavel na Gornjem Seniku. V marcu pripravljajo bralno značko za osnovnošolce, aprila pa gledališko predstavo za vrtce. Avgusta bodo priredili mednarodno likovno kolonijo mladih, na kateri bo sodelovalo 25 otrok in 5 mentorjev iz Porabja, Slovenije, Avstrije, Italije in s Hrvaške.

»Bodimo realisti in bodimo optimisti, saj je prihodnost v naših rokah,« je dejal predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök.

Besedilo in foto: Dejan Valentinčič

Nazaj na prejšnjo vsebino