Dokler bomo peli, bomo obstali! (Povzeto po Svobodni Sloveniji, marec 2013)

Objavljeno dne/Published on: 02.05.2013

Študentska založba je v zbirki Koda izdala veliko delo dr. Darje Koter Slovenska glasba. V dveh trdo vezanih delih je skoraj 900 strani smiselno razdeljenih na dve obdobji: od pomladi narodov do nastanka Jugoslavije in razpada le-te. Večinoma predstavlja akademsko glasbo, a ne prezira druge in vsebuje fotografije, faksimile partitur in primerov. Skozi strani razberemo pomembna dela slovenske zgodovine zadnjih 150 let, še posebno, ker sta glasba in še bolj petje tako močno povezana z obstojem našega jezika, običajev in navsezadnje z značilnostjo našega naroda: »Dokler bomo peli, bomo obstali«.

Zgodovina je vedno zgodovina ljudi, narodov, nacij... Poleg splošne ponuja izrezke, redukcije iz raznih zornih kotov. Vedno pa obstaja neka nit, ki poveže čase, dobe in dogodke, ali tema, na katero je ta vidik zgodovine osredotočen. Zato je tudi zgodovina glasbe povsem zanimiva za vsakogar, ker je, kot rečeno, zgodovina sama po sebi.

Slovenska glasba - naslovnici obeh del

Delo dr. Koterjeve je priporočljivo, zanimivo in pestro. Na mestu je tudi pohvala Študentske založbe za vse njeno delo v različnih zbirkah z avtorji, kot so (in naj mi oprostijo neomenjeni, a vse je težko nenehno ohranjati  v spominu, seznam pa  je številen!) Kermauner, Šteger, Kumerdej, (naš) Simčič, Milek, Kralj, Šarotar, Kovačič, Kokelj, Kovič, Semolič, Jančar, Stefanija, Čar, Virk, Čander, Menart, Jovanović, Mazzini in drugi ter prevode kot na  primer Deleuze, Kundera ali (tudi »naše«) Alejandre Laurencich Pusti me na miru in seveda še in še.

Nekatere teh pisateljev smo imeli priložnost spoznati tudi v Argentini.

Verjetno se bo ta zgodovina glasbe še nadaljevala in dopolnila, saj je od 1991 do danes že minilo prek dvajset let in naslednje desetletje bo morda dovolj dolga doba, da bi dodali še en zvezek in bi tako lahko imeli tri dele: od projekta Zedinjene Slovenije do združenja v kraljevino, celo jugoslovansko obdobje in potem od osamosvojitve naprej.

Rok Fink

Nazaj na prejšnjo vsebino