Z lokalnim povezovanjem pred globalne izzive

Objavljeno dne/Published on: 03.05.2013

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je sredi aprila v Idriji pripravil Poslovno konferenco »Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva«, katere namen je bil nadaljevanje izvajanja aktivnosti Urada na področju spodbujanja gospodarskega povezovanja Republike Slovenije s slovenskimi gospodarstveniki v zamejstvu in po svetu. Posveta, ki je potekal na idrijskem gradu Gewerkenegg, se je udeležilo okoli 75 predstavnikov podjetij iz Slovenije in tujine in predstavnikov slovenskih gospodarskih ustanov iz Slovenije, Italije, Avstrije in s Hrvaške.

»V časih, ki niso rožnati, se kot edina možnost kaže ravno optimizem, dobra volja, odprtost in pripravljenost na nove izzive. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu sicer ni gospodarska ustanova, vendar menimo, da lahko s svojimi stiki s Slovenci onkraj meja izdatno pripomoremo k vzpostavljanju novih povezav slovenskega gospodarstva,« je v svojem uvodnem nagovoru med drugim poudarila ministrica Tina Komel in izrazila pričakovanje, da bo posvet pripomogel k pletenju poslovnih mrež in tudi prijateljskih vezi, pridobivanju novih informacij in poslovnih idej.  »Urad želi, kot je že poudaril v preteklosti, s konferencami na lokalni ravni povezati podjetnike iz lokalnega okolja s podjetniki slovenskega rodu v zamejstvu in zdomstvu,« je še dodala ministrica.

ministrica

Gostitelj, idrijski župan Bojan Sever, se je v nadaljevanju pohvalil z nizko brezposelnostjo na Idrijskem in dodal, da Idrija ne bi bila tako uspešna, kot je, če ne bi s pridom izkoristila 500 let svoje bogate zgodovine.

Bojan Sever

Da se bo morala severnoprimorska regija bolj pogumno in pokončno pozicionirati v Sloveniji, pa je prepričan župan Cerknega Miran Ciglič, ki je v nagovoru še poudaril, da so v Cerknem poleg gospodarstva razvili tudi turizem in so močno vpeti v mednarodno gospodarstvo in druge dejavnosti.

Miran Ciglič

»Naši rojaki imajo vrednote, ki bi se jih v Sloveniji lahko učili,« je menil poslanec in član Komisije Državnega zbora RS za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Franc Pukšič. Po njegovih besedah potrebujemo delo in pravno državo, saj brez prvega ni drugega ne investitorjev. Z besedami »naj se kolo zavrti« je udeležence posveta pozval k izpostavljanju konkretnih problemov.

Mag. Marjan Hribar, generalni direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo pri Ministrstvu RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, je v nadaljevanju spomnil, da mala in srednja podjetja zamujajo pri vstopu na tuje trge in poudaril: »Skrajni čas je, da se pokažemo kot odprto gospodarstvo.«

Marjan Hribar

Miljan Majhen, vodja Sektorja za gospodarsko promocijo pri Ministrstvu RS za zunanje zadeve, je predstavil vlogo gospodarske diplomacije in prek 50 diplomatsko-konzularnih predstavništev, ki s svojimi aktivnostmi med drugim pomagajo slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge.

Miljan Majhen

Župana Idrije in Cerknega sta ob koncu uvodnih predstavitev ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu Tini Komel izročila simbolični darili, značilni za kraje, od koder prihajata, in sicer idrijsko čipko in »beračka«.

Cipke

Delo javne agencije Spirit, v katero so se oktobra 2012 združile Japti, STO in Agencija za tehnološki razvoj, je predstavila Tanja Drobnič, ki je uvodoma poudarila nujnost lokalnega povezovanja zaradi globalnega izziva ter pomen prepoznavanja lastnega kapitala.  »V naši državi potrebujemo bolj optimistično razpoloženje,« je dejala Drobničeva in opomnila na velik pomen neposrednih tujih investicij, ki jih je po njenih besedah trenutno največ v osrednjeslovenski regiji.

Po predstavitvah območnih obrtno-podjetniških zbornic Idrije in severnoprimorske regije ter Idrijsko-cerkljanske razvojne agencije ICRA smo prisluhnili še Andreju Šiku iz Združenja italijanskih in slovenskih podjetnikov I-CON, ki je bilo ustanovljeno pred tremi leti z namenom povečanja konkurenčnosti malih in srednjih podjetij. V štirih informacijskih pisarnah med drugim ponujajo strateško svetovanje in podporo pri razvoju mrež. »Mlajša generacija mora izkoristiti možnosti seznanjanja s tujimi podjetji in s poslovanjem v tujini,« je poudaril Šik.

V drugem sklopu posveta so se predstavile gospodarske ustanove zunaj Republike Slovenije, med njimi najprej Slovensko-bavarsko združenje. »Slovenci se premalo zavedamo dejstva, da so Bavarci naši naravni zavezniki,« je dejal Danijel Blejc, ki je največ pozornosti v svoji predstavitvi namenil gospodarski sekciji združenja. Glede na slabšanje rejtinga Slovenije bo le-ta po njegovem prepričanju morala poskrbeti za pozitivnejšo promocijo.

V imenu Slovenske gospodarske zveze v Celovcu, ki deluje že četrt stoletja in pomeni središče za vse poslovne stike v Avstriji, je spregovorila Marina Einspieler Siegert. Po njenih besedah je namen  zveze, ki združuje okoli 300 članov iz Slovenije, Avstrije in Italije, v čezmejnih projektih krepiti predvsem obmejni pas, ki je bil v preteklosti predolgo in neupravičeno zapostavljen.

V popoldanskih urah so se v idrijskem gradu vrstila konkretna srečanja predstavnikov podjetij, tako imenovani »match-making«, srečanje pa se je naslednji dan nadaljevalo z ogledom podjetij v Idriji in Cerknem.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

Nazaj na prejšnjo vsebino