Narodni svet koroških Slovencev pomladil svoje vodstvo

Objavljeno dne/Published on: 02.10.2013

Sredi septembra se je na konstitutivni seji zbral novoizvoljeni parlament NSKS. 48 neposredno izvoljenih zastopnikov je izbralo novo predsedstvo. Predsednik organizacije dr. Valentin Inzko je bil izvoljen na neposrednih volitvah junija in julija letos.

Narodni svet koroških Slovencev je največja od treh krovnih zastopniških organizacij koroških Slovencev in edina, ki svoje vodstvo izbira na neposrednih volitvah. Letošnje volitve, na katerih je lahko sodeloval vsakdo, ki se prepozna v narodni skupnosti, so izvedli med 24. junijem in 15. julijem. Med ljudi so razposlali okoli 7.000 glasovnic, vrnilo se jih je 2.620, kar je sicer manj kot na zadnjih volitvah leta 2005, a so v organizaciji kljub temu izrazili zadovoljstvo z rezultatom, saj je po njihovih besedah zaradi koroških političnih razmer v zadnjih letih veliko ljudi politike naveličanih.

Za mesto predsednika organizacije sta se potegovala bivša tajnica NSKS in trenutna kandidatka Liberalnega foruma na jesenskih zveznih parlamentarnih volitvah dr. Angelika Mlinar in dosedanji predsednik NSKS, visoki predstavnik EU v Bosni in Hercegovini dr. Valentin Inzko, ki je prejel dobrih 75 odstotkov glasov. Poleg predsednika organizacije je bilo na neposrednih volitvah izvoljenih še 48 članov Zbora narodnih predstavnikov, to je parlamenta NSKS (dvojezično ozemlje je bilo razdeljeno na 18 okolišev in iz vsakega je bil izvoljen en predstavnik, dodatnih 30 predstavnikov pa je bilo izvoljenih glede na najvišje absolutno število preferenčnih glasov na listi med vsemi kandidati).

Na seji je bila za novo predsednico Zbora narodnih predstavnikov soglasno izvoljena mag. Sonja Kert-Wakounig. Mesto prevzela od prof. Jožeta Wakouniga, ki se po desetih letih umika z vrha organizacije (dve leti je bil predsednik NSNS, nato osem let predsednik ZNP). Poslovodeči podpredsednik Narodnega sveta ostaja Nanti Olip, vnovič pa so mandat podelili tudi tajniku Marku Oražetu. Izvoljenih je bilo tudi 11 članov predsedstva organizacije, kjer je vidna občutna pomladitev. Na letošnjih volitvah je bilo v zbor izvoljenih 13 kandidatov, ki so mlajši od 30 let. Štirje izmed njih so postali tudi člani predsedstva, preostalih sedem pa je bilo izbranih izmed kandidatov z najvišjim številom preferenčnih glasov in upoštevaje regionalno in izobrazbeno pestrost.

NSKS

Čeprav je bila konstitutivna seja namenjena predvsem izvolitvi novih organov organizacije, so se dotaknili tudi vsebinskih vprašanj. Pomembna novost je uvedba treh kompetenčnih skupin, ki bodo spremljale stanje slovenske narodne skupnosti na Koroškem: skupino za pravna vprašanja bo vodil Rudi Vouk, skupino za šolstvo, vzgojo in mladino Olga Voglauer, skupino Slovenščina v družini pa Pavle Zablatnik. V bližnji prihodnosti razmišljajo še o uvedbi kompetenčne skupine za medije.

Predsednik NSKS Valentin Inzko je v svojem nagovoru kot ključne izzive v bližnji prihodnosti izpostavil boj za uresničitev šestih še neuresničenih točk iz t.i. kompromisa o dvojezičnih napisih izpred dveh let, zahtevo po spremembi koroške deželne ustave, ki bi Slovencem dala zagotovljen mandat; predstavil pa je tudi več inovativnih predlogov, na primer uvedbo štipendijskega sklada za nadarjene ali socialno ogrožene mlade koroške Slovence (»Zakaj ne bi tudi naši mladi študirali na Harvardu ali Oxfordu?«), ustanovitev likovne šole po zgledu glasbene, uvedbo manjšinskega računskega sodišča (v katerem bi predstavniki vseh treh krovnih organizacij preverjali, kako se porablja denar, namenjen narodni skupnosti), uvedbo elektronskega omrežja vseh koroških Slovencev ter morebitno uvedbo simbolne članarine, ki bi organizaciji omogočila večjo samostojnosti in neodvisnost.

Besedilo in foto: Dejan Valentinčič

Nazaj na prejšnjo vsebino