Slovensko-madžarska mešana komisija za varstvo pravic Slovencev v Porabju

Objavljeno dne/Published on: 03.10.2013

V sredo, 2. oktobra 2013, se je v Monoštru sestala slovensko-madžarska mešana komisija na že 14. zasedanju.

Slovenska delegacija pod vodstvom predsednika dr. Borisa Jesiha se je zavzemala za izboljšanje pravic slovenske narodne skupnosti na Madžarskem v okviru Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenski narodni manjšini na Madžarskem in madžarski narodni skupnosti v Republiki Sloveniji. To je storila v dogovoru s predsednikoma Državne slovenske samouprave in Zveza Slovencev na Madžarskem, ki sta predlagala predvsem ohranitev obstoječih struktur in projektov.
Slovenija si sicer želi, da bi tudi Slovenci v Porabju uživali čim boljše varstvo manjšinskih pravic.
Napredka si želimo, so poudarili predstavniki slovenskega dela komisije, na kulturnem področju: kulturne ustanove, inštituti, muzej, knjižnica, radio, tisk kot tudi na šolskem področju, kjer bi morala država, katere državljani so porabski Slovenci, poskrbeti za čim bolj kakovostno manjšinsko izobraževanje na terenu. Posebno pozornost so namenili aktualnim dogajanjem na področju cestne infrastrukture in madžarsko stran n opozorili a čimprejšnjo dograditev ceste Verica - Gornji Senik. Izpostavili so velik pomen podpore razvojnim projektom, v katere je aktivno vključena slovenska narodna skupnost na Madžarskem.
Predstavili so omejitve, ki jih prinaša trenutno urejeno področje zastopanja narodnih skupnosti v madžarskem parlamentu.
Ob zaključku zasedanja sta bili tako slovenska kot tudi madžarska stran komisije zadovoljni z doseženim dogovorom.

Nazaj na prejšnjo vsebino