XII. nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev po svetu in v sosednjih državah

Objavljeno dne/Published on: 04.10.2013

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja XII. nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev po svetu in v sosednjih državah.

Namen natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti dodiplomskih in podiplomskih študentov na področju zamejske in izseljenske tematike in s tem krepitev zavesti o njeni pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja.
Celotno besedilo natečaja najdete na povezavi http://www.uszs.gov.si/fileadmin/uszs.gov.si/pageuploads/Razpis_XII._nagr._natecaja.pdf

V dvanajstih letih se je natečaj že dodobra "prijel" in nanj se vsako leto prijavi 15 do 20 nalog, med njimi čedalje več iz Italije, Avstrije, Argentine in drugih držav.

Nazaj na prejšnjo vsebino