Božični in velikonočni spomini Franka Trohe

Objavljeno dne/Published on: 03.12.2013

Zavod Rihtarjeva domačija izdal knjigo notranjskega izseljenskega pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega, Božični in velikonočni spomini.
Izdajo je podprl tudi Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Knjiga notranjskega izseljenca Franka Trohe Rihtarjevega Božični in velikonočni spomini je rezultat raziskovalnega dela, ki ga je začela v letu 2006 daljna Trohova sorodnica — Alenka Veber, izhaja pa ob spominu na sto letnico njegovega odhoda v Severno Ameriko in 120. obletnico njegovega rojstva. V njej so zbrani Trohovi božični in velikonočni spomini, ki so izhajali v slovenskih izseljenskih publikacijah Nova doba (Cleveland) in Glas naroda (New York) med letoma 1928 in 1957.

 Raziskovanje in analiza Trohovega publicističnega dela oz. njegove celotne življenjske zgodbe presegata okvire ozkega družinskega in krajevnega zanimanja. Troha nas s svojimi zgodbami, spomini in reportažnimi zapisi vodi do razumevanja družbeno-duhovnih značilnosti vsakdanjega življenja Notranjcev in izseljencev z Notranjskega in iz drugih krajev. Odgrinja nam tako splošne razmere v Babnem Polju in na širšem Notranjskem v prvi polovici 20. stoletja kot tudi razmere v novi domovini.

Kakšen pomen naj bi imele Trohove zgodbe in spomini za nas? Zgodovinski, izkušenjski, domačijski, socialni, narodnostni. Zadosten razlog, da jih (s)poznamo in uvrstimo avtorja med sooblikovalce enotnega slovenskega kulturnega prostora.

FRANK TROHA RIHTARJEV: BOŽIČNI IN VELIKONOČNI SPOMINI

Podatki o knjigi

• Naslov: Božični in velikonočni spomini

• Avtor: Frank Troha Rihtarjev

• Urednica: Alenka Veber

• Jezikovni pregled: Jožica Narat in Jakob Müller

• Spremna beseda: Helga Glušič

• Cena: 15,00 EUR

• Velikost: 128 mm x 210 mm

• Vezava: trda s ščitnim ovitkom in označevalna vrvica

• Število strani: 204

• Fotografije: 4

• ISBN: 978-961-93590-0-6

Izid knjige so podprli

Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Občina Loška dolina

Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik

Kontakt za naročila

Alenka Veber, urednica knjige

GSM 041 260 985

info@rihtarjeva-domacija.si

Babno Polje 67

1386 Stari trg pri Ložu

GSM 041 260 985

www.rihtarjeva-domacija.si

»Čeprav je bilo vse zimsko pusto in pokrito s snegom, se je vendar mlado in staro veselilo prelepega božičnega večera.« (Troha)

Celotni prihodek od prodaje knjige je namenjen prenovi Rihtarjeve domačije — rojstne domačije notranjskega izseljenskega pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega.

Nazaj na prejšnjo vsebino