Boris Jesih – z Urada v kabinet premierke

Objavljeno dne/Published on: 18.03.2014

Borisa Jesiha, nekdanjega državnega sekretarja na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, je Vlada RS s 17. marcem imenovala za državnega sekretarja v kabinetu predsednice vlade.

Spomnimo, dr. Jesih je bil ob prevzemu ministrske funkcije Gorazda Žmavca sprva vnovič imenovan na položaj državnega sekretarja na Uradu, pozneje pa je ta položaj zaradi politične kvote prevzela Brigita Čokl, dotedanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje.

Boris Jesih je diplomiral iz politologije in doktoriral z disertacijo Politična participacija narodnih manjšin – primer koroških Slovencev. Na Univerzi na Primorskem je bil habilitiran kot univerzitetni docent za področje etničnih študij, kot raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja pa opravil vrsto raziskovalnih nalog s področja položaja slovenske manjšine v Avstriji. V letih 2008 do 2011 je dr. Jesih v času ministrovanja dr. Boštjana Žekša že opravljal funkcijo državnega sekretarja na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Zakon o vladi le-tej omogoča, da lahko na predlog predsednika vlade ali ministra brez resorja imenuje državnega sekretarja, ki predsedniku vlade ali ministru brez resorja pomaga pri opravljanju funkcije v okviru danih pooblastil.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

Jesih

Nazaj na prejšnjo vsebino