Predstavitev knjige o slovenskih znanstvenilkih in poklon Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu prekmurskemu društvu v Argentini

Objavljeno dne/Published on: 27.03.2014

Na Veleposlaništvu RS v Buenos Airesu so 20. marca predstavili novo knjigo Mirka Vasleta o slovenskih znanstvenikih v kastiljskem jeziku z naslovom »Científicos eslovenos a través del tiempo«. Spomnimo, da je Vasle že pred leti izdal »Breve historia de la literatura eslovena« (Kratka zgodovina slovenske književnosti).

Številni obiskovalci so prisluhnili besedam tako veleposlanika kot samega avtorja in branju uvoda dr. Katice Cukjati iz ust Lučke Potočnik. Poleg že omenjene dr. Katice Cukjati se avtor za pomoč pri izpeljavi svojega literarnega podviga še posebej zahvaljuje  založbi Mladinska knjiga, Ani Ličen in argentinskim znanstvenikom ki so pripomogli pri iskanju podatkov, Editorial Baragi in Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za finančni prispevek.

Mirko Vasle na predstavitvi

Ker je Mirko tudi voditelj radijske oddaje »Una ventana a Eslovenia« (Okence v Slovenijo), je povabil argentinsko napovedovalko in kolegico z radia Sandro Ayala, da je povezovala točke predstavitve. Večer je večinoma potekal v lokalnem jeziku, po uradnem delu programa pa se je nadaljeval s prijetnim klepetom med navzočimi ob kozarčku pijače in podpisovanju knjig, ki si jo je marsikdo pri priči kupil.

O knjigi

Delo je razdeljeno na štiri poglavja, in sicer kronološko: znanstveniki, rojeni do osemnajstega, v devetnajstem stoletju in med leti 1900 in 1950. Zadnje je obdobje slovenskih znanstvenikov v Argentini. V vsakem poglavju najdemo opis, tako osebe kot njenega dela, priznanj, nagrad itd. in, razen nekaterih izjem, fotografijo ali sliko.Prihod gostov je spremljala glasba, in sicer sta na saksofon in kitaro igrala Branko Marinič in Daniel Vasle.

Naslovnica nove Vasletove knjige

Priznanje Esther Cmor

Predstavitev knjige je bila tudi priložnost za podelitev priznanja gospe Esther Cmor za delo Prekmurske skupnosti v Argentini. Gospe Cmor jo je izročil sam veleposlanik. To društvo ima sedež v Bernalu, nekaj kilometrov južno od Buenos Airesa, in so ga leta 1943 ustanovili slovenski priseljenci iz Prekmurja. Pretežno so se Prekmurci naselili v Montevideu, v letih 1922 in 1929, del je pa jih je ostal na tej strani reke. Po prvih neuspelih poskusih organiziranosti današnje društvo deluje nepretrgoma že sedem desetletij in goji slovensko kulturo brez političnih ali verskih konotacij. Pouka slovenskega jezika ne izvajajo več tako intenzivno kot včasih, a nekaj otrok in učiteljica še vedno vztrajajo.

Priznanje E.C.

Veleposlanik Mencin in nagrajenka

Dejavnosti so pretežno kulturne. Veliko se povezujejo s prekmurskim društvom v Urugvaju, dobre vezi pa ohranjajo tudi z drugimi slovenskimi društvi v Argentini. Omeniti velja tudi skrb za t. i. »Prekmurski arhiv«, ki ga vodi gospa Esther Cmor. Po nedavni smrti dolgoletnega predsednika društva Juana Banka je društvo izvolilo novo vodstvo, ki ga sedaj vodi gospa Cmor. Posamezni člani, še posebej Cmorjeva, redno obiskujejo prireditve, ki jih izvaja veleposlaništvo.

Društvo v Bernalu je 70. obletnico delovanja praznovalo na prireditvi, 18. avgusta lani.

Rok Fink

Nazaj na prejšnjo vsebino