Sklenjen prvi obisk ministra Gorazda Žmavca pri slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem

Objavljeno dne/Published on: 01.04.2014

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, je v ponedeljek, 31. marca 2014, obiskal slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem.
Osnovni namen obiska ministra Žmavca je bilo spoznavno srečanje s slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem, seznanitev z njenimi strukturami organiziranja in delovanja ter srečanje z njihovimi vodilnimi predstavniki. Pozornost je bila namenjena tudi utrjevanju in širjenju sodelovanja med Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter slovenskimi strukturami na avstrijskem Koroškem.

Minister Žmavc se je v pogovorih seznanil z bistvenimi oblikami delovanja Slovencev na avstrijskem Koroškem po sklopih. Srečal se je s predstavniki osrednjih reprezentativnih organizacij: Narodnim svetom koroških Slovencev, Zvezo slovenskih organizacij, Skupnostjo koroških Slovencev in Slovenk ter s predstavniki Enotne Liste in Skupnostjo južnokoroških kmetic in kmetov ter drugih organizacijskih struktur s področja kulture, znanosti, šolstva in predšolske vzgoje, športa in gospodarstva: Slovensko gospodarsko zvezo, Slovensko prosvetno zvezo, Krščansko kulturno zvezo, Glasbeno šolo na Koroškem, Slovenskim znanstvenim inštitutom, Slovenskim narodopisnim inštitutom "Urban Jarnik", Slovenskimi mladinskimi organizacijami, Slovensko športno zvezo in Delovno skupnostjo zasebnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev.

Minister Gorazd Žmavc in generalna vicekonzulka RS Dragica Urtelj s predstavniki osrednjih organizacij Slovencev na Koroškem

...s predstavnki Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov

Sogovorniki so ministra Žmavca seznanili z aktualnimi problemi, s katerimi se soočajo kot pripadniki slovenske avtohtone manjšine v Republiki Avstriji. Posebej je bila izpostavljena problematika slovenske glasbene šola, predvsem pomen nadaljevanje dialoga med slovensko glasbeno šolo ter koroško deželno vlado za dosego sistemske rešitve njenega financiranja.  Urad in manjšina so si enotni, da je pri tem potrebno najti rešitev po meri slovenske glasbene šole.

Minister Žmavc na otvoritvi glasbene šole

Sogovorniki so se strinjali, da je organiziranost manjšine njena avtonomna pravica, vendar je pomembno, da njeni zastopniki iščejo soglasne rešitve in zasledujejo usklajena stališča pri ključnih vprašanjih.

Urad je poudaril, da je poleg zaščite temeljnih interesov in pravic manjšine ter spodbujanju razvoja kulturnih izobraževalnih in znanstvenih vsebin, pomemben poudarek potrebno dati tudi vprašanju mladih ter krepitvi skupnega gospodarskega prostora. Na to temo se je minister Žmavc z delegacijo pogovarjal tudi s predstavniki Slovenske gospodarske zveze. Strinjali so se, da je Slovenska gospodarska zveza pomemben igralec na tem področju in dogovorili sodelovanje Urada in SGZ pri odpravljanju birokratskih ovir na področju gospodarskega sodelovanja.

Urad bo krepil sodelovanje s SGZ

Poudarjen je bil pomen nadgradnje dosedanjega uspešnega sodelovanja na področju dvojezičnega predšolskega varstva, izobraževanja in znanosti, s posebnim poudarkom na strokovnem izpopolnjevanju, izmenjavah, skupnih projektih, asistentih slovenskega jezika in pri črpanju evropskih sredstev.

Urad bo predvsem na strokovni ravni nadaljeval začete vsebinske pogovore in z občutljivostjo skrbel za ustrezno naslavljanje vprašanj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem pri sogovornikih na avstrijski strani.

Minister Gorazd Žmavc se je udeležil še slavnostnega odprtja razširjene in prenovljene Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence ter Dvojezične zvezne trgovske akademije, kjer se je srečal z avstrijsko zvezno ministrico za izobraževanje in ženske Gabriele Heinisch-Hosek in koroškim deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem.

Besedilo in foto: Mateja Župan

Nazaj na prejšnjo vsebino