Poslovna konferenca »Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva«

Objavljeno dne/Published on: 13.05.2014

Na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu bo 14. maja v Pokrajinskem muzeju v Kopru potekala 5. poslovna konferenca z naslovom Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Gre za posvet s slovenskimi podjetniki in poslovnimi ustanovami pretežno iz Severne Italije, na katerega so vabljeni predvsem podjetniki primorske regije. Po zadnjih podatkih (seznam prijavljenih se še dopolnjuje) naj bi se konference udeležilo najmanj 80 podjetnikov iz Slovenije in Italije ter predstavnikov slovenskih gospodarskih ustanov iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije.

Poslovna konferenca pomeni nadaljevanje izvajanja aktivnosti Urada na področju spodbujanja gospodarskega povezovanja Republike Slovenije s slovenskimi gospodarstveniki v zamejstvu in po svetu.
Podobne konference so potekale junija 2012 v Grosupljem, oktobra 2012 na Ptuju, aprila 2013 v Idriji in Cerknem ter oktobra 2013 v Termah Čatež. Urad želi s konferencami na lokalni ravni povezati podjetnike iz lokalnega okolja s podjetniki slovenskega rodu v zamejstvu, tokrat predvsem iz severne Italije.

Zelo dobrodošli so tudi napovedani slovenski udeleženci iz Nemčije, Avstrije, in s Hrvaške. Namen posveta je med drugim prav pomoč podjetnikom iz Slovenije pri prodiranju na tuja tržišča in pri intenziviranju proizvodnje, prodaje ter drugih dejavnosti. Takšne ustanove, pa tudi sami podjetniki slovenskega rodu, so dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje v tujini, hkrati pa lahko nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji in pri premagovanju ovir na področju poznavanja jezika in poslovne kulture v posamezni državi. Po drugi strani ima poslovanje za podjetnike izven Slovenije še »dodano vrednost« ohranjanja stikov z matično domovino oziroma državo.

Urad kot pobudnik in soorganizator posveta želi predvsem spodbuditi srečevanje in medsebojno komuniciranje med naštetimi gospodarskimi subjekti. Po končanem srečanju pa je predvsem na strani ostalih soorganizatorjev in samih udeležencev, da iz na novo stkanih poslovnih vezi zrastejo novi, konkretni projekti in posli.  K temu bo pripomogel tudi organiziran ogled Luke Koper in nove obrtne cone Srmin v Kopru.

Pri organizaciji konference bodo z Uradom sodelovali Regionalni razvojni center Koper, Območne obrtno-podjetniške zbornice Izola, Koper, Piran in Sežana, Primorska gospodarska zbornica Koper, občine Koper, Piran in Izola ter z italijanske strani meje Slovensko deželno gospodarsko združenje Trst.

Nazaj na prejšnjo vsebino