Slavnostna razglasitev nagrajencev

Objavljeno dne/Published on: 05.06.2014

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je zaključil XII. Nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in v izseljenstvu. Na podlagi ocene strokovne komisije je Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, 27. maja v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti slavnostno razglasil šest nagrajencev oziroma nagrajenk.

Natečaj je bil razpisan 1. oktobra 2014, njegov namen pa je med drugim spodbujanje raziskovalne dejavnosti na področju zamejstva in izseljenstva na do- in podiplomski ravni in s tem krepitev narodne zavesti med našimi rojaki zunaj meja Slovenije.
Na XII. nagradni natečaj Urada je prispelo devet nalog na »zamejske« in šest nalog na »izseljenske« teme; vsota 15 nalog pa izenačuje dosedanje več kot desetletno povprečje prispelih nalog.

Na vseh 12 natečajih so bile prijavljene 204 diplomske, magistrske in doktorske naloge, med katerimi je bilo 71 nagrajenih. Po besedah ministra Žmavca je število sodelujočih na natečaju spodbuden podatek, ki govori o tem, da zanimanje za tematiki zamejstva in izseljenstva narašča.

Nagrade so bile tudi letos denarne, in sicer 800 evrov za prvo-, 600 za drugo- in 400 za tretjenagrajence.

Letošnji nagrajenci so:

IZSELJENSTVO

1. nagrada
 Maruša Verbič Koprivšek, doktorat
Razvoj slovenske skupnosti v Denverju, Kolorado
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Interdisciplinarni program Ameriške študije
Mentor: red. prof. dr. Matjaž Klemenčič
Somentor: red. prof. dr. Igor Maver

2. nagrada
Lidija Podlesnik Tomášiková, magisterij
Življenje in delo Jožeta Osane (1919-1996)
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za muzikologijo
Mentor: doc. dr. Aleš Nagode
Somentorica: red. prof. dr. Cvetka Tóth

3. nagrada ni bila podeljena


ZAMEJSTVO

1. nagrada
Zaira Vidau, Dolina pri Trstu, doktorat
Upravljanje etno-jezikovne različnosti. Primer dežele Furlanije Julijske krajine
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Mentor: izr. prof. dr. Miran Komac

2. nagrada
Gaetano Dato, Opčine - Trst, doktorat
L'uso delle memorie: il caso di Trieste, confine culturale e ideologico nel cuore dell'Europa, 1945-1965
Uporaba spomina – primer Trsta, kulturna in ideološka meja v srcu Evrope, 1945 - 1965

Universitá degli studi di Trieste, Trst
Science umanistiche – indirizzo storico
Univerza v Trstu
Humanistične študije, zgodovinski oddelek
Mentor: Prof. Aleks Kalc
Somentorica: Prof. Anna Maria Vinci


3. nagrada
Ines Beguš, Ajdovščina, doktorat
Avtonomija in ekonomija Nadiških dolin v Beneški republiki
Univerza na Primorskem, Koper
Fakulteta za humanistične študije
Mentor: izr. prof. dr. Aleksander Panjek


3. nagrada (sta dve tretji)
 Gleb Verč, Trst, diploma
La poesia per l'infanzia in Italia e in Slovenia. Generi, storia e problemi di traduzione
Otroška poezija v Italiji in v Sloveniji: zvrsti, zgodovina in problemi prevajanja
Universitá degli studi di Trieste, Trst
Dipartimento di Studi Umanistici
Humanistične študije, zgodovinski oddelek
Mentor: prof. Fabio Cossutta
Somentorica: prof. Karin Marc Bratina

podelitev1

podelitev2

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

 

Nazaj na prejšnjo vsebino