Minister Gorazd Žmavc na Reki tudi o gospodarskem sodelovanju

Objavljeno dne/Published on: 12.06.2014

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc se je v sredo na Reki srečal s tamkajšnjim županom mag. Vojkom Obersnelom. Poudaril mu je, da je osrednji namen njegovega obiska na Reki vzpostavitev temeljev za nadaljevanje sodelovanja Hrvaške in Reke s Slovenijo na različnih področjih. Kot prioritete je izpostavil gospodarstvo in turizem ter spodbujanje izmenjave študentov. Da bi bilo sodelovanje čim bolj kakovostno ter v luči financiranja iz skladov EU, je minister predlagal vzpostavitev nove regije s središči v Kopru, Trstu, Celovcu in na Reki.

Tamkajšnjo mestno upravo je pozval, naj podpre zamisel o preoblikovanju Slovenskega doma v Bazovici v kulturno-informativni center, ki bo poleg kulturnih dejavnosti spodbujal tudi podjetništvo. Ob koncu pogovora je minister Žmavc županu Obersnelu predstavil tudi idejo o  odprtju slovenskega konzulata na Reki, za katero se zavzema.

zmavc in obersnel

Reški župan je podprl vse predloge za sodelovanje kot tudi prošnjo za pomoč pri oblikovanju baze podjetnikov slovenskega rodu.

Župan Obersnel je pohvalil izjemo dobro delovanje Slovenske narodne manjšine. Pokazal je veliko volje in razumevanja za nadaljnjo sodelovanje s Slovenijo.

Ministra Žmavca so na sprejemu pri županu spremljali tudi predsednik Slovenskega društva Bazovica  Zvonimir Stipetić, predsednica Društva EuroKorak Marijana Košuta Banković in predsednik Sveta za slovensko narodno manjšino mesta Reka Boris Rejec.

pogovori

Minister Žmavc se je v nadaljevanju obiska srečal s predstavniki gospodarstva na temo »Sodelovanje na področju gospodarstva; priložnosti in izzivi na Hrvaškem«. Izpostavil je pomen gospodarskega sodelovanja, to je povečati, graditi na izkušnjah slovenskih podjetjih v bolj razvitih delih zamejstva, kot sta Avstrija in Italija, saj je izmenjava takih izkušenj most skupnega povezovanja in sodelovanja vseh, na podlagi katerega lahko pridejo do izraza ideje, pobude in neka nova kvaliteta in nastanejo skupna strategija in želeni cilji.  S podjetniškimi projekti in  povezavo vseh v sodelovanju z EU Korakom bi lahko se razvil »Podjetniški inkubator«.

z gospodarstveniki

Ob koncu obiska se je minister Žmavc srečal  tudi s predstavniki  slovenske narodne skupnosti z Reke in iz Primorsko-Goranske županije.

Ministru so predstavili delovanje društev in želene cilje. Poudarek je bil tudi na učenju slovenskega jezika v reški osnovni šoli kot dopolni pouk. Tudi reški župan Obersnel je ob srečanju z ministrom Žmavcem nakazal, da  načrtujejo uvedbo le-tega še v eni reški osnovni šoli.

Nazaj na prejšnjo vsebino