Objavljen je razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2014

Objavljeno dne/Published on: 01.07.2014

Z razpisom HORUS, ki poteka do 15. oktobra 2014, želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope k družbeni odgovornosti pravnih oseb in posameznikov. Letos lahko za nagrado kandidirajo tudi socialna podjetja.
IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi sta pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno interesnimi organizacijami že šestič zapored objavila razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost – HORUS 2014. Z razpisom HORUS želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Vprašalnik je letos prilagojen smernicam standarda družbene odgovornosti ISO 26000, hkrati pa si bo lahko podjetje ali zavod z izpolnitvijo vprašalnika pomagalo analizirati obstoječo in oblikovati prihodnjo strategijo družbene odgovornosti. Za nagrado HORUS 2014 se lahko tako potegujejo: podjetja (majhna, srednje velika, velika in letos prvič tudi socialna) in zavodi. Objavljeni so še trije razpisi za posebna priznanja: posebno priznanje posamezniku oz. organizaciji, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, posebno priznanje novinarju ter v sodelovanju z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu razpis za posebno priznanje Slovencem v zamejstvu in po svetu. Razpis poteka do 15. oktobra 2014, vse informacije o nagradi HORUS pa so objavljene na spletni strani www.horus.si.

Nagrada HORUS je namenjena pravnim osebam in posameznikom, ki se zavedajo družbene odgovornosti in jo vključujejo v svoje poslovanje: v odnosu do okolja, do zaposlenih in drugih déležnikov – poslovnih partnerjev, odjemalcev, drugih ljudi in širše družbe – ter pri vodenju, zlasti razvoju izdelkov in storitev. Še posebej pomembno pa je, da jo pravne osebe vključujejo v strateško vodenje ter v svoje poslovanje, ki naj bo tudi v času krize družbeno odgovorno, saj to preprečuje mnogo težav. 


Nagrada HORUS bo letos podeljena šestič, na razpis pa se lahko prijavijo podjetja, socialna podjetja in zavodi, ki izvajajo aktivnosti in projekte družbene odgovornosti, s katerimi nadgrajujejo minimalne, z zakonom določene standarde poštenega in zato uspešnega poslovanja. Kandidate za posebna priznanja lahko predlagajo tako pravne kot fizične osebe. Ocenjevalno komisijo sestavljajo pomembni slovenski strokovnjaki, ki delujejo na področju družbene odgovornosti in predstavniki partnerskih organizacij. 

V okviru nagrade Horus bodo tudi letos podeljena tri posebna priznanja (1) za posameznika oz. organizacijo, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, (2) za novinarja/ko in (3) za podjetnika/co s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu. Na razpis za podjetja in zavode se kandidati prijavijo sami. Kandidate za posebna priznanja lahko predlagajo drugi posamezniki, organizacije, ustanove, podjetja ipd., prav tako velja za posebno priznanje za novinarja, kamor se lahko novinarji prijavijo sami ali pa jih predlagajo druge pravne ali fizične osebe. Prijavnin za kandidate za posebna priznanja ni. Več informacij o razpisih je na voljo na spletni strani www.horus.si

Poslanstvo Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij.  »Dosedanji finalisti in nagrajenci Horus poročajo o pozitivnih učinkih njihovega sodelovanja na razpisu za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus. Poudarjajo, da so prejeli številne pohvale svojih deležnikov (zaposleni, kupci, dobavitelji, lokalna skupnost, mediji…), kar je vse vplivalo na povečanje njihovega ugleda in s tem poslovne uspešnosti«, je povedala Anita Hrast, direktorica Inštituta IRDO in koordinatorka projekta HORUS. 

Zasnovo Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus sta spomladi 2008 pripravila Sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti v okviru Slovenskega društva za odnose z javnostmi in IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Prvič je bila podeljena junija 2009, doslej pa so se projektu pridružili številni podporni partnerji, zlasti iz vrst strokovno-interesnih organizacij in medijev. Lani so nagrado HORUS v kategoriji podjetja prejeli: mikro-majhna podjetja: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., srednje velika podjetja: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. in velika podjetja: UniCredit Banka Slovenija d.d.. Nagrado HORUS 2013 v kategoriji zavodi je prejel EIC Univerzum Minerva Maribor. Posebno priznanje in nagrado za »podjetnico s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu«, je prejela mag. Marina Einspieler – Siegert (Slovenska gospodarska zveza, Avstrija). Posebno priznanje novinarju je bilo podeljeno Editi Cetinski Malnar. Splošno posebno priznanje sta prejela Pedro Opeka in mag. Franc Hočevar. Več informacij o preostalih nagrajencih in razpisu je dosegljivih na spletnem mestu nagrade Horus. 

Dodatne informacije:         
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 
Anita Hrast, direktorica 
gsm: 031 344 883 

Nazaj na prejšnjo vsebino