Rezija – drugi obraz Evrope

Objavljeno dne/Published on: 02.10.2014

Knjiga Slovenci v Reziji? s podnaslovom Pravni položaj in dejansko življenje slovenske jezikovne manjšine, avtorja Dejana Valentinčiča, ki že v naslovu z vprašajem izpostavi zapleten značaj Rezije in njenih ljudi, ponuja natančno pravno in sociološko analizo položaja slovenske manjšine v Reziji.

V slovenski zavesti ima Rezija nekako skrivnosten, skorajda mitološki status, v spremni besedi h knjigi ugotavlja  doc. dr. Matej Avbelj, dekan Fakultete za državne in evropske študije. »Slovenski otroci se z njo prvič srečajo v priljubljeni pravljici Zverinice iz Rezije in ta spomin ostaja z njimi, podzavestno, skoraj kot kraj, ki nam je bil odvzet, ločen od domovine, ki pa ga vendarle naseljujejo ljudje slovenskega porekla.« Za razliko od slovenskega javnega mnenja, kjer Rezija predstavlja nekaj lepega, čeprav žalostnega, sta v italijanski miselnosti slovenski značaj doline in slovenska identiteta ljudi sporna.  

Dejan Valentinčič je opravil analizo normativnega okvira manjšinskega vprašanja v Reziji ter tudi aktualne situacije na terenu. Knjiga ponuja analizo številnih državnih, naddržavnih in mednarodnih pravnih dokumentov, ki urejajo pravice manjšin, tako splošnih dokumentov kot specifičnih za Rezijo, ter zgodovinski, politični, ekonomski in medijski vpogled v rezijanski problem.

Klub napetemu, pogosto čustveno razgretem ozračju, ki trenutno prevladuje v Reziji, knjiga po slogu ostaja pravna in znanstvena, ugotavlja doc. dr. Matej Avbelj. »Čeprav avtor ne skriva svoje normativne naklonjenosti v prid ohranjanju slovenske manjšine v Reziji, si ne dovoli, da bi to občutje prevladalo pri predstavljanju nasprotujočih si stališč in interesov obeh idejnih skupin v Reziji. To mu omogoča, da bralcu zagotovi zelo uravnoteženo predstavitev manjšinske problematike v Reziji.«

knbjiga

B. M. K.

Foto: arhiv D. V.

Nazaj na prejšnjo vsebino