S povezovanjem v prihodnost

Objavljeno dne/Published on: 02.10.2014

Zadnji septembrski konec tedna je Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v okviru Sejma Bonaca v Portorožu predstavil projekt Slovenija brez meja, ki naj bi skupni kulturni in gospodarski prostor matične domovine in zamejstva še tesneje povezal in omogočil doslej še neizkoriščene možnosti sodelovanja.

Zamejstvo kot most gospodarskega sodelovanja

Srečanja so se poleg ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca  udeležili tudi Jožef Petrovič, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo, Violeta Bulc, ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo, in Ivan Hršak, predsednik Komisije DZ RS za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Predstavniki zamejskega gospodarstva so jim  na okrogli mizi na temo Zamejstvo kot most gospodarskega sodelovanja izčrpno predstavili problematiko gospodarskega povezovanja in sodelovanja med Slovenci v matični domovini in onstran meja.

JBM z ministri

Andrej Šik, direktor SDGZ, je med drugim dejal: »Manjšinci smo orodje, ki ga mora Slovenija izkoristiti.« Benjamin Wakounig, predsednik SGZ iz Celovca, je izpostavil pomen malih in srednjih podjetij ter pozval k zmanjšanju administrativnih ovir. »Pomembno je, da imamo zaledje s strani matične domovine,« je dejala Andreja Kovač iz Razvojne agencije Slovenska krajina iz Porabja, kjer se, kot je dejala, za razliko od Italije in Koroške ukvarjajo z majhnimi projekti, ki se nanašajo na razvoj turizma in kulture, in njihovim povezovanjem.

V razpravo se je vključila tudi ministrica Violeta Bulc, ki je izrazila velik optimizem glede priložnosti za sodelovanje s Slovenci v sosednjih državah na gospodarskem področju.  Udeležence je pozvala, naj v raznolikosti, ki jih ponuja nenehen gospodarski napredek, iščejo možnosti za nove pristope.  “V projektih pogrešamo inovativnost,” je dejala.  Gospodarski minister Jožef Petrovič pa  je poudaril, da posel delamo ljudje. »Meja ni. Če so kdaj bile, so bile zgolj v naših glavah.« Nova perspektiva 2014-2020 po njegovem mnenju zahteva pametne specializacije, prehod s klasičnega podpiranja z evropskimi sredstvi v višjo dodano vrednost. Novi gospodarski minister je napovedal tudi tesno sodelovanje z Uradom in ministrskim kolegom Žmavcem.

Po mnenju ministrice za kulturo Julijane Bizjak Mlakar je v kulturo  vredno vlagati, saj je v njej dodana vrednost, čeprav mnogi tega ne verjamejo. »Slovenska kultura mora postati blagovna znamka. Z njo lahko storimo mnogo več kot s kako drugo panogo,« je poudarila Bizjak Mlakarjeva.

Slovenci v sosednjih državah so dodana vrednost Republike Slovenije

Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, se je v okviru projekta Slovenija brez meja v petek srečal tudi s predstavniki krovnih organizacij iz zamejstva, soorganizatorji in večjimi zamejskimi razstavljavci dogodka.

V uvodnem nagovoru je med drugim spomnil na pomen ohranjanja in krepitve narodne zavesti, kulturna ministrica Julijana Bizjak Mlakar pa je k temu dodala še oceno, da sinergije, ki so na področju kulture izredno velike, premalo izkoriščamo.

Rudi Pavšič, predsednik SKGZ,  je poudaril, da so Slovenci v sosednjih državah dodana vrednost Republike Slovenije. »Problemov je veliko, vseh ne bomo rešili, ustvariti pa moramo vrstni red,« je poudaril Pavšič in bil deležen odobravanja tudi s strani ministra Petroviča. »Kapital, ki ga imamo v zamejstvu je nekoliko podcenjen,« se je na Pavšičeve ugotovitve navezal tudi Nanti Olip, podpredsednik NSKS. Vnovič je opozoril na nujnost sistemskega financiranja. Po mnenju  Darka Šonca, predsednika Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, je naloga novega/dosedanjega ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu koordiniranje vseh ministrstev.

Ob robu uradnega dela srečanja so se visoki gostje v spremstvu ministra Gorazda Žmavca ustavili pri avtobusu Zamejskega športa, kjer je o projektu spregovoril predsednik Združenja slovenskih športnih društev Italije Ivan Peterlin.

avtobus

Projekt Slovenija brez meja se je nadaljeval tudi v soboto in nedeljo s čezmejnim festivalom otroških iger Ringaraja in podelitvijo priznanj Naša Slovenija 2014.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

Nazaj na prejšnjo vsebino