Seminar za učitelje slovenščine in drugih predmetov v slovenščini se nadaljuje v Ljubljani 

Objavljeno dne/Published on: 04.02.2015

V sredo, 28. januarja, se je na Ptuju pričel Seminar za učitelje slovenščine in drugih predmetov v slovenščini, ki se ga udeležuje 13 učiteljic iz Argentine in učiteljica iz Brazilije.

Uvodna predavanja in delavnice so bili posvečeni vprašanjem, kako ohranjati slovensko identiteto v tujini, slovnici ter učenju slovenskih pesmi in plesov za otroke. V petek so udeleženke obiskale Vrtec Ptuj in Gimnazijo Ptuj, kjer so hospitirale pri pouku slovenščine, geografije in zgodovine. Sledil je obisk slovenske skupnosti v Porabju, kjer so si ogledale muzej mejne straže, mesto Monošter, obe dvojezični osnovni šoli ter ustvarjale na delavnicah v Hiši jabolk, kjer so se jim pridružili tudi otroci. 


Seminar se zdaj seli v Ljubljano, kjer se strokovno izpopolnjevanje nadaljuje z naslednjimi vsebinami: metode poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika, uporaba Infodroma (TV Slovenija) pri pouku, knjižne novosti in motivacija za branje, pogovor s slovenskim pisateljem, razumevanje in posredovanje kulturne dediščine, pomen gledališča in odrskega ustvarjanja za otroke, interpretacija slovenske književnosti. 
 

Nazaj na prejšnjo vsebino