Poslovna konferenca »Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva – Podpora podjetjem pri vstopanju na tuje trge«

Objavljeno dne/Published on: 19.03.2015

Na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu bo 14. aprila v hotelu Diana v Murski Soboti že sedma poslovna konferenca z nad-naslovom Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Gre za posvet s slovenskimi podjetniki in poslovnimi ustanovami pretežno z Avstrijske Koroške, Avstrijske Štajerske, madžarskega Porabja, hrvaških županij Medjimurje in Varaždin, pa tudi iz Nemčije, Slovaške, Italije in od drugod. S strani domačega podjetništva so vabljeni predvsem podjetniki pomurske regije, seveda pa bodo dobrodošli tudi vsi drugi.

Poslovna konferenca pomeni nadaljevanje izvajanja aktivnosti Urada na področju spodbujanja gospodarskega povezovanja Republike Slovenije s slovenskimi gospodarstveniki v zamejstvu in po svetu. 

Podobne konference so potekale junija 2012 v Grosupljem, oktobra 2012 na Ptuju, aprila 2013 v Idriji in Cerknem, oktobra 2013 v Termah Čatež, maja 2014 v Kopru in novembra 2014 na Bledu, število udeležencev pa se je na zadnjih treh konferencah že povzpelo na sto. 

Namen posveta je med drugim prav pomoč podjetnikom iz Slovenije pri prodiranju na tuja tržišča in pri intenziviranju proizvodnje, prodaje ter drugih dejavnosti. Takšne ustanove, pa tudi sami podjetniki slovenskega rodu, so dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje v tujini, hkrati pa lahko nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji in pri premagovanju ovir na področju poznavanja jezika in poslovne kulture v posamezni državi. Po drugi strani ima poslovanje za podjetnike izven Slovenije še »dodano vrednost« ohranjanja stikov z matično domovino oziroma državo.  Urad kot pobudnik in soorganizator posveta želi predvsem spodbuditi srečevanje in medsebojno komuniciranje med naštetimi gospodarskimi subjekti. Po končanem srečanju pa je predvsem na strani ostalih soorganizatorjev in samih udeležencev, da iz na novo stkanih poslovnih vezi zrastejo novi, konkretni projekti in posli.  K temu bo pripomogel tudi organiziran ogled nekaterih uspešnih podjetij v regiji naslednji dan, 15. aprila.  Pri organizaciji konference bodo z Uradom sodelovali Regionalna razvojna agencija Mura, Pomurska gospodarska zbornica, Obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Mestna občina Murska Sobota in Ministrstvo za zunanje zadeve RS.  Priložen je osnutek programa konference.   

(Morebitne dodatne informacije: dr. Zvone Žigon, zvone.zigon@gov.si, tel. 01 230 8011.) 

Nazaj na prejšnjo vsebino