Molekova in Ogrisova najboljši diplomantki s področja izseljenstva in zamejstva

Objavljeno dne/Published on: 06.06.2013

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je sredi maja že 11. razglasil nagrade za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in v izseljenstvu. Na podlagi ocene strokovne komisije je šest nagrajencev na slovesnosti v Ljubljani razglasila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Tina Komel.

Kot je uvodoma pojasnil organizator natečaja dr. Zvone Žigon,  je na  natečaj tokrat  prispelo deset nalog na zamejske in prav toliko na izseljenske teme. Skupno 20 jih je sicer preseglo desetletno povprečje 17 prispelih nalog.  »Za letošnji natečaj je tudi značilno, da kar štirje od šestih nagrajencev prihajajo izza meja Slovenije - iz Avstrije in Argentine,« je še pojasnil govornik.

V kategoriji izseljenstvo je letos prvo nagrado prejela Nadia Molek za diplomo na Oddelku za antropologijo Filozofske fakultete Univerze Buenos Aires z naslovom »Ser esloveno en Argentina. Analisis antropologico de las diversas construcciones de eslovenidad«, v prevodu »Biti Slovenec v Argentini. Antropološka analiza različnih konstrukcij slovenstva«.

Kot so zapisali v utemeljitvi, je v njej je celovito in poglobljeno raziskala konstrukcije identitete in razsežnosti etničnega opredeljevanja med več generacijami Slovencev oziroma njihovih potomcev v Argentini. Kot prva je tudi opravila pregledno in bolj celovito analizo Slovencev v Argentini, ki vključuje različne starostne skupine Slovencev in njihovih potomcev, ki so tudi geografsko, politično ali kako drugače različno opredeljeni. Pogovor z mlado nagrajenko objavljamo v rubriki Intervju pričujoče številke eRodne grude.

Na drugo mesto se je uvrstil Miha Koderman z doktoratom na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem z naslovom »Turizem iskanja korenin: Slovenci v Avstraliji«. V njem je opravil temeljito analizo turistične mobilnosti izseljencev oziroma priseljencev slovenskega porekla v Avstraliji, vsebuje pa tudi poglobljen zgodovinsko-geografski oris izseljenske skupnosti Slovencev v Avstraliji.

Tretja nagrade je šla v roke Leandra Rossana Sukicha iz argentinske Cordobe za diplomo z naslovom »Asociacion Mutual Eslovena de Cordoba« (»Slovensko podporno društvo v Cordobi«), v kateri je problematiziral odnos med interno komunikacijo in organizacijsko kulturo na primeru omenjenega Slovenskega podpornega društva.

V kategoriji zamejstvo je prvo nagrado prejela Magdalena Ogris za diplomo na Univerzi v Celovcu s področja pedagogike z naslovom »Zwei- und mehrsprachige Erziehung im Kindergarten« . Kot so zapisali v utemeljitvi, predstavlja diploma celovito analizo manjšinske in večjezične vzgoje in izobraževanja. Posvetila se je predvsem dvojezičnim vrtcem na avstrijskem Koroškem.

Daniel Wutti s Fakultete za kulturne vede Univerze v Celovcu je za magisterij s področja psihologije z naslovom »Drei Familien, Drei Generationen. Das Trauma des Nationalsozialismus im Leben dreier Generationen« prejel drugo nagrado. Glavni predmet je zaradi protimanjšinskega delovanja povzročena travma, ki jo je raziskoval na primeru treh koroško-slovenskih družin v treh generacijah.

Tretjo nagrado pa si je prislužila Nika Lavrih iz Trebnja za magisterij z naslovom »Percepcija slovenstva med različnimi generacijami slovenske narodne manjšine na avstrijskem Koroškem« s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Lavrihova je med drugim ugotovila, da razlike v dojemanju slovenstva povzročajo različne življenjske izkušnje, družinske prilike, obseg rabe slovenščine in predvsem izobrazba, piše v utemeljitvi.

Kot je ob podelitvi poudaril dr. Žigon, je namen natečaja ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja, ministrica Komelova pa je med drugim kot razveseljujoče izpostavila dejstvo, da se natečaja udeležuje vse več do- in podiplomskih študentov iz zamejstva in sveta.

Slovesnosti v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so se ob nagrajencih udeležili tudi raziskovalci, profesorji in mentorji ter člana Komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak in Franc Pukšič.

Blanka Markovič Kocen, STA

foto: B. M. K.

Skupinska

Nazaj na prejšnjo vsebino