Ministrica Komelova med mladimi Slovenci v Makedoniji

Objavljeno dne/Published on: 18.09.2013

Ministrica Tina Komel se je drugi dan obiska v Makedoniji srečala s predstavniki slovenske skupnosti na jugu države, kjer je ekonomska situacija se posebej težavna, kar občutijo predvsem mladi, ki težko dobijo zaposlitev. Ob pogovoru s člani Društva Slovencev Triglav Bitola so jo slednji seznanili s svojimi aktivnostmi in zaprosili za dodatno pomoč Urada.

Društvo, ki sicer deluje od leta 2007, ko se je organiziralo ob pomoči Konzulata Republike Slovenije v Bitoli, je v šestih letih delovanja uspešno promoviralo slovensko kulturo v Bitoli, ob podpori Urada in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport organiziralo slovenski dopolnilni pouk, pred dvema letoma pa vzpostavilo tudi svoj pevski zbor, ki je že večkrat nastopil v Sloveniji. Ministrica jim je predstavila prioritetne cilje, ki jih bo Urad zasledoval ob razpisu za leto 2014 in jih spodbudila, da svojo dejavnost razširijo tudi na tesnejše sodelovanje s slovenskimi gospodarstveniki v Makedoniji in nasploh iščejo nove poti delovanja, ki bi številnim mladim članom društva lahko prinesle konkretne koristi.

Ministrica Komel je obiskala tudi Konzulat Republike Slovenije v Bitoli in s častnim konzulom RS izmenjala poglede na vlogo slovenske skupnosti v tem delu države ter možne projekte, ki bi okrepili njen položaj, tudi z neposredno (prek finančnega spodbujanja posameznih povezovalnih iniciativ) in posredno (v obliki posredovanja kontaktov in aktivnega mreženja) pomočjo Urada.

Ministrica je v okviru pogovorov v Bitoli ocenila, da v danih razmerah zgolj tradicionalne oblike pomoči slovenski skupnosti ne zadoščajo, ampak bo potrebno sicer relativno nizka razpoložljiva sredstva usmerjati s posebnim posluhom za konkretne težave, s primarnim ciljem izboljševanja ekonomskega položaja mladih potomcev slovenskih izseljencev.

Nazaj na prejšnjo vsebino