Ministrica spodbuja k učenju slovenščine na Hrvaškem

Objavljeno dne/Published on: 27.09.2013

Ministrica Tina Komel se je tretji dan obiska v Republiki Hrvaški, na evropski dan jezikov, ki ga je praznovala vsa Evropa, srečala s predsednikom Sveta Republike Hrvaške za narodne manjšine Aleksandrom Tolnauerjem (na slikah). V vsebinskem in prisrčnem pogovoru sta si sogovornika izmenjala poglede na manjšinsko problematiko nasploh in še posebej na položaj narodnih manjšin v Sloveniji ter na Hrvaškem.

MInistrica in Aleksander Tolnauer

T. K. in A. T.

Sledilo je skupno srečanje ministrice Komel z vodstvom Zveze slovenskih društev na Hrvaškem in z vodstvom zagrebškega društva Slovenski dom. Prisotna so bila tudi vodstva mestnega in županijskega sveta za slovensko narodno manjšino ter vodstvi društev Slovenski dom Karlovac in Nagelj Varaždin.  Ministrici so predstavili organizacijo in delovanje društev ter njihovo videnje trenutnega položaja Slovencev na Hrvaškem.  

Ob evropskem dnevu jezikov je ministrica spodbudila k še zavzetejšemu učenju slovenskega jezika vseh generacij Slovencev na Hrvaškem, saj na ta način omogočimo, predvsem pa izboljšamo medsebojno sporazumevanje vseh generacij na vseh ravneh.

V nadaljevanju se je ministrica skupaj s člani delegacije srečala tudi z vodstvom Poslovnega kluba slovenskih in hrvaških gospodarstvenikov. Seznanili so jo s svojimi poslovnimi rezultati in z njihovimi pogledi na gospodarsko sodelovanje med državama.

Ob koncu obiska se je Komelova na zagrebškem Veleposlaništvu Republike Slovenije srečala še s slovenskim veleposlanikom in njegovimi sodelavci.  

Nazaj na prejšnjo vsebino