Za podjetništvo ni meja

Objavljeno dne/Published on: 02.11.2013

V organizaciji Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je bila 23. in 24. oktobra v Termah Čatež četrta poslovna konferenca z naslovom Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Urad s tovrstnimi konferencami (prejšnje so bile v Grosupljem, na Ptuju in v Idriji) poveže podjetnike iz lokalnega okolja s podjetniki slovenskega rodu v zamejstvu in zdomstvu, tokrat pa so na srečanje prišli tudi iz držav nekdanje Jugoslavije.

Posvet so gostile občine Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica in Brežice, pri organizaciji konference pa so sodelovali še Regionalna razvojna agencija Posavje, GZS OZ Posavje, Krško ter Območne obrtno-podjetniške zbornice Brežice, Krško in Sevnica. Udeležilo se ga je več kot sto predstavnikov različnih ustanov ter podjetnikov iz Slovenije, držav z območja nekdanje skupne države, Spodnjeposavske regije, slovenska zamejska poslovna združenja, predstavniki diplomatskih predstavništev RS in poslovnih klubov.

Srečanje je odprla ministrica Tina Komel, ki je med drugim izrazila upanje, da bodo udeleženci s pomočjo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu začeli plesti poslovne in človeške vezi, ki so predpogoj za obojestranski poslovni uspeh in osebno zadovoljstvo. Zaželela jim je, da se vložena sredstva, čas in volja prisotnih čim prej oplemenitijo s konkretnimi poslovnimi povezavami.

Kot je v uvodu v posvet dejal dr. Zvone Žigon, ki na Uradu skrbi za gospodarske povezave, lahko slovenske gospodarske organizacije v tujini, združenja, poslovni klubi in častni konzuli RS slovenskim podjetnikom pomagajo pri prodoru na tuji trg.  Te ustanove in podjetniki slovenskega rodu so dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje in poslovanja v tujini, hkrati pa lahko nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji, pri premagovanju ovir na področju poznavanja jezika in poslovne kulture v tujini.

Prisotne na poslovni konferenci so pozdravili še generalni direktor Term Čatež Sebastjan Selan in župan občine Brežice Ivan Molan v imenu občin gostiteljic.

V nadaljevanju so se predstavile gospodarske ustanove iz Slovenije. Vodja sektorja za gospodarsko promocijo v Direktoratu za gospodarsko diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve RS dr. Janez Šumrada (na sliki) je predstavil mrežo diplomatsko-konzularnih predstavništev ter ekonomskih svetovalcev in častnih konzulov RS v tujini, ki slovenskim podjetjem nudijo pomoč pri vstopanju na tuje trge. Opozoril je tudi na koristne informacije za podjetja in zaprosila za pomoč oziroma svetovanje na spletni strani MZZ.

šumrada

 Mateja Gnidovec iz SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, je predstavila dejavnosti in storitve agencije.Slovenskim podjetjem-izvoznikom je še posebej namenjen portal www.izvoznookno.si z najobsežnejšo brezplačno zbirko informacij v Sloveniji o poslovnem okolju 53 držav.

Martin Bratanič je predstavil delovanje Regionalne razvojne agencije Posavje, Janja Starc Območne obrtno-podjetniške zbornice Brežice, Krško in Sevnica, Darko Gorišek pa GZS, OZ Posavje, Krško.

Med predstavniki gospodarskih ustanov izven Slovenije smo lahko najprej prisluhnili Marini Einspieler-Siegert iz Slovenske gospodarske zveze iz Celovca, krovne gospodarske organizacije koroških Slovencev. Ena od njenih funkcij, ki je pomembna tudi za Slovence v matični domovini, je, da so slovensko-avstrijski poslovni klub, torej pristojni za slovenska podjetja, ki želijo stopiti na avstrijski trg. Približno tretjina dela SGZ je namenjena prav internacionalizaciji slovenskih podjetij na tem trgu. Letos, v času zaostrovanja gospodarske in finančne krize v Sloveniji, je naval še večji, je povedala Einspieler-Siegertova.

Andrej Šik (na sliki) je spregovoril o Slovenskem deželnem gospodarskem združenju iz Trsta, organizaciji slovenskih podjetnikov v Italiji, ki je s svojimi povezanimi podjetji tudi pomembna institucija za slovenska podjetja, ki vstopajo na italijanski trg. Ker ima SDGZ podjetje tudi v Sloveniji, zelo dobro pozna oba sistema ter v praksi obvlada  storitve za mala in srednje velika podjetja pa tudi za velike sisteme. Vse njihovo osebje tekoče govori oba jezika, zato slovenski podjetniki predstavljajo pomemben in vedno večji delež v bilanci podjetja. Njihovo storitveno podjetje Servis je edino te vrste  v Trstu, ki ne pozna krize.

šik

Delovanje Razvojne agencije Slovenska krajina iz Monoštra v Porabju je predstavila Andreja Kovač (na sliki). Z namenom prispevati h kulturnemu, turističnemu in gospodarskemu razvoju območja, na katerem živi slovenska manjšina, jo je leta 2006 ustanovila Zveza Slovencev na Madžarskem. Osnovni cilj agencije je, da finančna sredstva pridobi iz evropskih in skladov, ravno zdaj pa je v teku tudi velik projekt vzorčne kmetije, ki ga financirajo s pomočjo Republike Slovenije. Posebej pa si želijo v Porabje in Monošter pritegniti slovenske podjetnike, ki bi tako med drugim pripomogli, da bi se pripadniki manjšine na območju zaradi znanja slovenskega jezika lahko zaposlili doma.

andreja kovač

V tretjem delu poslovne konference so spregovorili predstavniki gospodarskih ustanov iz regije in izven Republike Slovenije. Veleposlanik RS v Zagrebu Vojko Volk (na sliki) je analiziral prvih sto dni Hrvaške v EU ter poudaril, da je kriza priložnost za pogumne in pametne. Častni konzul Slovenije v Splitu Branko Roglić pa je poudaril, da so naše gospodarske in poslovne možnosti na vzhodu, ter pri tem omenil Bolgarijo, Romunijo in Moldovo.

vojko volk

Tomaž Kačar iz Poslovnega kluba slovensko-hrvaških gospodarstvenikov v Zagrebu je menil, da je Hrvaška prva logična izbira slovenskih podjetnikov, ekonomski svetovalec na Veleposlaništvu RS v Sarajevu Gregor Presker pa, da bi lahko Slovenija s posredništvom predstavnikov BiH v muslimanskih deželah prodrla na te trge. Častni konzul RS v Novem Sadu Rajko Marić je naštel razloge, zaradi katerih bi lahko slovenski podjetniki stopili na trg Srbije in Vojvodine. Pooblaščena ministrica za ekonomsko sodelovanje na slovenskem veleposlaništvu v Beogradu Liljana Figar Kužnar pa je predstavila gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Srbijo ter Slovenski poslovni klub v Beogradu. Da je Slovenija eden največjih vlagateljev v Makedoniji, je poudarila Iskra Jovanović iz Slovensko-makedonskega poslovnega kluba v Skopju in dodala, da je v njihovi državi za slovenske podjetnike še veliko neizkoriščenih priložnosti.

Med razpravo se je oglasil še slovenski poslovnež, ki deluje v Kolumbiji in Braziliji, Tomislav Tavčar, ter prisotne povabil k sodelovanju na trgih Južne Amerike.

Predstavitvam in razpravi so sledila srečanja »ena-na-ena« (»match-making« oziroma »B2B«), na katerih so si vsi, ki so to želeli, izmenjali poslovne informacije in se pogovarjali o morebitnem sodelovanju.Drugi dan konference pa je skupina zainteresiranih udeležencev obiskala še podjetja v regiji.

V uvodnem delu so nastopili tudi učenci Glasbene šole Brežice (na slikah).

učenci1

učenci2

Besedilo in foto: Edita Žugelj

Nazaj na prejšnjo vsebino