Korak bliže vzpostavitvi Tržaškega knjižnega središča

Objavljeno dne/Published on: 09.04.2014

Minister za kulturo dr. Uroš Grilc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, direktor Javne agencije za knjigo Aleš Novak, predsednik Slovenske kulturno gospodarske zveze Rudi Pavšič in predsednik Sveta slovenskih organizacij Drago Štoka ter ustanovitelja, predstavnika Založništva tržaškega tiska in Zadruge Mladika, so danes na generalnem konzulatu Republike Slovenije v Trstu podpisali dogovor o sodelovanju pri vzpostavitvi novega Tržaškega knjižnega središča. Sporazum je rezultat aktivnih prizadevanj za rešitev nastale situacije po zaprtju Tržaške knjigarne v začetku aprila.

Podpisan dogovor določa operativni načrt vzpostavitve Tržaškega knjižnega središča. Za potrebe vzpostavitve novega središča bo 30.000 evrov interventnih sredstev prispeval Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, slovenski krovni organizaciji bosta iz rednih sredstev zagotovili 25.000 evrov, ministrstvo za kulturo pa bo središče lahko podprlo preko javnega razpisa Javne agencije za knjigo. Ustanovitelja, Založništvo tržaškega tiska in Mladika, bosta najkasneje v petih mesecih od podpisa dogovora ustanovila pravno osebo, ki bo prevzela dejavnost Tržaškega knjižnega središča, zagotovila prostore za njegovo delovanje in pripravila podrobnejši, dolgoročni program delovanja.

Osnovni knjigarniški vidik delovanja Tržaškega knjižnega središča bo pomembno nadgradil predvideni kulturni center s pripadajočim programom, središče pa bo ponujalo možnost za predstavitev kulturne dediščine Republike Slovenije ter večjih kulturnih dogodkov v Sloveniji, kot so festivali, koncerti, simpoziji in podobno.

Podpisniki so izrazili prepričanje, da bosta ustanovitelja, Zadruga Mladika in Založništvo tržaškega tiska, vzpostavila središče, ki bo primerno času in kraju. Knjižno središče je nujno potrebno ne samo zaradi slovenske skupnosti bralcev v zamejstvu, temveč tudi zaradi širjenja trga slovenskim založbam, ki so v lanskem letu izdale 4.816 knjig in brošur.

Partnersko sodelovanje se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih mesecih, vse do odprtja Tržaškega knjižnega središča, najpozneje novembra, vendar si bodo partnerji prizadevali, da bi knjižno središče odprli že v avgustu.

Nazaj na prejšnjo vsebino