Minister Žmavc v Italiji

Objavljeno dne/Published on: 12.05.2014

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc se je v petek, 9. maja,na Generalnem konzulatu RS srečal s predstavniki slovenske avtohtone narodne manjšine v Republiki Italiji.

Predstavniki Skupnega zastopstva Slovencev v Italiji in Gospodarskega foruma so ministru predstavili način delovanja in združevanja Slovencev v Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini.

Slovenska narodna skupnost v Republiki Italiji v celoti še ne uživa vseh pravic, določenih v mednarodnih sporazumih in nacionalni zakonodaji, pa vendar je pri njihovem uresničevanju zaznati določen napredek. To se je pokazalo v intenzivnih stikih med Slovenijo in Italijo, tudi v pogovorih predsednika RS Boruta Pahorja ta teden v Rimu, kjer ga je sprejel italijanski predsednik Giorgio Napolitano. Dobri in intenzivni stiki med republikama prispevajo k izboljšanju finančnega položaja slovenske narodne skupnosti v Italiji. Seveda pa ostaja še nekaj odprtih vprašanj, za katera manjšina upa, da se bodo čim prej ustrezno uredila.

Eno ključnih vprašanj je seveda ureditev sistemskega financiranja slovenske narodne skupnosti, saj trenutni način predstavlja tudi likvidnostne težave posameznim skupnostim.

Po zaprtju Tržaške knjigarne v Trstu je v teku priprava novega Tržaškega knjižnega središča, ki ne bo imelo zgolj vlogo posredovanja knjig slovenskim bralcem v Trstu, ampak tudi središča, ki bo namenjeno vsem strukturam in bo predstavljalo dodatno informativno točko za vse, ki bi želeli spoznati Slovenijo.  V začetku aprila smo skupaj z ministrom za kulturo, direktorjem JAK in predsedniki obeh krovnih organizacij ter obeh založb podpisali Dogovor o sodelovanju pri vzpostavitvi Tržaškega knjižnega središča. Aktivnosti na tem področju intenzivno tečejo, izvedli smo že nekaj srečanj in pogovorov, intenzivno se pogovarjamo o pridobitvi ustreznih prostorov. Prav tu se nam obeta zelo pozitivna rešitev, ki bo nedvomno omogočila višjo raven delovanja Tržaškega knjižnega središča. Sam projekt poteka vzporedno na treh ravneh, na finančni skozi zagotavljanje zagonskih sredstev, kjer je urad že namenil 30.000 EUR novemu poslovnemu subjektu, poleg tega pa preko financiranja krovnih organizacij še dodatnih 25.000 EUR. Na vsebinski ravni smo dogovorjeni, da konec maja v sodelovanju z JAK   izvedemo posvet s predstavitvijo dobrih praks na področju trženja knjige in ostalih dejavnosti, na tehnični ravni pa so v teku priprava dokumentacije za registriranje novega pravnega subjekta in pogovori o najemu ustreznega prostora.

Posebna skrb je še vedno namenjena vprašanju delovanja Primorskega dnevnika in drugih manjšinskih medijev ter zagotavljanju vidnosti slovenskih televizijskih programov.

O trenutnem spreminjanju zakonodaje v Republiki Italiji slovenska manjšina pričakuje tudi zagotovitev olajšanega zastopstva ob načrtovanih spremembah volilne zakonodaje ter aktivno vključenost v dialog o reformah, posebno glede načrtovanih sprememb na ravni organiziranosti pokrajin, občin in gorskih skupnosti, ki bi lahko imele pomembne posledice na manjšinske pravice. Skupno zastopstvo je v okviru začrtanih smernic reforme senata sprejelo dogovor, da bodo na predlog ustavnega zakona o preoblikovanju senata vložili amandma, s katerim bi bil Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini v senatu dodeljen dodaten sedež za predstavnika slovenske manjšine. Način izbire le-tega bi bil določen v posebnem zakonu.

Gospodarski forum manjšine v Furlaniji Julijski krajini, ki je nastal na pobudo obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji (SKGZ in SSO) z namenom, da bi to gospodarsko omizje usklajevalo gospodarsko-finančne dejavnosti v okviru manjšinske narodnostne skupnosti, ima eno pomembnejših nalog povezati obmejni gospodarski prostor z matično državo. Želja slovenskih organizacij v Republiki Italiji je, da bi obe državi zagotovili primerne pogoje za skupno delovanje na gospodarskih, finančnih, izobraževalnih in športno-kulturnih programih. V tem smislu bi bilo še posebej pozitivno, da bi bili obe manjšini stalno vključeni v gospodarske tokove, kar bi dalo več razvojnih možnosti obmejnim področjem v Italiji in Sloveniji, ki so utrpele dolgo in težko finančno in gospodarsko krizo.

Tudi zato Urad že tretje leto daje pobudo za organizacijo poslovnih konferenc. Naslednji teden  bo 14. in 15. maja 2014 v Kopru potekala 5. poslovna konferenca z naslovom Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Gre za posvet s slovenskimi podjetniki, ki delujejo zunaj Slovenije (tokrat predvsem - a nikakor ne izključno - iz sosednje Italije) z zamejskimi gospodarskimi organizacijami, predstavniki pristojnih slovenskih ustanov ter podjetniki iz Slovenije, predvsem iz primorske oziroma obalno-kraške regije.

Urad želi s konferenco na lokalni ravni povezati podjetnike iz regije in širše Slovenije s podjetniki slovenskega rodu v zamejstvu in zdomstvu, jim pokazati nove možnosti povezovanja in čezmejnega gospodarskega sodelovanja. Zato na posvetu aktivno sodelujejo zamejske gospodarske organizacije, slovensko združenje iz Nemčije, slovenski poslovni klub iz Zagreba in drugi. Poslanstvo vseh je med drugim prav pomoč podjetnikom iz Slovenije pri prodiranju na tuja tržišča in pri intenziviranju proizvodnje, prodaje, investicij ter drugih dejavnostih.

Takšne ustanove, pa tudi sami podjetniki slovenskega rodu, so dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje in poslovanja  v tujini, hkrati pa lahko nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji in pri premagovanju ovir na področju poznavanja poslovne kulture, birokracije idr.  v posamezni državi.
Ostali poudarki so bili na skupnih čezmejnih sodelovanjih in na mladih.

Nazaj na prejšnjo vsebino