Grad Podsreda – zelo star, a še kako živ

The Podsreda Castle – Extremely old, but very much alive

Objavljeno dne/Published on: 12.10.2018
Avtor članka/Article Author: Jerica Potočnik

V osrčju Kozjanskega, na severnem pobočju Orlice, stoji mogočen grad Podsreda. Zobu časa vztrajno kljubuje že od 12. stoletja. Grad, ki nosi neuradni naziv »najbolj grajski med gradovi na Slovenskem«, je danes v lasti občine Kozje. Leta 1983 je njegovo upravljanje prevzel Kozjanski park in takoj začel obnovo. Grad Podsreda ni zgolj kulturni spomenik romanske dobe. Upravljalec je namreč s številnimi dogodki in razstavami poskrbel, da grad živi in je pomemben nosilec kulturne, izobraževalne, turistične in družabne ponudbe. Z zadnjo prenovo v letu 2015 je grad pridobil še dodatne prostore za izvedbo pestrih dogodkov, ki privabljajo številne obiskovalce iz Slovenije in tujine.

In the heart of the Kozje region, namely on the northern slope of Mt Orlica, stands the mighty Podsreda Castle. Defying the grasp of time, the castle has been there since the 12th century. Unofficially termed “the most castle-like castle in Slovenia”, Podsreda is owned by the Kozje Municipality. In 1983, the Kozje Park took over the management of the castle and started its renovation. The Podsreda Castle is not just part of the Roman cultural heritage. Organizing different events and exhibitions, the castle's manager has revived the castle and established it as an important cultural, educational, tourist, and social center. With the last renovation in 2015, the castle has acquired additional premises for the organization of events that attract numerous visitors from Slovenia and abroad.

Grad Podsreda stoji nad trgom Podsreda, na nadmorski višini 475 metrov. Čeprav je bil pozidan sredi 12. stoletja, ga viri prvič omenjajo šele leta 1213. Grad, ki je nekoč nosil ime Hörberg ali Herberch, je v svojem dolgem obstoju doživel številne predelave in prezidave. Kljub temu je njegovo srednjeveško jedro ostalo skoraj neokrnjeno. Obiskovalci si lahko ogledajo arhitekturne posebnosti, kot so grajski obod, portale, okna, grajsko kapelo in bifore, ki izvirajo iz obdobja romanike. Grad je odprt pol leta, od aprila do oktobra. »Trudimo se, da v tej polovici leta grad živi, da imamo neprestano dogodke,« pravi kustosinja Nataša Ferlinc Krašovic, medtem ko nas vodi po grajskih prostorih.

Grad Podsreda      Grad Podsreda

Majhno, a ljubko grajsko dvorišče

Najprej se sprehodimo po grajski kuhinji z odprtim ognjiščem. Kuhinja je izredno zanimiva za obiskovalce, saj je še dandanes povsem uporabna. Kot nam pove Nataša Ferlinc Krašovic, imajo v njej različna srečanja, ob dogodkih pa so tod tudi pogostitve. Šolarji z veseljem prisluhnejo, kako so nekoč kuhali in kaj so jedli. Osrednja grajska stavba leži na skali, zato je notranje grajsko dvorišče relativno majhno v primerjavi z drugimi gradovi. Prebivalci gradu niso imeli prostora, da bi grad širili navzven, zato so vedno bolj zagrajevali notranje grajsko dvorišče. Le-to je danes prizorišče koncertov in odprtij razstav, zaradi svoje ljubkosti pa je zelo priljubljeno tudi za poroke.

Grad Podsreda

V najstarejšem delu razstava Franceta Slane

V severnem palaciju, najstarejšemu delu gradu, pozidanem okrog leta 1150, je na ogled stalna razstava priznanega slovenskega slikarja Franceta Slane. Obiskovalci si lahko ogledajo kar 36 del tega imenitnega umetnika. Iz tako imenovane »morske« sobe se nam razprostre čudovit pogled na trg Podsredo, ki leži okrog 200 metrov nižje od gradu. Grad je tudi sicer izredno zanimiva razgledna točka, severna stran le-tega namreč omogoča prelep razgled na dolini Bistrice in Sotle ter Hrvaško Zagorje.

Grad Podsreda

Velik poudarek na naravoslovju

V spodnjih prostorih gradu je informacijski center Kozjanskega parka, kjer sta predstavljeni živa in neživa narava. Kot dodaja Nataša Ferlinc Krašovic, je večina razstav vezana na naravoslovno tematiko. Kozjanski park sodeluje z različnimi institucijami, med drugim tudi s Prirodoslovnim muzejem Slovenije. Tako odrasli kot otroci si z zanimanjem ogledajo občasno razstavo kamnin. »Na Kozjanskem je bilo najdenih kar nekaj fosilov, ker je bilo včasih tu Panonsko morje,« pojasnjuje sogovornica. V kletnih prostorih najdemo še eno zanimivo razstavo, na kateri je predstavljena zaščitena naravna vrednota državnega pomena Zagorski potok. Snovalci razstave so kamenje, ki je posipano po tleh, vzeli iz Zagorskega potoka. Obiskovalci se tako sprehajajo po kamenju in si ogledujejo čudovite fotografije, ki prikazujejo omenjeno naravno vrednoto. Gre za dokaj nenavadno postavitev, ki so jo obiskovalci zelo dobro sprejeli, saj imajo ob hoji po kamenju občutek, da se sprehajajo ob potoku.

Grad PodsredaGrad Podsreda

Za kakovostno preživljanje časa

Grad Podsreda je gostitelj občasne razstave Muzeja novejše zgodovine Celje »Rojstni dan v Hermanovem brlogu«. Otroci se poučijo, kako praznujejo rojstni dan po svetu, od kdaj sploh praznujemo rojstni dan, kakšna so bila darila nekoč ipd. Največja atrakcija na razstavi je torta velikanka, v katero lahko otroci tudi vstopijo in odkrijejo njene skrivnosti. »Poskrbeli smo tudi za ustvarjalne kotičke, saj želimo, da družine pri nas preživijo čas kakovostno,« poudarja kustosinja.

Grad Podsreda

Grajsko podstrešje – domovanje netopirjev

Po ozkem lesenem stopnišču nas pot vodi na grajsko podstrešje. V nenavadnem ambientu se nahaja prav tako nenavadna razstava z naslovom »Apsyrtides«. Razstavljeni so mozaiki in skulpture iz kamenja in naplavljenega lesa umetnika Tomaža Hartmana. Razstava bo na ogled do 11. novembra. Ker je podstrešje tudi domovanje netopirjev, je vsa osvetljava na senzorje. Kot pojasnjuje Nataša Ferlinc Krašovic, se trudijo, da bi čim manj motili bioritem netopirjev. »So se pa netopirji že prilagodili na nas in mi na njih,« smeje dodaja.

Grad Podsreda

Vrhunski glasbeniki na gradu Podsreda

Osrednji zaprti prostor, kjer potekajo različni dogodki in poroke, je renesančna dvorana. Gre za večnamensko dvorano, opremljeno s klavirjem. Dvorana lahko sprejme do sto gostov. V njej so tudi koncerti vrhunskih glasbenikov. Glasbene prireditve potekajo v Kozjanskem parku že vse od leta 1995 pod skupnim nazivom »Glasbeno poletje na gradu Podsreda«. Na njih se predstavljajo priznani glasbeni mojstri in njihovi učenci.

Grad Podsreda

Grajska kapela iz 13. stoletja

Za ljubitelje srednjega veka je – čeprav še ni obnovljena – na ogled dobro ohranjena grajska kapela iz leta 1260. Ljubljanski škof Tomaž Hren jo je leta 1612 posvetil sv. Filipu, Jakobu in sv. Ani. »Dejstvo, da je imel grad kapelo, pomeni, da je tod potekalo povsem normalno grajsko življenje,« pove Nataša Ferlinc Krašovic. Kozjanski park si sicer prizadeva, da bi kapelo čimprej obnovili, s tem pa zainteresiranim omogočili, da bi lahko »večne zaobljube« izrekali tudi v tem prostoru.

Grad Podsreda

Razstava o bogati tradiciji glažut

Steklarstvo na Kozjanskem ima dolgoletno in močno tradicijo. V ta namen je na ogled stalna steklarska razstava, kjer so razstavljeni predmeti, ki prikazujejo del bogate tradicije gozdnih steklarn oziroma glažut. Razstava je nastala v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje. Večina predmetov je iz obdobja 19. in začetka 20. stoletja. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi film, ki prikazuje, kako se pridobiva steklo. V Kozjanskem parku se zavedajo, da nekoč močno steklarstvo na Kozjanskem izgublja svojo moč, saj se vse manj mladih odloča za ta zanimiv, a obenem težak poklic. V sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije, s katerimi prirejajo različne steklarske razstave, se trudijo pokazati, da kljub upadu zanimanje za steklarstvo še vedno ni povsem zamrlo.

Grad Podsreda

Sv. Emi posvečena spominska soba

Kozjanski park je posebno pozornost namenil naši prvi svetnici sv. Emi Krški. O njenem življenju se lahko poučimo v Emini spominski sobi. Grofica Ema Krška je bila lastnica ozemlja, kjer stoji grad. Po legendi naj bi se leta 983 rodila na bližnjem trgu Pilštanju. 29. junija, ko je god svete Eme, imajo obiskovalke z imenom Ema prost vstop na grad.

Nekdanji lastniki Windischgrätzi s svojo razstavo

V prvi polovici 13. stoletja je grad kupil Friderik Žovneški. V lasti Celjskih grofov je ostal do njihovega izumrtja. Grad so prevzeli knezi Habsburžani. Grad je nato pogosto menjaval svoje zakupnike in tudi lastnike. Pred letom 1848 je posest kupil knez Weriand Windischgrätz. V lasti družine Windischgrätz je ostal do konca druge svetovne vojne, ko je postal državna last. Potomci družine Windischgrätz so leta 2016 obiskali svoje nekdanje gradove v Sloveniji. Na vsakem izmed gradov so postavili razstavo, ki prikazuje življenje in zgodovino te mogočne dinastije. Tako se lahko o njej poučimo tudi na gradu Podsreda.

Grad Podsreda Grad Podsreda

Letni kino pod grajskimi zvezdami in Festival ekološke hrane

Dokončno podobo je grad pridobil leta 2015 v sklopu zadnje prenove. Obnova je znova povezala osrednjo grajsko stavbo s spodnjim gospodarskim poslopjem. S tem je grad pridobil še eno prizorišče, na katerem vsako leto poteka »Letni kino pod grajskimi zvezdami na Gradu Podsreda«. Vse risanke in filmi so naravoslovno obarvani, pravi Nataša Ferlinc Krašovic. Gre za kakovostne vsebine, ki so jih obiskovalci zelo dobro sprejeli, še dodaja. Kozjanski park vsako leto na gradu organizira tradicionalno prireditev Festival ekološke hrane. Poleg tržnice z ekološkimi pridelki in izdelki obiskovalcem omogoča udeležbo na brezplačnih strokovnih predavanjih o ekološkem kmetovanju in zdravi prehrani.

Grad Podsreda

V prihodnje dodatna ponudba za obiskovalce

Kljub temu da obisk iz leta v leto narašča, pa v Kozjanskem parku vidijo še kar nekaj izzivov. V prenovljenem gospodarskem poslopju želijo urediti apartmaje. »Naša velika želja je, da bi lahko obiskovalcem in glasbenikom v okviru glasbenega poletja ponudili resnično grajsko doživetje. To, da lahko spijo v neposredni bližini gradu, bi bila dodatna ponudba,« izpostavlja kustosinja. Prav tako si želijo čimprej obnoviti grajsko kapelo. Načrtujejo pa tudi ureditev prostora, nekakšno »kafetarnico«, kjer bi lahko obiskovalci posedali in si v miru prebirali informativno gradivo o gradu in Kozjanskem parku. Grad Podsreda je vsekakor vreden obiska. Skriti biser, odmaknjen od mestnih središč in avtocest, lahko obiskovalcu ponudi res veliko. Na svoj račun bodo prišli tako ljubitelji srednjeveške zgodovine kot tudi ljubitelji umetnosti, kulture in naravoslovja.

Nazaj na prejšnjo vsebinoNatisni članek