Predstavljamo Vam

IZJEMNO BOGASTVO SLOVENSKE LJUBITELJSKE KULTURE - OUTSTANDING ABUNDANCE OF THE SLOVENIAN AMATEUR CULTURE Objavljeno dne/Published on: 06.09.2018
V pet tisoč slovenskih kulturnih društvih deluje več kot 107 tisoč odraslih Slovencev, z otroki in mladino do 18. leta je število še bistveno višje in na to smo lahko izjemno ponosni. Vsi ti ljudje so namreč dejavni ne samo v kulturnih društvih, ampak tudi v svojih okoljih, kar pomeni višjo kakovost življenja za večino prebivalstva, pravi Urška Bittner Pipan, pomočnica direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Po besedah sogovornice slovenska ljubiteljska kultura vsako leto ustvari skoraj 25 tisoč različnih prireditev, ki si jih ogleda štiri milijone obiskovalcev.

The five thousand Slovenian cultural societies are run by more than 107,000 adult Slovenians. Together with children and young adults up to the age of 18, this number becomes significantly higher. This...Preberi članek v celoti
Slovenščina na Češkem - Slovene Language Course in the Czech RepublicObjavljeno dne/Published on: 30.05.2018
Slovenščino poučujem na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Masarykove univerze v Brnu na Češkem. V Brnu, kamor me je življenje odneslo bolj ko ne naključno, sem sedmo šolsko leto, od jeseni 2011. Spomladi leta 2011 sem v istem dnevu dobila dve informaciji – eno, da se bo v Brnu sprostilo delovno mesto učitelja slovenščine, drugo pa, da na OŠ Beltinci, kjer sem poučevala slovenščino pred tem, najverjetneje zame v naslednjem šolskem letu ne bodo imeli več ur slovenščine.

Na Češko so me vezale močne čustvene vezi, saj sem bila v času študija dvakrat na študijski izmenjavi na Češkem. Najprej v Pragi, nato pa še v Brnu, kjer je v tistem času slovenščino poučevala moja nekdanja študijska in zdaj tudi službena kolegica mag. Laura Fekonja, ki slovenščino poučuje v Beogradu. Ne da bi katera koli od naju slutila, da se lahko zgodi, da bom enkrat za njo nasledila poslanstvo lektorice v Brnu, me je Laura takrat s svojim veseljem do dela navdušila nad to službo. Po študijskih izmenjavah sem se na Češko redno vračala, ves čas me je vleklo v to lepo državo.In the Czech city of Brno, I teach Slovenian at the Department of Slavic Languages at the Faculty of Arts, Masaryk University. Though I ended up here more or less by accident, I have been in...Preberi članek v celoti
Tjaša Lorbek in lektorat slovenščine v Buenos Airesu in La Plati - Tjaša Lorbek and Slovene Language Courses in La Plata and Buenos AiresObjavljeno dne/Published on: 07.05.2018
Slovenščino kot del programa Slovenščina na tujih univerzah, nad katerim bdi Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, poučujem od leta 2014 na lektoratih v Buenos Airesu in La Plati. To sta moja prva lektorata, tja sem se odpravila nedolgo po diplomi. Tujina daje človeku posebno širino, odstira neko drugo dimenzijo in skomine po tem, kaj se skriva za domačim plotom, so bile prevelike, da se ne bi nemudoma prijavila na razpis za učitelja slovenščine v Argentini, čeprav sem se zavedala, da se naučiti živeti in delovati v povsem drugačni kulturi ne bo majhen zalogaj. Znanje jezika je nedvomno igralo pomembno vlogo. Zagotovo nameravam ostati še nekaj časa, kako dolgo, pa je težko reči. Kam me bo vodila pot v prihodnosti, je odvisno od mnogo dejavnikov, ki jih je v tem trenutku nemogoče predvideti.As part of the program entitled Slovene at Foreign Universities organized by the Centre for Slovene as a Second and Foreign Language, I have been teaching Slovene in Buenos Aires and La Plata since 2014....Preberi članek v celoti
NA BUENOSAREŠKI UNIVERZI DOKTORAT IZ KNJIŽEVNOSTI NA SLOVENSKO TEMO - Slovenia-Related Doctoral Dissertation at University of Buenos AiresObjavljeno dne/Published on: 20.04.2018
Ni prvič, da je diplomska naloga na buenosaireški univerzi povezana s slovenstvom; leta 2012 je antropologinja Nadia Molek magistrirala s tezo z naslovom: Biti Slovenec v Argentini. Antropološka analiza raznovrstnih sestavov slovenstva ( SER ESLOVENO EN ARGENTINA. ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE LAS DIVERSAS CONTSTRUCCIONES DE ESLOVENIDAD ).
Tokrat predstavljamo doktorat iz književnosti. 28. novembra 2017 je z delom, ki obsega prek 850 strani, Julia Sarachu-Vodopivec zagovarjala svojo doktorsko tezo in z najvišjo oceno doktorirala v književnosti na buenosaireški univerzi. Njen prispevek k širjenju slovenske književnosti v Argentini, je neprecenljiv.
Naslov dela je zgovoren: Interpretacija zgodovine slovenske pesnitve v luči političnih, socialnih in kulturnih procesov, ki so vplivali na ustanovitev Slovenije kot samostojne države ( INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA DE LA POESÍA ESLOVENA A LA LUZ DE LOS PROCESOS POLÍTICOS, SOCIALES Y CULTURALES QUE INCIDIERON EN LA CONSTITUCIÓN DE ESLOVENIA COMO ESTADO NACIONAL INDEPENDIENTE ).


Slovenia-Related Doctoral Dissertation at University of Buenos Aires
It is not the first time that a thesis at the University of Buenos Aires deals with a Slovenian topic. In 2012, for instance,...Preberi članek v celoti
Maja Đukanović in slovenščina na Filološki fakulteti v Beogradu - Maja Đukanović and the Slovenian Language at Faculty of Philology in BelgradeObjavljeno dne/Published on: 28.02.2018
Rojena sem l. 1962 v Ljubljani, celo življenje pa živim v Beogradu, kjer sem končala osnovno in srednjo šolo, ter diplomirala na Filološki fakulteti l. 1986 na Oddelku za romanistiko, kjer sem poleg rednega študija fakultativno opravila izpite iz slovenščine in vzporedne slovnice slovanskih jezikov. Po končanem študiju sem bila na predlog KPSNU na enoletnem strokovnem izpopolnjevanju iz slovenščine na Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani, pri mentorju akademiku J. Toporišiču.
Od leta 1989 sem zaposlena na Filološki fakulteti v Beogradu, najprej kot asistentka za slovenski jezik na Oddelku za srbski jezik in južnoslovanske jezike. Na Filološki fakulteti v Beogradu sem magistrirala s temo iz teorije prevajanja (Prevodi Maupassantovih del iz francoščine v srbščino in slovenščino), leta 2004 pa doktorirala s temo iz primerjalne slovensko-srbske slovnice (Sistem zaimenskih besed v srbskem in slovenskem jeziku). Leta 2005 sem bila izvoljena v naziv docentke, leta 2010 v naziv izredne profesorice in 2015 v naziv redne profesorice na Filološki fakulteti v Beogradu. Ukvarjam se predvsem z vprašanji pouka slovenščine kot drugega/tujega jezika na vseh ravneh, s teorijo prevajanja in primerjalno slovensko-srbsko slovnico. Od l. 1995 delam tudi kot zaprisežena sodna prevajalka za slovenski jezik v Srbiji.


Though I was born in Ljubljana in 1962, I've lived my whole life in Belgrade where I finished my primary, secondary education, and graduated at the Department of Roman Studies at the Faculty of Philology...Preberi članek v celoti
Študij slovenščine na Univerzi v Padovi - Slovenian Language Study Program in PaduaObjavljeno dne/Published on: 31.01.2018
Univerza v Padovi je bila ustanovljena leta 1222, ko se je nekaj študentov in profesorjev odcepilo od Univerze v Bologni, saj so želeli več avtonomije in svobode. Univerza v Pa-dovi je izredno ponosna na svoje številne profesorje in študente, ki so premikali meje znanosti, med predavatelji je bil npr. Galileo Galilei, tam je v sedemnajstem stoletju diplo-mirala prva ženska Elena Cornaro Piscopia. Tudi mesto Padova se ponaša s tem, da so tam živela nekatera največja imena evropske zgodovine (poleg tega, da je to mesto sv. Antona Padovanskega, je tam umrl Tartini, živel Petrarca in ustvarjal Giotto – in to je le nekaj imen). V Padovi je slovenski tiskar Matej Cerdonis iz Slovenj Gradca že v 2. polovici 15. stoletja natisnil preko 60 različnih knjig.

Tudi slovenska prisotnost na Univerzi v Padovi sega daleč v preteklost, saj so bili, ko so bili na višku svoje moči, meceni univerze tudi Celjski grofje, katerih grb krasi Veliko dvo-rano (Aula Magna), v sedemnajstem stoletju je tam medicino študiral Marko Gerbec, nje-gov portret je naslikan v Dvorani štiridesetih (Sala dei Quaranta) – dvorani, ki je posveče-na štiridesetim največjim profesorjem in študentom te univerze. Kot zanimivost lahko po-vem, da obstajajo pisma Matije Čopa prijatelju Francu Leopoldu Saviu, v katerih je večkrat izrazil željo, da bi dobil na tej univerzi ustrezno predavateljsko mesto.


The University of Padua was established in1222, when a group of students and profes-sors split from the University of Bologna in hopes of attaining more freedom and autono-my. The University of Padua...Preberi članek v celoti
Aleksi Jercog – glasbi zapisan že od mladih nog … - Aleksi Jercog – Dedicated to Music Since ChildhoodObjavljeno dne/Published on: 21.11.2017
Trst sem obiskala že velikokrat, ampak krajev, kjer živijo naši rojaki v okolici Trsta pa, priznam, nikoli. Ampak samo do večera, ko sem bila dogovorjena za pogovor z Aleksijem Jercogom, glasbenikom, radijskim urednikom, publicistom, ki zadnja leta živi v Trebčah nad Trstom, na tržaškem krasu, odraščal pa je v Mačkoljah, vasici blizu Ospa na slovensko-italijanski meji, od koder je tudi družina njegove mame. Oče je iz Doline pri Trstu, tistega upravnega središča, ki se imenuje Breg in z bogatimi vinogradi in oljčnimi nasadi sega od Krasa do Milj.

I have been to Trieste a number of times. However, I must admit that I have never visited the surrounding places where Slovenian minority members live, until the evening that I scheduled an interview...Preberi članek v celoti
TONI MARIN, EKONOMIST, AKADEMIK - TONI MARIN – AN ECONOMIST AND ACADEMICObjavljeno dne/Published on: 27.09.2017
Poleg številnih predstavljenih kulturnikov, potomcev slovenskih priseljencev, raznih društev v Argentini, obrtnikov, pevcev … naši ljudje tudi na akademskem področju uživajo velik ugled. V ta namen sem predlagal intervju s Tonijem Marinom, ki je vanj vljudno privolil.
Toni (Antonio) Marin je ekonomist. Študiral je na Buenosaireški Univerzi in leta 1980 diplomiral kot (javni) računovodja. Na isti univerzi je nadaljeval in leta 1992 dokončal specializacijo v financah. Leta 1998 je z odliko zaključil MBA študij na Univerzi CEMA. Pravkar se vrača iz Barcelone, kjer je dokončal tudi Master in leadership na EADA. Od končane srednje šole je bil zaposlen v različnih mednarodnih podjetjih, med drugim tudi kot direktor ameriškega podjetja za avtomobilske dele.


Aside from the numerous culture workers, descendants of Slovenian emigrants, various associations in Argentina, craftsmen, and singers that we have presented, Slovenians also enjoy a considerable...Preberi članek v celoti
Dr. Ivo Petkovšek, zdravnik, slikar in pisatelj, ki ne pozna meja - Ivo Petkovšek – Doctor, Painter, and Writer with no BoundariesObjavljeno dne/Published on: 11.09.2017
Med našimi zamejskimi rojaki, ki žive na Tržaškem, je nedvomno ena največjih živečih osebnosti dr. Ivo Petkovšek, enciklopedično, klasično izobražen rojak. Sodi med slikarsko avantgardo, kamor ga uvrščajo italijanski slikarski strokovnjaki. Svoja pomembna slikarska dela je začel ustvarjati v srednji in višji šoli pod vplivom profesorja Černigoja, konstruktivista, učenca slovite šole Bauhaus. Ob izdaji pesniške zbirke z naslovom IZBRUH RANJENE TIŠINE, Horde pred vrati, konec maja 2017, nam je po nastopu v knjižnici v Kopru zaupal svoj življenjepis.

Among Slovenians living across the Italian Border, namely in the Triste region, is one of the greatest men – Ivo Petkovšek, an encyclopedically and classically educated Slovenian. According to Italian...Preberi članek v celoti
PRIMORSKE »ŠTIME« v ARGENTINI - Argentine Voices from Slovenian LittoralObjavljeno dne/Published on: 02.06.2017
Nekoč, pred leti, sem spremil dobro prijateljico, igralko, v Gorico, staro Gorico; imela je vlogo v nekem odrskem delu. Ko se je še pripravljala in ličila, sem šel na cigareto in stal v bližini gledališča. Pojavita se mladeniča, komaj v začetku najstništva, morda pri 11 letih, in eden od njiju, debeluškar, s temnimi lasmi, se je na ves glas drl »Chist'è 'o paese d' 'o sole« … In sem si mislil: »Kakšne 'štime' imajo ti Italijani!« Zatem se približa k javnemu telefonu tam na steni, zavrti neko številko in pozdravi mamo ... po slovensko ... Torej, ni bil ravno Italijanček, sicer...
Ostalo mi je v spominu in potem sem pomislil: saj res! Poglejmo dva primera primorskih glasov v Argentini.


Several years ago, I remember accompanying my good friend, who was an actor, to Gorizia where she performed in some a play. As she was getting ready and putting on her make-up, I went for a smoke in...Preberi članek v celoti
DRAGICA ČARNA IN NJENE LJUBEZNI BREZ DOMA - Loves Without HomeObjavljeno dne/Published on: 26.04.2017
Dragica Novak Štokelj, magistra znanosti, profesorica slovenščine in italijanščine, pesnica in aforistka, je zadnjih 25 let preživela v Rimu, Madridu in Bruslju, ki je še vedno njen drugi dom. Kot žena nekdanjega slovenskega diplomata se je veliko gibala v diplomatskih krogih, poučevala slovenščino v evropskih institucijah, zadnja leta pa večino svojega časa namenja pisanju poezije, izobraževanju v alternativnih metodah zdravljenja in astrologiji ter se uči plesati flamenko. Z njeno zadnjo pesniško zbirko Ljubezni brez doma se je rodilo tudi njeno umetniško ime Dragica Čarna.

Dragica Novak Štokelj is a teacher of Slovenian and Italian, a poet, and an aphorist who has spent the last 25 years living in Rome, Madrid, and Brussels, considering the last-mentioned to be her second...Preberi članek v celoti
Alejandra Laurencich - povezana s Slovenijo z dvema močnima vezema - Alejandra Laurencich – Connected to Slovenia through Two Strong LinksObjavljeno dne/Published on: 08.12.2016
Alejandra Laurencich (Lavrenčič) je ustanoviteljica in direktorica prestižne literarne revije »La Balandra« (Barčica), ki je bila priznana kot ena izmed treh najboljših kulturnih revij v Argentini in izhaja že peto leto – čudež za tako revijo v tej deželi.
Ne le o reviji, tudi o Alejandri je dobro kaj vedeti, zato smo jo povabili k intervjuju; sicer v kastiljščini, saj slovenskega jezika ne obvlada. Objavljamo prevod.


Alejandra Laurencich (Lavrenčič) is the founder and director of a prestigious literary magazine entitled La Balandra (The Boat), which happens to be one of the three best cultural magazines in Argentina....Preberi članek v celoti
Dobri stiki pomenijo bolj kakovostno delo - Good Contact Means Quality WorkObjavljeno dne/Published on: 06.10.2016
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu je živahno stičišče, v katerem prideta do izraza tako klasična kot t. i. javna diplomacija, ki je, v smislu uporabe socialnih omrežij, postala pri delu zelo pomembna. »Če bi pred desetimi leti kdo dejal, da bodo veleposlaništva o svojih dejavnostih obveščala po spletu in Facebooku, bi najbrž menili, da ni pri pravi,« je med najinim pogovorom v Berlinu z nasmehom dejala veleposlanica v Zvezni republiki Nemčiji, nj. eksc. Marta Kos Marko.

The Embassy of the Republic of Slovenia in Berlin is a lively intersection of classical and public diplomacy. In terms of social network use, the latter has become very important. “If ten years ago,...Preberi članek v celoti