Slovenska društva

Slovensko kulturno društvo Cankar Sarajevo - Slovenian Cultural Society Cankar in SarajevoObjavljeno dne/Published on: 09.11.2018
Slovensko kulturno društvo Cankar Sarajevo obstaja od leta 1934 in je s prekinitvami delovalo od leta 1934 do 1941 ter od leta 1945 do 1951. Tretjič je bilo obnovljeno v vojnem času, leta 1993. Spomin na duh ''Cankarja'' je vzpodbudil nekdanje člane in njihove otroke, da so v najtežjih vojnih dnevih obnovili SKD Cankar Sarajevo. Iniciativni odbor v sestavi Stanko Koblar, Aleksandar Hanak, Bruno Sagagin, Dragoljub Milatović, Dževad Hozo, Šemsudin Nožić, Drago Kobal, Dragutin Murko, Metka Krajger, Drago Bozja, Javorka Jergović (Rejc), Milica Koželj – Hadžimešić, Peta Valdek, Davor Rehar in Marina Jovanović je pripravil in realiziral Obnoviteljsko skupščino SKD Cankar, 13. marca 1993. In kot je na skupščini dejal prvi predsednik obnovljenega „Cankarja“ Stanko Koblar: „Obnova dela SKD Cankar je rezultat notranje duhovne identifikacije, potreba naše sedanjosti in prihodnosti za dediščino večkulturne zakladnice. Obnova SKD Cankar je tudi manifestacija vztrajnosti obstoja Slovencev v BiH in pripadnosti državi, ki je nismo občutili drugače kot svojo domovino ... Zato kot antitezo vsemu, kar nas je doletelo, ponujamo akcijo, vsem ljudem dobre volje na široko odpiramo vrata ''Cankarja'' z željo, da bo svetišče vsega dobrega, prostor, kjer bomo spoznavali sebe in druge.“ S temi besedami se je začelo delovanje obnovljenega ''Cankarja'', v katerem so se vnovič začeli negovati jezik, kultura in tradicija Slovncev. V okviru tega so se v preteklih petindvajsetih letih (od 1993 do 2018) v SKD Cankar odvijale številne in raznovrstne aktivnosti.

The Slovenian Cultural Society Cankar in Sarajevo was first established in 1934. It was operational from 1934 to 1941, and then again from 1945 to 1951. It was re-established once more during the war...Preberi članek v celoti
V ARGENTINI SE »DOGAJA SLOVENSTVO« - Slovenian spirit in ArgentinaObjavljeno dne/Published on: 02.10.2018
Prostrana dežela je Argentina. In tako kot skoraj na vsej zemeljski obli, tudi tu najdeš Slovence. Prav tu, v Argentini, je bilo ustanovljeno veliko društev, že od časa prvega vala imigracij, okoli leta 1870, in seveda potem, ob največjem, pretežno primorskem in povojnem, političnem.
A slovenstvo ima neko posebno privlačnost. Zgodi se, da potomci, ne da bi sploh vedeli, da so našega porekla, začutijo neko potrebo po povezavi s korenino, iz katere izhajajo. Prav zanimiv je primer v mestu Paraná, prestolnici province Entre Ríos, kjer je gospod Carlos Bizai (potem je celo postal slovenski častni konzul) odkril, da tisti ljudje, ki so se v bližini Parane nastanili pred toliko desetletji, niso ne Avstrijci ne Italijani, temveč ... Slovenci!


Argentina is a vast land. And like elsewhere on the globe, Slovenians can also be found here. It was precisely here, in Argentina, that many societies were formed as early as the first immigration wave...Preberi članek v celoti
Slovensko društvo Simon Gregorčič v Köpingu - The Simon Gregorčič Slovenian Society in Köping Objavljeno dne/Published on: 06.12.2017
Slovensko društvo Simon Gregorčič v Köpingu na Švedskem obstaja že prek 45 let. Prva in pomembna odločitev je bila izrečena leta 1970 v slaščičarni v Bivur Parku. Takrat so se modri možje zbrali in sklenili ustanoviti društvo. Vsega, kar so se takrat odločili, pa žal niso zapisali ali dokumentirali. Dve leti so potem vodili društvo tako rekoč neformalno, vodilni člani so se zbirali drug pri drugem ali v kavarni, sklepali, se dogovarjali in naposled sklenili registrirati društvo pri svoji domači občini Köpings Komun. Tako je bilo društvo ustanovljeno leta 1972 in registrirano pod imenom »Simon Gregorčič Köping«.
Društvo je dobilo ime po znanem pesniku in pisatelju Simonu Gregorčiču, cilj vodilnih je bil ukvarjanje s kulturo, predvsem pa ohranjanje slovenskega jezika. Kmalu po ustanovitvi društva so tamkajšnji Slovenci organizirali in ustanovili slovensko šolo, ki je potekala povsem izven rednih šolskih ur, pouk in poučevanje slovenščine sta potekala ob sobotah, v učilnici na Nyckeberg Skolan, vodila ga je ga. Rezka Hleb, ki je sicer imela službo v tovarni Volvo, tako kot tudi vsi drugi slovenski rojaki. Šele leta 1972 je bil izvoljen prvi upravni odbor.


The Simon Gregorčič Slovenian Society in Köping (Slovensko društvo Simon Gregorčič Köping) has existed for over 45 years. The first and the most important decision was made at a confectionery...Preberi članek v celoti
NA NOVIH 70 USPEŠNIH LET ... - HERE’S TO ANOTHER 70 YEARS OF SUCCESS...Objavljeno dne/Published on: 26.04.2017
Bila je jesen, pisalo se je leto 1947, ko se je skupinica Slovenk in Slovencev, ki so na Reki s formiranjem novih državnih meja postali „zamejci“, zbrala v majhni sobici z eno samo željo, da ohranijo svoj materni jezik, običaje in tradicijo skozi pesem, ples in prosveto. Glavna aktivistka tega gibanja je bila učiteljica Zora Ausec, ki se je zavzemala tudi za slovensko šolo, ki je na Reki delovala od 1947 – 1950 in so jo nekoč obiskovali tudi naši sedanji najstarejši člani društva, ki so še zmeraj aktivni. Prvi člani so se uskladili, da društvo poimenujejo “Bazovica” po kraju blizu Trsta, kjer so padle prve slovenske žrtve fašističnih napadov.
Slovenci so na tem območju sicer zabeleženi že veliko prej. Prvi zapisi izhajajo iz 15. stoletja, v začetku 19. stoletja pa je skoraj 20% prebivalstva doma govorilo v enem od slovenskih narečij. Po drugi SV je Reka postala največje pristanišče in industrijsko središče, kar je sprožilo novi val Slovencev na to ozemlje zaradi možnosti zaposlitve v hitro razvijajočem se centru. V mestu, ki je postalo tudi kulturno središče, so skozi čas živeli in delali pomembni Slovenci, kot so: Primož Trubar, Janez Vajkard Valvazor, Janez Trdina, Slovenec je bil pa tudi najbogatejši reški meščan , trgovec Ludovik Adamič, ki je zgradil reško gledališče. Med velike mecene sodi še en Slovenec, zaščitnik kulture in umetnosti Josip Gorup, ki je med drugim posedoval stavbo današnjega kliničnega centra in nekdanji hotel „Evropa“, vila na sedanjem naslovu Podpinjol 43 pa je bila v lasti njegovega sina Milana. Po njegovi smrti so oblasti odločile, da se stavba dodeli v last slovenski narodni skupnosti na Reki in naj služi v kulturne in prosvetne namene.


It was in fall 1947 that a group of Slovenian men and women gathered in a small room in Rijeka, where they became a Slovenian minority wishing nothing but to preserve their mother tongue, customs, and...Preberi članek v celoti
20 let Društva Slovencev KREDARICA 1997- 2017 - 20th Anniversary of Slovenian Society Kredarica (1997-2017)Objavljeno dne/Published on: 08.12.2016
Ustanovitev in razvoj

Zgodba o nastanku prvega slovenskega društva v Srbiji sega v leto 1991, ko je Slovenija postala samostojna država. To je bilo tudi leto popisa prebivalstva. Ko je pokojni Franja Mihevc, pobudnik nastanka društva, leta 1992 v Novosadskem dnevniku prebral rezultate popisa, po katerih se je v Novem Sadu za Slovence izreklo 545 ljudi, ga je ta številka navedla na razmišljanje, kdo so ti ljudje, ki so se v tistih neugodnih časih opredelili, da so Slovenci.
V resnici so se namreč dogajale velike politične spremembe, skupna država je razpadala, a Slovenci, ki so ostali izven matične domovine in novonastale države Republike Slovenije, so popolnoma izgubili stik s svojimi sorodniki, saj so bile pretrgane vse povezave, onemogočeno jim je bilo potovati domov, k svojim staršem ali sorodnikom v Slovenijo, v regiji je vladala vojna in popolna blokada . Zanimalo ga je tudi, kako bi se spoznali, da bi potem skupaj lažje opozarjali na svoje težave in se povezali z uradnimi predstavniki Slovenije, ki se ukvarjajo s slovenskim izseljenstvom. Bilo je jasno, da so postali izseljenci, čeprav ni natančno vedel, kako bi se lahko imenovali: ali so izseljenci, zdomci ali kot vsi drugi celo tujci, vse mu je bilo zapleteno.
Edina možnost, kar pa ni bilo preprosto, je bila viza za vstop v Slovenijo, za katero so morali enako kot vsi drugi zaprositi na takrat najbližjem Veleposlaništvu Republike Slovenije v Budimpešti. Tu so ga napotili, naj se obrne na Slovensko izseljensko matico in Mihevc jim je ob koncu leta 1993 posredoval podatek iz časopisa in razložil situacijo. Že februarja 1994 so mu na Matici odgovorili na pismo, oktobra istega leta pa ga povabili na prvi uradni sestanek v Ljubljano. Janez Rogelj, takratni sekretar v ZSIM, je sprejel Mihevca in mu dal napotke za ustanovitev društva.


Establishment and Development

The establishment of the first Slovenian association in Serbia dates back to 1991 – the year Slovenia gained independence and the year of the first population...Preberi članek v celoti
SLOVENCI V BERLINU - Among Slovenians in BerlinObjavljeno dne/Published on: 06.10.2016
Na povabilo naše rojakinje Alojzije Barovič, ki več kot štiri desetletja živi v Berlinu, sem konec maja deset dni preživela v nemški prestolnici, si jo s pomočjo svoje prijazne gostiteljice ogledala in se pogovarjala z nekaterimi tamkaj živečimi Slovenci različnih generacij. Kot so mi povedali, je odprta, živahna, narodnostno pisana in kulturno raznolika nemška prestolnica prijazen kraj za življenje, kljub temu pa se radi vračajo tudi v domovino.

At the invitation of Alojzija Barovič, who has been living in Berlin for more than 40 years, I spent the last ten days of May in the German capitol. Barovič, who is an excellent host, showed me around...Preberi članek v celoti
Korenine pariških Slovencev - The Roots of Parisian SloveniansObjavljeno dne/Published on: 04.07.2016
Februarja letos so pariški Slovenci izdali posebno številko svojega glasila Korenine z naslovom »Mi, ki smo odšli«. Podnaslovili so jo »Pričevanja pariških Slovencev povojne generacije«. V njej so zbrali 18 spominskih zapisov o lastnih življenjskih poteh, od odhoda iz rodne Slovenije do vživetja v sedanjo domovino, kjer je pognal korenine tudi njihov mlajši rod. Publikacijo je uredila gospa Liza Japelj Carone, posvečena pa je 55-letnici Društva Slovencev v Parizu in 25-letnici samostojne slovenske države.
V zapisu ob dvojnem jubileju je dr. Edvard Kovač (profesor filozofije na katoliški univerzi v Toulousu v Franciji in na univerzi v Ljubljani, ki občasno pastoralno oskrbuje pariške Slovence) zapisal: »Pariški Slovenci so pomagali ustvarjati našo državo ... Temelja naše državnosti sta naša kultura, etičnost slovenske besede. … To pomeni, da bomo tudi v prihodnje ostali na evropskem zemljevidu.« To priznanje našim rojakom v Franciji za njihovo nacionalno zavest in poudarek, da slovenstvo stoji na naši kulturi, tudi slovenstvo v zdomstvu na kulturnem življenju naših razseljenih rojakov, sta vodilni misli celotnega zbornika pričevanj.


This February, the Parisian Slovenians have published a special issue of their Roots (Korenine) magazine, entitled “We, who have left”. The subtitle of the magazine reads, “The Testimonies of...Preberi članek v celoti
Slovensko kulturno društvo Triglav Split - Slovenian Cultural Society “Triglav” from SplitObjavljeno dne/Published on: 20.04.2016
Slovensko kulturno društvo Triglav Split
Društvo je bilo ustanovljeno 9. maja 1992. Ustanovne skupščine se je takrat udeležilo 350 članov v želji, da s skupnimi močmi udejanjanijo svoja stremljenja, zavedajoč se, da sta prav slovenska beseda in kultura skozi stoletja utrjevali samozavest Slovencev in jih vodili do popolne neodvisnosti in suverenosti.
Skozi dve desetletji je članstvo naraščalo, v društvo so se vključevali mnogi, na tem območju živeči Slovenci, pa tudi njihovi prijatelji. Prevladovali so starejši člani, mnogi od njih so nas v preteklem obdobju na žalost za vedno zapustili. Danes v društvu deluje 350 aktivnih članov in mirno lahko trdimo, da številčnost članstva in starostna doba nista edino in najpomembnejše merilo za ocenjevanje uspešnosti dela, ugleda in položaja društva.
Društvo je dolgih 18 let od ustanovitve uspešno vodil pokojni Boštjan Matjaž Kordiš, za njim je leta 2010 predsedniško mesto prevzel mag. Cveto Šušmelj, ki je svoja znanja, veščine in izkušnje s področja prava, financ, računovodstva in upravljanja uporabil v društvu. Po podrobni analizi delovanja je nadaljeval s sprejemljivimi, spremenil in vpeljal pa tudi nekatere nove oblike poslovanja. Precej sprememb je narejenih v razmerju med svetoma in društvom, pa je tako skupno financiranje postalo zelo transparentno.


The Triglav Society was founded on 9 Mary 1992. The founding assembly was attended by 350 members who wished to fulfill their mutual aspirations, knowing that it was the Slovenian language and culture...Preberi članek v celoti
Slovensko kulturno društvo Istra Pulj - Slovene Cultural Society “Istra”, PulaObjavljeno dne/Published on: 22.02.2016
Po nekaterih podatkih je leta 1991 na Hrvaškem živelo 22.376 Slovencev, deset let kasneje le še 13.170. Od začetka devetnajstega stoletja se je število ljudi, ki so se na Hrvaškem izrekali za Slovence, zmanjšalo za trikrat. Veliko je naredila asimilacija, precej se jih je tudi vrnilo v Slovenijo – mnogo se jih ni opredelilo za Slovence iz različnih, tudi ekonomskih razlogov. V Istrski županiji je leta 2001 živelo 2.020 Slovencev, a jih je zagotovo več. Slovensko društvo Istra v Pulju, ki je prvo slovensko društvo na tleh hrvaške Istre, je bilo ustanovljeno prav v letu zadnjega popisa prebivalstva in letos praznuje 15-letnico delovanja. Prvi poskusi ustanovitve društva sežejo v devetdeseta leta, a so se načrti uresničili šele dobrih osem let kasneje.

Slovene Cultural Society “Istra”, Pula

According to some information, 22,376 Slovenes lived in Croatia in 1991. Ten years later, in 2001, there were only 13,170 left. Since the beginning...Preberi članek v celoti
Društvo Slovencev Triglav Banja luka - Objavljeno dne/Published on: 04.12.2015
Vse od devetnajstega stoletja nastajajo po svetu slovenska društva, ponekod tudi zapirajo svoja vrata. Vzroki za slednje so različni, največkrat gre za upad članstva in odsotnost nove generacije, ki bi prevzela delo v društvu. Nastanek slovenskih društev ima v državah nekdanje Jugoslavije posebno zgodovino, a danes ta društva veljajo za ena izmed najbolj aktivnih, med njimi tudi Društvo Slovencev Triglav Banja Luka.


Preberi članek v celoti
Slovenska narodna podporna jednota - SNPJ - Slovene National Benefit Society – SNPJObjavljeno dne/Published on: 01.10.2015
Slovenska narodna podporna jednota beleži bogato zgodovino, ki se razteza skozi celo stoletje. Ustanovljena je bila leta 1904 z imenom, ki se je drži še danes – v obliki kratice. Ustanovilo jo je 12 slovenskih izseljencev, kot odgovor na klic rojakov v ZDA po podporni organizaciji. V začetkih jo je sestavljalo devet neodvisnih organizacij. Ustanovljena je bila z namenom, da bi Slovencem ponudila zdravstveno zavarovanje v primeru bolezni in podporo družini preminulega v primeru smrti. Večina takratnih priseljencev v ZDA pri delu, ki je bilo največkrat nevarno in težaško, ni bila zavarovana.


The Slovene National Benefit Society has a great history spanning throughout a whole century. It was founded in 1904 under the name Slovenska narodna podpodna jednota, hence the acronym SNPJ. Their goal...Preberi članek v celoti
KSKJ - Kranjsko slovenska katoliška jednota - American Slovenian Catholic UnionObjavljeno dne/Published on: 06.08.2015
Kranjsko-slovensko katoliško jednoto so slovenski izseljenci v Ameriki kot organizacijo za medsebojno pomoč ustanovili že daljnega leta 1894. Skrbela je za zaščito družin slovenskih delavcev, ki so si kruh pogosto služili v jeklarski industriji, kjer so nanje prežale številne nevarnosti. KSKJ deluje še danes ter je ena najmočnejših slovenskih organizacij v ZDA in Kanadi.

The American Slovenian Catholic Union or KSKJ (Kranjsko-slovenska katoliška jednota) was founded in 1894 by Slovenian emigrants to America. The union was responsible for protecting the families of...Preberi članek v celoti
Društvo VTIS – globalna skupnost izobraženih migrantov - Društvo VTIS – Association of Slovenians Educated AbroadObjavljeno dne/Published on: 02.04.2015
Društvo v tujini izobraženih Slovencev, skrajšano Društvo VTIS, je bilo ustanovljeno decembra 2013 v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije. Društvo povezuje in zastopa interese slovenskih državljank in državljanov, ki so se v okviru visokošolskega študija izobraževali oziroma opravljali raziskovalno dejavnost na univerzah in drugih ustanovah v tujini. Prizadeva si spodbujati medsebojno sodelovanje slovenskih strokovnjakov, ki delujejo v tujini, in njihovo sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami ter gospodarstvom v Sloveniji. Vodi ga Igor Cesarec, ki je o društvu in tudi o svoji izkušnji v tujini spregovoril tudi za bralce eRodne grude in med drugim poudaril, da njihovi člani v tujino niso odšli zaradi gospodarske krize, temveč zaradi želje po znanju in novih izkušnjah.

The Association of Slovenians educated abroad, also known as Društvo VTIS, was founded in December 2013 in the premises of SASA (the Slovenian Academy of Sciences and Arts under the Honorary Patronage...Preberi članek v celoti
Društvo Detelca povezuje Slovence na Irskem - Association Detelca Connecting Slovenians in IrelandObjavljeno dne/Published on: 02.10.2014
Čeprav se farmacevtom v Sloveniji načeloma ne godi slabo, se je Tilen Kranjc po končanem študiju farmacije odločil svojo kariero usmeriti v znanost. »Priložnost opravljanja podiplomskega študija sem dobil na Irskem, uspešno opravil razgovor in čez tri mesece spakiral kovčke ter pristal v Dublinu,« je uvodoma povedal v intervjuju za e-Rodno grudo in dodal, da Slovensko gospodarstvo premalo izkorišča znanje uspešnih rojakov na tujem.

Though pharmacists are generally well off in Slovenia, TilenKranjc decided to lead his career into science after getting his degree in pharmacy. In his interview with e-Rodnagruda he stated that “he...Preberi članek v celoti