Slovenska narodna podporna jednota - SNPJ

Slovene National Benefit Society – SNPJ

Objavljeno dne/Published on: 01.10.2015
Avtor članka/Article Author: Vesna Vukšinič Zmaić, FOTO: arhiv SNPJ

Slovenska narodna podporna jednota beleži bogato zgodovino, ki se razteza skozi celo stoletje. Ustanovljena je bila leta 1904 z imenom, ki se je drži še danes – v obliki kratice. Ustanovilo jo je 12 slovenskih izseljencev, kot odgovor na klic rojakov v ZDA po podporni organizaciji. V začetkih jo je sestavljalo devet neodvisnih organizacij. Ustanovljena je bila z namenom, da bi Slovencem ponudila zdravstveno zavarovanje v primeru bolezni in podporo družini preminulega v primeru smrti. Večina takratnih priseljencev v ZDA pri delu, ki je bilo največkrat nevarno in težaško, ni bila zavarovana.

The Slovene National Benefit Society has a great history spanning throughout a whole century. It was founded in 1904 under the name Slovenska narodna podpodna jednota, hence the acronym SNPJ. Their goal was to provide healthcare for the sick Slovenes in the USA and financial support for the families of the deceased. At the time, most of US immigrants didn’t have work insurance. Their work, however, was usually dangerous and hard.

SNPJ je zasnovala enotni zavarovalni sistem in odprla društva po vsej ZDA. Prepoznavna je bila kot edino in največje društvo v ZDA, ki svojim članom ponuja zavarovanje in pomoč. Ko se je številčno in operativno okrepila, je začela v svojem programu predstavljati tudi Slovenijo in promovirati slovensko kulturno dediščino.

Da bi z naraščajočim članstvom obdržala stik, je začela izdajali časopis za odrasle in otroke, imenovan Prosveta, v svojo zavarovalno ponudbo pa dodala tudi varčevanje za šolnine in štipendije ter številne aktivnosti za mladino, odrasle in starejše. Odprli so tudi poletni kamp v Lawrence Countyju v Pensilvaniji, danes bolj znan kot SNPJ rekreacijski center.

Osrednje SNPJ predstavništvo je v predmestju Chicaga delovalo vse do leta 1990, ko se je preselilo v nove prostore v Imperial v Pensilvaniji.

Danes se lahko SNPJ pohvali z desetinami milijonov dolarjev vrednim premoženjem iz naslova zavarovanj, njihova dejavnost pa je razvejana na vsa življenjska področja in vključuje že najmlajše družinske člane.

SNPJ še danes izdaja glasilo Prosveta, ki ima eno stran v slovenskem jeziku. Nastala je leta 1908 v Chichagu, sprva kot mesečnik in kasneje kot tednik. Sedanja urednica Prosvete je Vida Košir, ki  redno obiskuje Slovenijo.

Predsednik glavnega, nacionalnega odbora je Joseph Evanish, glavna sekretarka Karen Pintar in zakladnik Robert Lawrence. Še danes je največ SNPJ  predstavništev v Pensilvaniji in Ohiu, sicer pa SNPJ najdemo od vzhodne do zahodne obale ZDA in na jugu vse do Mehike.

SNPJ je tudi članica Slovensko ameriške poslovne organizacije (Slovenian American Business Association - SABA), ki je bila ustanovljena leta 2001 in ji predseduje Jurček Žmauc, nekdanji generalni konzul Slovenije v Clevelandu.

 

Nazaj na prejšnjo vsebinoNatisni članek