V galaksiji jezikov je vsaka beseda zvezda

Every Word is a Star in the Galaxy of Languages

Objavljeno dne/Published on: 07.02.2014
Avtor članka/Article Author: Ajda Rogelj

Unesco je leta 1999 21. februar razglasil za mednarodni dan maternega jezika. Sodobni čas vedno bolj globalizirane in informacijske družbe je poln nasprotij. Tokrat se bomo na kratko posvetili jeziku in nakazali nekatera navidezna nasprotja njegove uporabe. Medtem ko na eni strani poudarjajo pomembnost učenja in znanja tujih jezikov, je na drugi zaradi naraščajočega izumiranja jezikov v ospredju pomembnost zavedanja in uporabe lastnega.

Unesco Has Proclaimed 21 February the International Mother Tongue Day in 1999 The modern world is witnessing a more and more globalized and information-oriented society and is full of contradictions. This time we will briefly focus on languages and draw attention to some apparent contradictions of their use. On one side we have the importance of learning foreign languages, while on the other we have the threat of language extinction and the relevance of using our own.

Materni jezik ali materinščina je jezik, ki se ga v zgodnjem otroštvu običajno naučimo kot prvega, v njem mislimo, čutimo in se najlažje izražamo. Zavest o maternem jeziku nastaja in se oblikuje v družini. Poleg njegove neločljive povezanosti z osebnostjo pa je povezan tudi z družbo in zgodovino. Jeziki so bistveni del dediščine človeštva, jezik za vsako ljudstvo pa pomemben del njegove kulture. Vsekakor je ključnega pomena tudi za posameznika, saj je jezik eno ključnih sredstev identifikacije.

Mednarodni dan maternega jezika

Zaradi velikokrat prezrte pomembnosti v tokratni izdaji spletne Rodne grude predstavljamo mednarodni dan maternega jezika, ki ga obeležujemo 21. februarja. Razvil se je iz dneva gibanja za jezik, ki ga v Bangladešu praznujejo od leta 1952, ko je pakistanska policija ubila več bangladeških študentov. Le-ti so zahtevali enakopravnost za svoj jezik, a bili pri tem kruto zaustavljeni. Zato je leta 1999 Unesco 21. februar razglasili za mednarodni dan maternih jezikov.

Bistvo tega praznika je opozarjanje na potrebe po ohranjanju kulturne in jezikovne različnosti posameznih območij v svetu. Poleg tega je vsako leto izpostavljen še en vidik pri uporabi maternega jezika, na primer dostopnost knjig in digitalnih vsebin v različnih jezikih ali poudarek na večjezičnosti pri izobraževanju. Na tisoče manj zastopanih jezikov, ki jih ljudstva sicer vsakodnevno uporabljajo, je namreč v izobraževanju in medijih popolnoma zapostavljenih. Ravno večjezičnost po besedah generalne direktorice Unesca Irine Bokove spodbuja našo kulturno raznolikost, izmenjavo mnenj, porajanje idej in širjenje naših pogledov. Čeprav se zdi število različnih jezikov na svetu veliko (ocena je 6.900), pa jih je po podatkih Unesca več kot polovica ogroženih. Presunljive številke se še nadaljujejo, saj naj bi bilo le deset odstotkov teh jezikov zastopanih na internetu, vsaka dva tedna pa naj bi en jezik »izumrl«.

Slovenščina kot materni jezik

Po podatkih iz popisa prebivalstva leta 2002 je slovenščina materni jezik za kar 88 odstotkov prebivalcev Slovenije. Kot svoj drugi jezik slovenščino obvlada približno 11.000 pripadnikov madžarske in italijanske avtohtone manjšine ter okoli 140.000 govorcev, priseljenih v Slovenijo iz republik nekdanje Jugoslavije. Govorijo jo še v Beneški Sloveniji, Furlaniji - Julijski krajini v Italiji, na Koroškem v Avstriji, v Istri na Hrvaškem, v Porabju na Madžarskem ter drugod po svetu, kjer so se naselili slovenski izseljenci in zdomci.

Kot zanimivost zapišimo, da se slovenščino akademsko preučuje in poučuje tudi v tujini in ne le na slovenskih fakultetah. O zanimanju za slovenščino priča tudi veliko število lektoratov na univerzah po vsem svetu. Slovenščino namreč poučujejo na 54 univerzah 25 različnih držav, na 23 tujih univerzah pa je mogoče pridobiti tudi diplomo iz slovenščine.

Promotor maternega jezika

V prispevku smo želeli predstaviti velikokrat spregledano pomembnost maternega jezika. Čeprav mednarodni dan maternih jezikov letos obeležujemo že 16. leto, moramo zapisati, da ta dan ne vzbuja posebne pozornosti medijev in javnosti na sploh. Z obeležitvijo mednarodnega dne opozarjamo na potrebno ozaveščanje in spoštovanje lastnega maternega jezika, poleg tega UNESCO kot »promotor« mednarodnega dneva maternih jezikov želi pripomoči k ohranitvi kulturne in jezikovne različnosti.

Nazaj na prejšnjo vsebinoNatisni članek