Polni ljubezni do slovenstva in slovenskega jezika

Full of Love for the Slovenian People and Language

Objavljeno dne/Published on: 20.02.2017
Avtor članka/Article Author: Edita Žugelj

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport sta v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo tudi v letu 2017 v Sloveniji organizirala strokovno izpopolnjevanje za učiteljice in učitelje sobotnih šol slovenščine in drugih predmetov v slovenščini iz čezoceanskih držav. Udeležilo se ga je 16 učiteljic in en učitelj iz Argentine, Združenih držav Amerike, Brazilije in Avstralije. Kot so sporočili z Urada, so se učitelji v prvem tednu seminarja na Bledu seznanili z razumevanjem in posredovanjem kulturne dediščine Slovenije, spoznali rabo spletnih portalov pri pouku slovenščine ter nadgradili znanje slovničnih struktur. Sledila je delavnica o pripovedovanju slovenskih pravljic in predstavitev pouka slovenščine v spletnih učilnicah. Učitelji so obiskali tudi Zvezno gimnazijo in Zvezno realno gimnazijo za Slovence v Celovcu ter Mladinski dom, v katerem delujeta dvojezični vrtec in največja slovenska knjižnica na avstrijskem Koroškem. V drugem tednu seminarja v Ljubljani so se udeleženci seznanili z metodami za poučevanje slovenščine kot drugega tujega jezika, s sodobnimi didaktičnimi gradivi, knjižnimi novostmi in sodobno slovensko književnostjo. Pridobili so tudi spretnosti za vključevanje slovenskega ljudskega izročila v pouk in se seznanili z organizacijo dopolnilnega pouka slovenščine v evropskih državah.

In cooperation with the National Education Institute, the Office for Slovenians Abroad and the Slovenian Ministry of Education, Science, and Sports have organized a professional training course for the Saturday school pedagogical staff who, accross the oceans, teach the Slovenian language and other subjects. The training course was attended by 17 teachers from Argentina, the USA, Brazil, and Australia. According to the Government's Office for Slovenians Abroad, the first week of the seminar was held at Bled, where the teachers were taught about the Slovenian cultural heritage and means of passing it on. They also got to know various web portals which they can use in their Slovenian language courses, and upgraded their knowledge of syntactic structures. What followed was a workshop on Slovenian fairytales and a presentation of Slovenian language courses taught via e-classrooms. The teachers also paid a visit to the federal grammar school and federal secondary school for Slovenians in Klagenfurt, and Mladinski dom or Jungedheim which houses a bilingual kindergarten and the largest Slovenian library in Austrian Carinthia. The second week of the seminar witnessed the participants familiarizing themselves with the methods of teaching Slovenian as a second language, getting to know the contemporary didactic literature, literary novelties, and the contemporary Slovenian literature. They also learned how to incorporate Slovenian folk literature into their language courses and got to know how supplementary classes of the Slovenian language are organized throughout Europe.

Zavod za šolstvo je pri pripravi programa upošteval jezikovno znanje, izobrazbo,  pedagoške izkušnje ter konkretne potrebe učiteljev pri delu v razredu in slovenski skupnosti. V desetih dneh so udeleženci ob bogatem kulturnem programu doživeli tudi današnji utrip Slovenije, ki ga bodo lahko prenesli najbližjim in svojim učencem. Pred koncem seminarja je učitelje obiskal in pozdravil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, novinarji pa smo bili povabljeni na veselo  zaključno prireditev, na kateri so nam udeleženci predstavili svoje vtise z izobraževanja.

učitelji - svet

Lučka Marinčič, Martin Avanzo, Marija Zupanc, Argentina

Martin Avanzo, Buenos Aires, Argentina, še vedno dejavni upokojeni psiholog je bil edini moški udeleženec seminarja. Poročen je z Argentinko, pred štirimi leti pa je hčerka izrazila željo, da bi se učila slovenščine. Spremljal jo je na ure in ko so potrebovali učitelja, so ga povabili k sodelovanju. Za možnost udeležbe na seminarju je izvedel med obiskom slovenskega predsednika Boruta Pahorja v Argentini lani oktobra in se je z veseljem odzval. Martin poučuje odrasle, stare od 20 let naprej, med njimi so tudi starši, ki otroke vozijo v sobotno šolo, in taki, ki se iz otroštva spomnijo slovenskih narečnih besed. Všeč mu je bila vsebina seminarja, predavatelji in njihova dostopnost ter zelo povezana skupina udeležencev, ki so drug drugemu ves čas pomagali. Kot je ob koncu povedal Martin Avanzo, se zelo veseli, da bo po vrnitvi v Argentino slovensko učil tudi svojo vnukinjo, ki je ravno začela govoriti.

učitelji - svet

Mia Rode, San Francisco, ZDA, od leta 2009 v sklopu tamkajšnjega Kluba Slovenija poučuje pretežno potomce starejše generacije Slovencev, ki so se na tem območju naselili konec 19. in v začetku 20. stoletja. Večina njenih učencev se je začela zanimati za slovenstvo in slovenščino, ko so izvedeli za možnost učenja jezika v okviru slovenskega kluba. Nekateri študentje že pet let vztrajajo pri njenih urah. Mia je bila na izobraževanju v Sloveniji že tretjič, pravi, da so tovrstni seminarji odlični in zelo koristni, še posebej za tiste, ki po poklicu niso učitelji. Si pa želi poučevanje prenesti na mlajše učitelje, saj ima v tem šolskem letu v istem razredu začetnike in nadaljevalce. Mia Rode je sicer upokojena knjižničarka, ki je več kot 35 let delala na Univerzi Stanford v Silicijevi dolini. Z možem ljubezen do Slovenije in slovenstva prenašata tudi na hčerki.

učitelji - svet

Marjetka Gojkošek, Geelong, Avstralija, je ena tistih pogumnih mladih Slovenk in Slovencev, ki so se v zadnjih letih odpravili delo in boljše življenje poiskati na tujem. V Avstralijo je šla sama, tam živi šele dve leti in, kot pravi, je bilo prvo leto naporno, a se je kar dobro znašla. Ker se je želela povezati s tam živečimi Slovenci, je v Geelongu našla stik z Avstralsko-slovenskim kulturnim in športnim društvom Ivan Cankar. V društvu so bili veseli novih moči in so jo prosili, da bi poučevala slovenščino. Marjetka ima od 10 do 15 učencev, večina je rojenih v Avstraliji in ne govorijo slovensko. Ker je dežela daleč, domovine svojih prednikov ne obiskujejo pogosto, pa še takrat ljudje v Sloveniji z njimi običajno govorijo angleško. Tako mnogi, žal, nimajo posebne potrebe po znanju slovenščine, pravi Marjetka.

učitelji - svet

Mojca Grandovec, Brasilia, Brazilija, v brazilskem glavnem mestu, kjer živi tretje leto, začenja poučevati slovenščino. Tečaji bodo potekali v manjših skupinah, individualno in zaradi velikosti države tudi s pomočjo spletnih orodij. Mojca pravi, da je s slovenskim jezikom vedno imela tesno vez, tako zaradi poklica (je novinarka) kot zaradi ljubezni do slovenščine in jezikov nasploh. Zdi se ji pomembno, da se slovenski jezik ohranja tudi zunaj slovenskih meja, saj se, še posebej v mešanih zakonih, izgublja. V Braziliji v takih zakonih običajno prevladuje portugalščina, se pa tudi dogaja, da portugalsko govoreči zakonci izrazijo interes za učenje slovenščine. Točnih podatkov o tem, koliko Slovencev živi v tej južnoameriško državi, ni, saj se je večina sem preselila, ko še ni bilo samostojne Slovenije. Po ocenah jih je od tisoč do pet tisoč, največ v São Paulu, kjer imajo tudi slovensko društvo, drugi so razkropljeni po tej kot kontinent veliki državi. Mojca jo še vedno spoznava, običajno del dopusta, ko je pri nas zima, preživi na kateri od brazilskih plaž, poleti pa pride domov, k svoji družini, ki jo zelo pogreša.  

Marija Zupanc, Buenos Aires, v slovenskih sobotnih šolah v argentinski prestolnici poučuje že 35 let, zadnja leta tudi samostojno, njeni učenci so prvošolčki v Balantičevi šoli v okraju San Justo. Na tovrstnem seminarju v Sloveniji je bila tokrat drugič in pravi, da jo je zelo navdušil. Ker je tudi sicer po poklicu učiteljica, poučuje v argentinskih španskih šolah, ji bo vse, česar se je naučila na seminarju, koristilo v obeh okoljih. Marija je tudi mama štirih otrok, starih od 14 do 22 let, ki prav tako govorijo slovensko in starejši jo nameravajo nadomestiti pri poučevanju slovenščine, ko se bo upokojila. Kot pravi, so učitelji na seminarju prejeli izjemno veliko, njihova srca so tako polna ljubezni do slovenstva in slovenskega jezika, da morajo vse to predajati mlajšim rodovom, sicer bi lahko še počila. 

učitelji - svet

Nazaj na prejšnjo vsebinoNatisni članek