ZGODILO SE JE … IZ MNOGIH DEŽEL – FROM MANY LANDS

IT HAPPENED … IZ MNOGIH DEŽEL – FROM MANY LANDS

Objavljeno dne/Published on: 09.04.2018
Avtor članka/Article Author: Edita Žugelj; foto: arhiv Združenja SIM in NUK

Letos mineva 120 let od rojstva Louisa Adamiča, najbolj uspešnega slovenskega izseljenskega pisatelja in novinarja, literarnega kritika, javnega uslužbenca in političnega svetovalca. Adamič je iz rodne vasi Blato pri Grosupljem že kot 14-letnik odpotoval v Ameriko ter kasneje s svojim delovanjem zaznamoval obe domovini. Združenje Slovenska izseljenska matica je obeleževanju posvetila cel sklop dogodkov, povezanih v projektu z naslovom Iz mnogih dežel – From Many Lands. Louis Adamič je bil namreč tudi eden od pobudnikov ustanovitve SIM.

This year, 120 years will have passed since the birth of Louis Adamič – the most famous Slovenian expat writer, journalist, literary critic, civil servant, and political adviser. Originally coming from Blato near Grosuplje, Adamič traveled to America at an early age of 14. His legacy went down in the histories of both his homelands. As Adamič was one of the initiators for the establishment of the Slovenian Emigrant Association, we are organizing a series of events entitled “Iz mnogih dežel – From Many Lands” to commemorate this jubilee.

Natečaj za mlade

Že spomladi 2017 je SIM za otroke in mladino razpisala natečaj za ilustracijo dveh zgodb Louisa Adamiča: Ko je hišni zvonec zazvonil in Silvestrovo v New Yorku. Odziv je bil izjemen, na natečaj je prispelo 130 del otrok iz sedmih držav: Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Nemčije, Srbije, Poljske in Slovenije. Otvoritev razstave 4. decembra 2017 v Mestni knjižnici Grosuplje je pomenila tudi začetek projekta Iz mnogih dežel, v sklopu katerega v letu 2018 na državni ravni praznujemo 120. obletnico rojstva Louisa Adamiča. Med ilustracijami so tudi plakati, na katerih so zapisane domiselne in zabavne razlage šestletnih otrok, kaj pomenijo pojmi kot so priseljenec, domovina, sindikat, solidarnost ipd., ki jih Adamič pogosto obravnava v svojih delih. Razstava se je za čas konference preselila v Atrij ZRC SAZU, kjer bo na ogled do 12. aprila 2018, kasneje si jo bo moč ogledati tudi na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

natečaj Adamič natečaj Adamič natečaj Adamič

Konferenca in razstava

Osrednja dogodka v okviru projekta, konferenca Iz mnogih dežel v Atriju ZRC SAZU in otvoritev razstave o Adamičevem delu v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, sta bila 22. marca 2018. Osrednja sklopa konference, na kateri so sodelovali priznani domači in tuji poznavalci Adamičevega življenja in dela (dr. Marina Lukšič Hacin, dr. Rozina Švent, dr. John Enyeart, Jakob Müller, Larisa Daugul, dr. Karmen Medica, dr. Ksenija Šabec, Blaž Gselman, dr. Leonora Flis, Borut Golob), sta bili Adamičeve sledi v zgodovini in politiki ter Multikulturalizem, razredni boj in recepcija Adamičevih del z dodatkom o socialnem angažmaju v njegovem literarnem novinarstvu ter knjigi Dinamit. Konferenčni prispevki bodo izšli v tematski številki revije Borec pri Založbi Sophia.

konferenca konferenca konferenca

Razstava v NUK se, kot je povedal njen avtor, Aljoša Pelhan, osredotoča na Adamičev prispevek k poglobljenemu razumevanju priseljenstva ter pomena družbene vključenosti, ekonomske enakosti in priznavanja kulturnih etničnih razlik za izgradnjo in razvoj sodobnih demokratičnih družb, ki morajo temeljiti na enakopravnosti in enakih možnosti za vse. Poleg Adamičeve življenjske zgodbe pa na kratko oriše tudi njegovo politično delovanje ter poudarja njegovo vizionarstvo. Z opozarjanjem na bistvene probleme družbe in družbenih sistemov je Adamič tudi za današnji čas še kako aktualen. Razstava bo na ogled do 31. maja 2018, javna vodstva po njej pa bodo še 12. in 19. aprila ter 10. maja.

konferenca konferenca konferenca

Prevod Adamičeve knjige

konferenca

Projekt 120. obletnice obeleževanja rojstva Louisa Adamiča Iz mnogih dežel so poimenovali po njegovi knjigi From Many Lands, za katero je pisatelj leta 1940 prejel Anisfieldovo nagrado za najpomembnejše delo, ki govori o etničnih odnosih v modernem svetu. Konec leta 2018 se bo projekt zaključil s prvim prevodom te Adamičeve knjige v slovenščino. Knjiga bo izšla pri Založbi Sophia, v zbirki Previharimo viharje ter ob podpori Javne agencije za knjigo.

Organizatorji konference in razstave: Združenje Slovenska izseljenska matica, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri ZRC SAZU, Založba Sophia, Narodna in univerzitetna knjižnica, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Grosuplje, Občina Grosuplje, Mestna knjižnica Grosuplje, Literarna skupina Lu-is. Podporniki: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ministrstvo za kulturo RS, Veleposlaništvo Združenih držav Amerike, JSKD.

Nazaj na prejšnjo vsebinoNatisni članek