OBISK DIJAKOV IZ KAKNJA V TRBOVLJAH – izmenjava z Gimnazijo Muhsin Rizvić Kakanj

STUDENTS FROM KAKANJ VISIT TRBOVLJE – Student exchange with Gymnasium “Muhsin Rizvić” Kakanj

Objavljeno dne/Published on: 03.04.2019
Avtor članka/Article Author: Maruša Stoklasa Drečnik

S šolskim letom 2018/2019 smo v Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje začeli izmenjavo z Gimnazijo Muhsin Rizvić iz Kaknja. Najprej se je v oktobru 2018 ekipa profesorjev iz Trbovelj odpravila na pogovore, oglede o novi izmenjavi, 28. in 29. 3. 2019 pa so nam obisk vrnili.

In the 2018/2019 school year, Gymnasium and Secondary School of Economics Trbovlje partnered up with Gymnasium Muhsin Rizvić Kakanj to establish a student exchange programme between the two schools. Back in October 2018, a team of teachers from Trbovlje went to Kakanj in order to see their school and discuss the exchange programme. Teachers from Kakanj returned the visit on 28 and 29 March 2019.

Pet profesoric, predsednica Slovenskega združenja meščanov Jožef Špringer, ga. Davorka Drijenčić Špringer in najstarejša predstavnica slovenskega društva ga. Pepca ter 13 dijakov ( trije obiskujejo tudi dodatni pouk slovenščine v gimnaziji ) so spoznavali Trbovlje, ki so glede na preteklost, zlasti glede rudnika, cementarne in termoelektrarne, še močno povezane z našim okoljem. Vsa ta industrija namreč v Kaknju še vedno deluje.

kakanj

Ob prihodu so si ogledali Trbovlje, 4. DRITL, naslednji dan bili pri pouku slovenščine, geografije in zgodovine, predstavili svoje projektne naloge, s kulturnim delom pokazali znanje slovenščine, si nato ogledali rudniške površine, grad Bogenšperk in Ljubljano. V tem času nas je obiskala tudi glavna tajnica Združenja Slovenska izseljenska matica iz Ljubljane in pohvalila naša prizadevanja glede izmenjave. V Kaknju je namreč še veliko potomcev Zasavcev, ki so s svojim znanjem pomagali v rudniku.

kakanj

Pri tej izmenjavi so se stkale prijetne in srčne vezi – tako med dijaki kot tudi med profesorji, ki jih bomo z veseljem ohranjali. V jesenskem času bomo obisk vrnili in še poglobili naše prijateljstvo. Zahvaljujemo se Občini Trbovlje, ki podpira naše mednarodne projekte, in podjetjema Rudis, d. o. o., ter Hilman, d. o. o., ki sta omogočili pogostitev naših gostov.

kakanj   kakanj

Nazaj na prejšnjo vsebinoNatisni članek