Minister Gorazd Žmavc daje prednost gospodarskemu povezovanju

Minister Gorazd Žmavc Favors Economic Integration

Objavljeno dne/Published on: 03.04.2014
Avtor članka/Article Author: Blanka Markovič Kocen, foto: M. Ž.

Novi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc bo nadaljeval z že postavljeno strategijo na resorju, pozornost pa bo usmeril tudi v večje povezovanje z zunanjim ministrstvom, napoveduje. Predvsem zaradi pogostih menjav v tem resorju so se predstavniki manjšinskih organizacij odzvali zadržano, a novi minister miri, da to lahko vpliva le na drugačne prioritete, nikakor pa ne na uresničevanje sprejete strategije. Dobra dva tedna po imenovanju je novi minister spregovoril za bralce Rodne grude.

Gorazd Žmavc, the new Minister for Slovenian emigrants, will continue implementing the the strategy already set in the portfolio but he is also planning on drawing attention to greater integration with the Foreign Ministry. The representatives of minority organizations have reacted with restraint due to frequent frequent changes in the portfolio, however, the new Minister claims that this can only influence different priorities and by no means the implementation of the adopted strategy. The Minister spoke for our readers a good two weeks after the appointment.

Gospod minister, s kakšnimi občutki prevzemate vodenje resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu? Ste pričakovali takšno »rojstnodnevno darilo«, glede na to, da ste svoj osebni jubilej praznovali zadnji februarski dan?

Vidim, da sledite dogajanju… (smeh) A moram reči, da ne gre za darilo… Ker sem že nekoliko v letih, se zavedam, da je prevzem teh nalog predvsem odgovornost. Glede na odločitev poslancev  in potrditev  v  Državnem zboru RS to nalogo prevzemam z vsemi obveznostmi, ki so pred nami, in mislim, da bom v tematiko zamejstva in izseljenstva vložil svoj kapital dosedanjega dela in skušal na Uradu delati čim bolj odgovorno in uspešno.

V prvih izjavah ste poudarili, da boste nadaljevali dosedanje delo Urada, da ste naklonjeni kontinuiteti. Katerim projektom vaših predhodnikov pa boste namenili največ pozornosti?

Držim se kontinuitete, pri čemer pa ne gre  le za delo predhodnikov, ampak tudi tistih pred njimi, ki jih zelo cenim. Delo Urada je namreč odgovornost Republike Slovenije do Slovencev v zamejstvu  in po svetu. Moram pa reči, da je v tej kontinuiteti  pomembna predvsem zaščita naših rojakov, tako s kulturnega in jezikovnega področja kot s področja kulturne dediščine in drugega, kar so pravzaprav temelji tega našega sodelovanja.  Vendar pa mislim, da bomo v prihodnje iskali predvsem oblike, metodo dela, ki  bo pospešila operativnost teh dogodkov, ter delovali v smereh, ki odpirajo tudi teme za mlade generacije. Zavedati se namreč moramo, da se na zgodovini ne da živeti, ampak se od nje učimo, na njej gradimo. Za mlade generacije so pomembne predvsem teme na področju izobraževanja,  znanstveno-raziskovalnem področju…  In če bomo iskali vsebine za mlade generacije, bomo zagotovili kontinuiteto  teh rodov in mislim, da smo na dolgi rok lahko uspešni.

Slovence v Italiji, denimo, moti naglo menjavanje ministrov. Celo toliko, da se sprašujejo o smiselnosti Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Vaše mnenje?

To vprašanje se zdaj pogosto pojavlja, vendar moram reči, da je imenovanje vlad, bodisi v Italiji bodisi v Sloveniji, proces, na katerega se bomo morali navaditi in ne vpliva na to, ali je Urad potreben ali ni. Mislim, da je celo obratno: vsak novi minister mora izvajati tako krovni zakon kot strategijo, ki je po mojem prepričanju zelo jasna. Morda lahko vpliva na nekatere prioritete, sicer pa je vlada kolektivni organ, v katerem mora vsak minister skrbeti za področje, za katerega je odgovoren, lahko pa enakovredno ali enakopravno soodloča o razmerah doma. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu mora biti poznavalec razmer doma in se tudi čim bolje seznaniti z razmerami in problemi zamejcev  in Slovencev po svetu, kajti to je pravzaprav ekipno politično  delo. Zamenjave ministrov ne vidim kot težavo, pomembneje je, da ekipa,  ki dela na teh področjih, ostaja, oziroma bo ostala z dvema ali tremi manjšimi kadrovskimi spremembami.  Zavedamo se namreč, da stroka lahko nadaljuje to delo,  moja naloga pa bo predvsem povezovalna.

Če pogledava še za severno mejo.  Tudi v slovenskih medijih je precej odmevala izjava Suzane Weitlaner, predsednice Kulturnega društva člen 7, o zamenjavi državnih sekretarjev. Kako jo komentirate?

Pri tej zamenjavi gre za politično odločitev, tako imenovano usklajevanje kvot. Dosedanja ekipa, ki dobro pozna problematiko, dela naprej  in me je tudi informirala, sam pa nadaljujem delo svojih predhodnikov v prepričanju, da delamo dobro.

Kako boste kot minister prepričljivi in učinkoviti?

Kot minister imam nalogo  nastopati tako, da me ljudje razumejo, tako doma  kot v zamejstvu in po svetu. Če bom odigral to vlogo povezovalno, imel stike z rojaki, kar je tudi moj namen, in se s to problematiko osebno seznanil,  bom lahko izvajal tisto, kar je potrebno, da bomo naše sožitje in sobivanje naredili ugodnejše in čim lepše.

Slovenci v Italiji in na Koroškem se lahko pohvalijo z dobro razvitim gospodarstvom, tam imamo uspešne podjetnike. Kako boste gospodarsko povezovanje še okrepili?

Načeli ste zelo pomembno temo, ki je moj vitalni program. Moje načelo je, da uspešnim podjetnikom tako v Italiji kot v Avstriji in na Madžarskem  namenjamo veliko pozornosti, saj slednji lahko  Sloveniji pomagajo. Gospodarstvo gre namreč vedno v dveh smereh. Izredno pomembno je po mojem mnenju vprašanje, kako lahko izkoristimo znanje in izkušnje ljudi, Slovencev, ki so uspeli v svetu, še vedno pa do Slovenije čutijo pripadnost. Verjamem, da so v procesu gospodarske izmenjave s svojimi projekti pripravljeni priti tudi v Slovenijo.

Mi njih bolj potrebujemo kot oni nas. Drži?

Tako je, to je tudi moja ocena, interes je obojestranski in če bomo našli obojestranske vizije, smo na pravi poti.

Katere obiske načrtujete najprej?

Moram reči, da bomo uvodoma načrtovali obiske predvsem v zamejstvu, šele pozneje bomo obiskali Slovence v svetu. Predvsem pa bomo opravili prve obiske tam, kjer bodo teme najbolj pripravljene oziroma bomo ocenili, da gre za prioritete.  Pričakujem, da bomo ob konkretnih temah odgovorili na nekatera odprta vprašanja in ponudili tudi rešitve. Obiski bodo v marcu in aprilu intenzivni predvsem tam, kjer bodo tudi najbolje pripravljeni. Predvsem si želimo projektnega sodelovanja.

Desus tudi z vašim nastopom pravzaprav prevzema celotno zunanjo politiko. Kako to komentirate?

Res je, da stranka Desus kot koalicijski partner vodi ti dve ministrstvi, ministrstvo za zunanje zadeve in urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.  V tem vidim tako prednosti kot tudi dvome. Prednost vidim predvsem v tem, ker nameravava z zunanjim ministrom okrepiti medsebojno sodelovanje obeh ministrstev, predvsem v smeri gospodarske diplomacije, seveda ob podpori mreže konzularnih predstavništev v tujini.  Poudarjam, da tu ne gre za strankarsko politiko,  pač pa za nacionalne teme,  ki jih bomo na Uradu  zelo subtilno obravnavali.

Kakšen pa bo vaš odnos do medijev, zlasti tistih, ki so namenjeni Slovencem v zamejstvu in po svetu?

Velik poudarek bi dal medijem, ki so  odgovorni za zamejce in Slovence po svetu, ker mislim, da  predstavljajo vez med njimi in z domovino ter Uradom.  Do medijev čutim odgovornost, saj odpirate razvojne teme, opozarjate na problematiko in vprašanja, na katera je treba odgovoriti. Medijem bomo morali dajati pravočasne in vsebinske informacije, verjamem v dobro sodelovanje z njimi.

Čaka vas 18 mesecev ministrovanja. Je to dovolj dolga doba za kakšne ključne spremembe in če, na katerih področjih?

Časa, da začnemo s procesom sprememb predvsem na bolje in v novo kvaliteto, je po mojem mnenju dovolj. Seveda pa pričakujem, da bodo temu sledili tudi vsi nasledniki. Delati nameravamo v projektnih skupinah, iskati nove rešitve, nove oblike.

In pri vsem vam želim obilo uspeha.

Nazaj na prejšnjo vsebinoNatisni članek