Turistične kmetije – nazaj k naravi in avtentičnosti

Agritourism farms – Back to nature and authenticity

Objavljeno dne/Published on: 22.04.2020
Avtor članka/Article Author: Jerica Potočnik; avtor fotografij: Arhiv STO/Jošt Gantar

Turizem na kmetijah ima v Sloveniji že dolgo tradicijo. Prvi gostje so na oddih na kmetijah prihajali že pred 2. svetovno vojno. Prelepa slovenska pokrajina, čista narava, bogata kulinarična ponudba in prijazni kmečki ljudje kar kličejo po obisku tovrstnih kmetij. Turizem na kmetijah predstavlja sestavni del turistične ponudbe slovenskega podeželja. Začetki segajo na območje Zgornje Savinjske in Savske doline, danes pa lahko to obliko turizma najdemo praktično povsod po Sloveniji.

Agritourism has long been a tradition in Slovenia. Even before World War II, people would find retreat in agritourism. Picturesque Slovenian landscapes, pristine nature, diverse cuisine and friendly farmers are just some of the factors that contribute to the popularity of agritourism, which has become a defining feature of rural tourism in Slovenia. Geographically speaking, it originates in the Zgornja Savinja Valley and Sava Valley, but can nowadays be found practically all around Slovenia.

V Sloveniji se s turizmom na kmetiji ukvarja več kot tisoč kmetij. Čeprav gre, kot pravijo v Združenju turističnih kmetij Slovenije, za eno najzahtevnejših oblik dopolnilne dejavnost na kmetijah, se je število tovrstnih kmetij v zadnjih dvajsetih letih več kot podvojilo. Povpraševanja po oddihu na podeželju je tako s strani domačih kot tujih gostov iz leta v leto več. Kot izpostavlja Renata Kosi, strokovna sodelavka za področje razvoja turizma na kmetijah, pomenijo turistične kmetije v slovenski turistični ponudbi izjemno popestritev, saj je v turizmu aktualen trend vračanja k naravi in avtentičnosti. Tovrstni turizem temelji na privlačnosti naravne in kulturne dediščine podeželja, gostoljubnosti in domačnosti kmečke družine, doma pridelani hrani in regionalnih specialitetah, znanju podeželskih ljudi in individualnosti ponudbe, dodaja Kosijeva.

tur kmetije

Kmetije – majhni butični hoteli na podeželju

tur kmetije

Na vprašanje, kaj pravzaprav so turistične kmetije, Renata Kosi odgovarja: »Kmetije, ki ponujajo mir in naravo, domačnost, doma pridelano hrano, lokalne in regionalne specialitete. Kmetije, ki svoje pridelke oplemenitijo na mizi kot dodano vrednost in zaradi svoje majhnosti lahko ohranijo kmetijo in poskrbijo za socialno varnost družine. Lahko bi rekli, da so kmetije majhni butični hoteli na podeželju.«

tur kmetije

Turizem na kmetijah je izziv in priložnost

V Sloveniji poznamo več oblik turizma na kmetijah. To so kmetije z nastanitvami, izletniške kmetije, vinotoči in osmice. Po podatkih Registra kmetijskih gospodarstev iz leta 2019 imamo v Sloveniji 498 turističnih kmetij z nastanitvijo, 480 izletniških kmetij, 102 vinotoča in 37 osmic. Vse skupaj torej 1.117 oblik turistične dejavnosti na kmetijah.

tur kmetije

Odločitev kmetov in kmetic za to obliko dopolnilne dejavnosti ni preprosta in zahteva temeljit premislek.

Predstavlja velik izziv, obenem pa tudi priložnost. Podatki govorijo, da dopolnilne dejavnosti kmetijam omogočajo boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti, izkoriščenosti delovnih moči, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetij in nova delovna mesta na podeželju. Kmetije, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti iz skupine turizem, ki je gostinska dejavnost, imajo povprečno 11,60 ha kmetijskih površin v uporabi. Kmetije redijo povprečno 11,83 glav velike živine na hektar. Na teh kmetijah so povprečno 4,2 člana kmetije, pravi Kosijeva. Povprečna velikost kmetije v Sloveniji sicer znaša 7 ha. Za to obliko dopolnilne dejavnosti se odločajo kmetje in kmetice, ki so že po naravi komunikativni, družabni, odprti in prijazni ter radi delajo z ljudmi. Kot dodaja sogovornica, morajo imeti kmetje veliko različnega znanja in veščin kot npr. komuniciranje v tujih jezikih, poznavanje trendov v gastronomiji, smisel za estetiko, urejenost ipd. Uspehi iz leta v leto večji

tur kmetije

Slovenske turistične kmetije so iz leta v leto uspešnejše.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v letu 2019 vseh prenočitev na kmetijah 252.625, od tega je bilo tujih gostov 192.132 oziroma 79 odstotkov, domačih pa 53.496 oziroma 21 odstotkov. Pri izletniških kmetijah, vinotočih in osmicah prevladujejo domači gosti in je razmerje verjetno 80 odstotkov domačih in 20 odstotkov tujih, pravi Renata Kosi. Najmanj gostov na teh kmetijah je sicer v poletnih mesecih.

tur kmetije

Enkratno doživetje za otroke in odrasle

Prednosti počitnikovanja na turističnih kmetijah v primerjavi z drugimi oblikami turizma je ogromno. Gre namreč za individualno ponudbo in ne za množični turizem. Namestitve so udobne in kakovostne, gostje so v tesnem stiku z naravo in lahko okusijo pristno domačo hrano in izjemna vina. Za aktivnosti željne goste so na voljo številne dejavnosti v naravi, od sprehodov, pohodništva, kolesarjenja, jahanja do vodnih in zimskih športov. Gostje imajo tudi možnost spoznavanja tradicije in kulturne dediščine – vsakdanjega življenja, navad in običajev gostiteljeve družine ter lokalnih prebivalcev, ohranjenih domačih obrti, prireditev in ohranjenega stavbarstva na podeželju. Ob tem Kosijeva izpostavlja, da so počitnice na turističnih kmetijah zanimive tudi za otroke, saj na ta način spoznavajo domače živali in vzpostavljajo stik z njimi, kmečka opravila v različnih letnih časih, zaščitene rastlinske in živalske vrste ter zdravilna zelišča.

tur kmetije

Počitnice na turistični kmetiji so torej odlična izbira za vse, ki želijo preživeti oddih stran od mestnega vrveža, množic in stresnega vsakdanjika.

tur kmetije

»Počitnice na turističnih kmetijah so zares enkratno doživetje v vseh letnih časih, so v tesnem stiku z naravo in ljudmi, z njihovo kulturo, življenjsko modrostjo, šegami, navadami. Ni lepšega občutka od tistega, ki obiskovalca za nekaj dni popolnoma zlije s kmečkim okoljem in mu omogoči, da občuti lepoto, domačnost, prijaznost in gostoljubnost slovenske kmečke družine,« dodaja sogovornica. Od leta 2007 imamo v Sloveniji tudi specializirano ponudbo na kmetijah, tako imenovane ekološke turistične kmetije. Vseh ekoloških kmetij v Sloveniji je 2.000, od tega je ekološko turističnih 20 odstotkov. V Združenju turističnih kmetij Slovenije dejavno delajo na promociji turističnih kmetij. Tudi v prihodnje jim ne bo zmanjkalo izzivov. Kot pravi Kosijeva, bodo še naprej delali na dvigu kakovosti storitev na izletniških kmetijah, promociji turizma na kmetijah in rednemu usposabljanju kmetov in kmetic na vseh področjih. Več informacij o turističnih kmetijah na: www.turisticnekmetije.si.

tur kmetije

Nazaj na prejšnjo vsebinoNatisni članek